Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inspirasjon, nytt, veien videre Olav Thorsen Praksiskoordinator Stavanger Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inspirasjon, nytt, veien videre Olav Thorsen Praksiskoordinator Stavanger Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inspirasjon, nytt, veien videre Olav Thorsen Praksiskoordinator Stavanger Universitetssykehus

2 Se hva som skjer ….

3 År 2020 - Et tilbakeblikk på år 2007 Russland: sykehuset – et sted for Russland: sykehuset – et sted foroppbevaring Ingen primærhelsetjeneste Ingen primærhelsetjeneste Legene vet best – pasientene har ikke godt av å få vite sin diagnose Legene vet best – pasientene har ikke godt av å få vite sin diagnose

4 I Norge var det slik: Fastlegeordningen 6 år: vellykket evaluering! Fastlegeordningen 6 år: vellykket evaluering! Helsevesenet var to-delt: en første- og en andrelinjetjeneste Helsevesenet var to-delt: en første- og en andrelinjetjeneste Pasientene kunne kjøpe Felleskatalogen, eller lese om den på Internett Pasientene kunne kjøpe Felleskatalogen, eller lese om den på Internett

5 Pasientenes situasjon Pasientene hadde rett til å få lese om seg selv Pasientene hadde rett til å få lese om seg selv Pasientene begynte å få anledning til å bestemme selv hvilken behandling de skulle få Pasientene begynte å få anledning til å bestemme selv hvilken behandling de skulle få Timebestilling via telefon eller personlig fremmøte. Timebestilling via telefon eller personlig fremmøte.

6 I sykehusene: De yngste og minst erfarne legene tar imot pasientene, ofte uten veiledning De yngste og minst erfarne legene tar imot pasientene, ofte uten veiledning De yngste legene skriver epikrisene, gjerne flere uker etter at pasientene er utskrevet, ofte på pasienter de ikke har sett De yngste legene skriver epikrisene, gjerne flere uker etter at pasientene er utskrevet, ofte på pasienter de ikke har sett Nesten ingen pasienter får en skriftlig rapport om seg selv (epikrise) Nesten ingen pasienter får en skriftlig rapport om seg selv (epikrise)

7 Dokumentasjon Stadig en papirjournal Stadig en papirjournal – (ikke ulikt den gamle bankboken) Mange forskjellige dataprogrammer, som gjør det vanskelig å samarbeide, utveksle opplysninger, til og med omkring vitale opplysninger Mange forskjellige dataprogrammer, som gjør det vanskelig å samarbeide, utveksle opplysninger, til og med omkring vitale opplysninger Ofte ustrukturert journal, vanskelig å få oversikt i Ofte ustrukturert journal, vanskelig å få oversikt i

8 Praksiskonsulentordningen Etter 10 år i Norge, fortsatt nesten ingen forskning på pko Etter 10 år i Norge, fortsatt nesten ingen forskning på pko En veiledningsbok, ingen spesiell utdanningsordning eller autorisasjon En veiledningsbok, ingen spesiell utdanningsordning eller autorisasjon Ingen sentral organisering – usikkerhet omkring tilhørighet Ingen sentral organisering – usikkerhet omkring tilhørighet

9 År 2020 Et offentlig helsevesen, men mange private alternativer Et offentlig helsevesen, men mange private alternativer Leger, sykepleiere og andre jobber dels inne i sykehuset og dels ute på helsesentra tilknyttet et sykehus Leger, sykepleiere og andre jobber dels inne i sykehuset og dels ute på helsesentra tilknyttet et sykehus Fastlegeordning, men mindre lister, større ansvar Fastlegeordning, men mindre lister, større ansvar

10 Dokumentasjon - journal En pasientjournal (EPJ) En pasientjournal (EPJ) Kan hentes frem på alle helseinstitusjoner i alle land via kort og kode Kan hentes frem på alle helseinstitusjoner i alle land via kort og kode Pasienten har tilgang til sin journal via Internett, og kan selv skrive opplysninger til sin fastlege eller spesialist Pasienten har tilgang til sin journal via Internett, og kan selv skrive opplysninger til sin fastlege eller spesialist All bestilling skjer elektronisk All bestilling skjer elektronisk Logisk enhetlig journal Logisk enhetlig journal Alle epikriser begynner med en ingress Alle epikriser begynner med en ingress

11 Pasientens innsikt i egen sykdom ”Real time” journal ”Real time” journal Epikrise til pasienten Epikrise til pasienten Lovpålagt korrekt info til pasienten Lovpålagt korrekt info til pasienten Kvalitetssikring av at ansvar, oppfølging og kontroller Kvalitetssikring av at ansvar, oppfølging og kontroller All korrespondanse går automatisk med kopi til pasienten All korrespondanse går automatisk med kopi til pasienten

12 Andre elektroniske hjelpemidler Systemer for rask diagnose – kvalitetssikring, differensialdiagnoser, bivirkninger, risikoanalyse osv. Systemer for rask diagnose – kvalitetssikring, differensialdiagnoser, bivirkninger, risikoanalyse osv. Alle legesenter har egen hjemmeside Alle legesenter har egen hjemmeside Alle leger er tilgjengelige på mobiltelefon Alle leger er tilgjengelige på mobiltelefon

13 Hva så med PKO?

14 PKO 2020 Leger og sykepleiere jobber både inne i sykehus og ute, med egne samhandlings- leger og –sykepleiere som koordinerer samarbeidet i og utenfor institusjonen Leger og sykepleiere jobber både inne i sykehus og ute, med egne samhandlings- leger og –sykepleiere som koordinerer samarbeidet i og utenfor institusjonen Det kreves en egen utdanning for å ha disse stillingene Det kreves en egen utdanning for å ha disse stillingene Ordningen er basert på de vellykkede evalueringen av PKO fra 2007-9 Ordningen er basert på de vellykkede evalueringen av PKO fra 2007-9

15 Takk!


Laste ned ppt "Inspirasjon, nytt, veien videre Olav Thorsen Praksiskoordinator Stavanger Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google