Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fergefri E39 og NTP Ulsteinvik, 11. mai 2016 Stortingsrepresentant Helge Orten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fergefri E39 og NTP Ulsteinvik, 11. mai 2016 Stortingsrepresentant Helge Orten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fergefri E39 og NTP Ulsteinvik, 11. mai 2016 Stortingsrepresentant Helge Orten

2 Bygge sterke bo- og arbeidsregioner Sterke by- og regionsentre og tettsteder Raske og trygge transportkorridorer mellom regionene og til markedene Reduserte transportkostnader = styrket konkurransekraft Vekst i godsmengden – fra vei til sjø og bane Knutepunkt for logistikk Samferdsel som virkemiddel for verdiskaping

3

4 41,4 49,6 55,3 59,7 Tall i milliarder. Kilde: Samferdselsdepartementet 2013 (vedtatt) 2014 (vedtatt) 2015 (vedtatt) 2016 (budsjettforlik) BUDSJETT

5 Jernbane Tall i 2016-millioner. Kilde: Samferdselsdepartementet Veg og jernbane Samlet vedlikehold og fornying Veg Ap/SV/SpHøyre/Frp 4390 9906 8000 6000 4000 2000 0 5132 ´10´11´12´13´14 (Prop 1 S) ´14´15´16

6

7

8 Kortere planleggingstid – statlig plan, færre innsigelser Helhetlig og sammenhengende utbygging OPS (eks: Hålogalandsveien) Infrastrukturfond Bompengereform Nye Veier AS Jernbanereform Reformer = mer for pengene!

9 Investeringer – nivå? Vedlikehold og fornying Samfunnsøkonomi Miljøkrav og miljøteknologi Vekst i godsmengde – fra vei til sjø og bane Rassikring Riksvei vs fylkesvei Ferger ITS Noen utfordringer i NTP

10 Grunnlagsdokument fra SVV Bundne prosjekter: E39 Betna – Stormyra (2.050) E39 Krabbefelt Ørskogfjellet (130) E136 Stuguflaten – Rødstøl (650) Rv70 Tingvoll – Meisingset (180) E136 Dølsteinfonna/Fantebrauta (40) «Nye» prosjekter: E39 Bolsønes – Årø (2.100) E39 Vegsund – Breivika (2.800) E39 Volda – Furene (900) E136 Breivika – Leirstad (1.800) Stad skipstunnel (2.280) NTP (veg) – Møre og Romsdal

11 Fergefri E39 på 20 år krever oppstart av flere prosjekter i perioden 2018-2029. Kun Hordfast og Rogfast er med i grunnlagsdokumentet fra transportetatene. Møreaksen og Hafast må inn! NTP – fergefri E39

12 Ambisjon 20 år Starte med de prosjektene som bygger bo- og arbeidsmarkedsregionene Økt verdiskaping og størst samfunnsnytte Aksen Bergen – Stavanger (Hordfast og Rogfast) Aksen Kristiansund – Molde – Ålesund – Søre Sunnmøre (Møreaksen og Hafast) NTP – fergefri E39

13 Prosjekter på innfartsveien til Molde og Ålesund legger grunnlaget for delvis bompengefinansierte løsninger, evt bypakker. E39 Betna – Stormyra. Sikre oppstart i 2017 iht handlingsprogrammet. E39 Lønset – Hjelset er tatt ut. E136 i Romsdalen må fullføres. NTP – andre prosjekter

14 Finansiering av ferger Omklassifisering av fylkesveg til riksveg Hvordan redusere etterslepet på fylkesveg Rassikring Ramme Fordeling mellom fylke og stat NTP – andre viktige saker

15 Transportetatene la frem sitt grunnlagsdokument 29. februar 2016. Nå starter det politiske arbeidet Høringsprosess frem til 1.7. Stortingsmelding tidlig i 2017 Vedtak i Stortinget juni 2017 GI INNSPILL! NTP

16 Takk for meg!


Laste ned ppt "Fergefri E39 og NTP Ulsteinvik, 11. mai 2016 Stortingsrepresentant Helge Orten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google