Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kystvegkonferansen 26.08.111 Samferdsel – viktig for bedriftene  "Hos oss er det ikke først og fremst lønnskostnadene som utgjør den største trusselen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kystvegkonferansen 26.08.111 Samferdsel – viktig for bedriftene  "Hos oss er det ikke først og fremst lønnskostnadene som utgjør den største trusselen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kystvegkonferansen 26.08.111 Samferdsel – viktig for bedriftene  "Hos oss er det ikke først og fremst lønnskostnadene som utgjør den største trusselen. Det er de store transport- og kommunikasjonskostnadene… For å ha et godt transportsystem, kreves en infrastruktur. Det å skape en infrastruktur, blir derfor en del av verdiskapingsbegrepet i en litt større sammenheng.” Jens Petter Ekornes (Intervju mars 2004)

2 Logistikkostnader Europa og i Norge Kystvegkonferansen 26.08.112

3 Økt vegbygging er ikke Målet ! Målet er Næringsutvikling…..Målet er Næringsutvikling….. ….Norsk næringsliv har for høge transportkostnader ! … og Norge har satset ”ubegripelig” svakt for å redusere kostnadene… Virkemiddelet er økt vegbygging…:Virkemiddelet er økt vegbygging…:  Norsk vegbygging har bunnplass i Europa.  Finansieringsmuligheter ikke utnyttet  Prioriteringsanalyser uten måling av næringsutvikling  Sunnmøres spesielle vegutfordringer!  Hva trenger Sunnmøre for fremtida…? Kystvegkonferansen 26.08.113

4 Prioritering : Det viktigste ”valget” ?  Tre E39-fjordkryssinger i Møre og Romsdal –En pr. 10-år er maks.!  Valgkriterier –Raskest mulig ”gjennom fylket” ? –Binde sammen fylket… eller –Sikre at vi har noe livskraftig (=Maritime Møre) å binde sammen fylket med…?  Møreaksen (=Teknologiaksen ) må selvsagt frem til ”Teknologisenter Ulstein”. Kystvegkonferansen 26.08.114

5 Sunnmøre i Fremtida…  Menonrapporten –Maritime Møre sentralt for Møre og viktig for Norge…! –Kompetanse i verdensklasse !  Opplæringssenter for Rolls-Royce til Ålesund fordi R-R er i Ulsteinvik..  Logistikk sentralt virkemiddel ! –Spare 10 min. koster 4 mrd. ?  Japan-Ulsteinvik er ”lengst” over Sulafjor den –Teknologiaksen for industricluster  Internasjonal styrke vanskelig å bevare - verre å nyskape! …Vil ”vi” nok – raskt nok ?... Kystvegkonferansen 26.08.115

6 Samfunnsøkonomisk analyse Delvis basert på konferanse 23.02.11  FIN utarbeider veileder … –Fagetatene velger Kalkulasjonsrente/Varighet/Tidsverdier  NN/K-analysene et viktig grunnlag – men: –Flere faktorer må med (Ekspertutvalg vurderer i 2011-12…)  Samfunnsøkonomisk produktivitet  Økt konkurranseevne  Endringer i faktorer over tid…  Omfordeling er ikke nettonytte…?  Avgjørelsen er politisk –Vurdering av de ikke(lett-)kvantifiserbare faktorene Kystvegkonferansen 26.08.116

7 Finansieringsmuligheter Delvis basert på en konferanse 23.02.11  Handlingsregelen : 4% over tid –Bare 13 % (av de 4%) brukt som planlagt !  Ettårsprinsippet og Kontantprinsippet –Fullmakter ut over 1 år…men…? –Begrense investeringsvolum og feilvurderinger…  Politikerne må vite for å ville …! –..ha rett grunnlag for prioriteringer…. –Samferdselsbudsjettets andel av statsbudsjettet synker…  Staten har midler –Presse handlingsregelen og importere entreprenører for å holde temperaturen nede… Kystvegkonferansen 26.08.117

8 8 Prioriteringer for ”Fylkesveger”  Nordøyvegen –Finansiering av nødvendige (fergeavløsende) vegsamband uten stor trafikk…m/Regionfondet..  Hareid – Sula Fastlandssamband –Tunnel, Flytebru eller flytende Rørbru ? –Oppgradere til stamvegtracè ?  Møreaksen = Industriaksen ! –Et nødvendig samlet prosjekt om E 39 ikke kan gå om Hareid / Ulstein

9 Sunnmøre Veginvest infaset i ”Sunnmøre Regionråd”  Sunnmøre Veginvest stiftet av næringslivet –Koblingen også til offentlige eiere naturlig –Redusert næringslivsengasjement uheldig  Manglende totalengasjement erstattet av prosjektengasjement ( Ekornes / I.P.Huuse / Ulstein )  Organiseringen og fokus –Fortsatt næringsutvikling som mål  Utfordre næringslivet til engasjement og aktivitet –Egen ”fagansvarlig” Kystvegkonferansen 26.08.119

10 Skille mot ev. ekstra PPTs  …. Brukes etter behov….eller nevnes muntlig… Kystvegkonferansen 26.08.1110

11 Kystvegkonferansen 26.08.1111 Prioriteringer for Stamveger.  Rute 9 - E 39 (Kyststamvegen) –Aktiv innsats for Kyststamvegen - der våre valg av regionale tracèr sammenfaller – Jfr. Industriaksen.  Rute 14 - E 136 (Eksportvegen) -Et samlet prosjekt med OPS eller Prosjekt- finansiering. - Etter Fylkestinget 15.04.08 er Vågetunnelen og Tresfjordbrua prioritert foran Lerstadveien..

12 Kystvegkonferansen 26.08.1112 Prioritering Rassikring  Rassikring er sentralt sikkerhetselement –Egen post – øket til 1 mrd. i NTP-perioden  RV 60 Røyr – Hellesylt –Første del av NTP-perioden ( evt forskuttering)  RV 63 Geiranger – Eidsdal –Oppstartes straks RV 60 er sikret


Laste ned ppt "Kystvegkonferansen 26.08.111 Samferdsel – viktig for bedriftene  "Hos oss er det ikke først og fremst lønnskostnadene som utgjør den største trusselen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google