Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsutviklingsplanen Oppsummering 2009-2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsutviklingsplanen Oppsummering 2009-2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsutviklingsplanen Oppsummering 2009-2012

2 Videreutdanning Et naturlig valg i perioden 2009-2012 er fagene som omfattes av endringene i kompetanseforskriften, dvs. norsk/samisk, matematikk og engelsk. Forskriftsendringen er en generell endring, og det er derfor et mål at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha lærere som deltar i videreutdanningen på disse områdene. Denne prioriteringen vil i denne perioden fortrinnsvis tilgodese personale som arbeider på grunnskolens ungdomstrinn og omfatte ca 50 prosent av midlene. Det vil også være naturlig å prioritere leseopplæring fordi det er lite tilgang på lesespesialister i skolen. Denne prioriteringen vil i denne perioden fortrinnsvis omfatte lærere i grunnskolens barnetrinn og omfatte ca 20 prosent av midlene. I tillegg foreslås det at noen midler avsettes til andre fag ut fra både lokale og nasjonale behov for videreutdanning. Naturfagene fysikk og kjemi og yrkesfaglige programfag peker seg nasjonalt ut som særlig aktuelle områder. Det vil være naturlig at disse midlene i denne perioden fortrinnsvis imøtekommer behov blant pedagogisk personale i videregående opplæring. Praktisk-estetiske fag og rådgivning peker seg også ut som aktuelle områder. Denne delen vil omfatte ca 30 prosent av midlene.

3 Videreutdanning for rektorer Departementet vil styrke rektorenes evne til å håndtere oppgavene som rektorene har ved å innføre skolelederutdanning for alle nytilsatte rektorer. Utdanningen skal ha et omfang på 30 studiepoeng og den skal gjennomføres innenfor en periode på maksimalt to år. Opplæringen skal være knyttet til rektors praksis på egen skole. Det skal legges mest vekt på den faglige og pedagogiske ledelsen. Utdanningen skal være en del av en masterutdanning i skoleledelse. Om lag halvparten av dagens rektorer ikke har formell kompetanse i skoleledelse. Tilbudet om opplæring vil derfor også bli gitt til denne gruppen. Staten dekker kostnadene for studieplassene, og kommunene og fylkene dekker kostnadene ved eventuelt ekstra tid til ledelse mens rektor deltar i lederopplæringen

4 Etterutdanning – nasjonalt styrt Det vil fortsatt bli bevilget penger til etterutdanning innen prioriterte områder –Begynneropplæring innen lesing –Begynneropplæring innen regning

5 Andre i RSK - Fag Tidlig innsats Klasseledelse Naturfag / Regnmakerne LUS Læringsstrategier Elevvurdering 2. fremmedspråk, spansk, tysk, fransk, Engelsk i England Karriereveiledning - videreutdanning

6 Andre satsninger - OU Samarbeid og sammenheng bhg-skole Tidlig innsats Partnerskap for karriereveiledning Prosjekter ”Fra ord til handling” (Nasjonale data) Skolevurdering Utvikling av skolen med tanke på å allokere ressursene annerledes Kompetanseutvikling knyttet til hjelperne (PP, barnevern, Helsesøstre m.fl) og skolen Alle overganger 0-18 år

7 Ressurgrupper Lesing –Veileder på hver skole Regning –Veileder på hver skole IKT –Veileder på hver skole Skoleledelse –Skoleledersamlinger i RSK

8 Rekruttering Jobbe videre regionalt for å skaffe nok lærere Utnytte den nasjonale og regionale kampanjen

9 Kartlegging av elever

10 Kvalitetsutviklingsplanen Oppsummering og prioritering


Laste ned ppt "Kvalitetsutviklingsplanen Oppsummering 2009-2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google