Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkeskommunen sine oppgaver og ressursbehov 26.08.2011 Arild Fuglseth, samferdselssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkeskommunen sine oppgaver og ressursbehov 26.08.2011 Arild Fuglseth, samferdselssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkeskommunen sine oppgaver og ressursbehov 26.08.2011 Arild Fuglseth, samferdselssjef

2 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011

3 Samferdselspolitiske mål God velferd gjennom: - Godt miljø - God mobilitet - Effektivt næringsliv - God sosial fordeling - God helse 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011

4 Samferdselspolitiske virkemiddel - Vegbygging – 3 108 kilometer veger - Vegvedlikehold – 3 108 kilometer veger - Ferjedrift – 22 ferjesamband - Kollektivtransport -Bussruter – 20 mill vognkilometer - Ordinære bussruter/skolekjøring/TT-ordninga -Hurtigbåtruter - 5 samband -Terminaler – 9 terminaler -Ruteinformasjon – Trafikanten -Takstpolitikk Det dreier seg om å se disse områder i sammenheng innenfor et totalbudsjett på over 1 mrd. kroner 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011

5 Mer fylkesveg – mindre riksveg forvaltningsreformen 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011 RiksvegFylkesveg Riksveg 2009 65 % riksveg 35 % fylkesveg 2010 14 % riksveg 86 % fylkesveg

6 22 av 26 fergesamband 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011

7 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011 Styringsstruktur Fylkesveger Riksveger Felles vegadministrasjon

8 Vi tar ansvar – strategier grunnlag for politiske prioriteringer 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011

9 Et samlet Vestland bak ferjefri E39 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011

10 E39 Kyststamvegen henger etter utviklingen av stamvegnettet i andre deler av landet 176 km 30 km 18 2 km 5,0 tim 2,6 tim 940 kr 2442 kr 1426 kr 972 kr 1270 kr 4807kr 2257kr 5,34 O-L S-B O-L 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011

11 Bompenger for egenfinansiering av vegutbygging Ferjebilletter Høye transportkostnader Undertrykt transportaktivitet Fullpris per 2011 Kilde visveg.no, Tide og Fjord1 Bergen Stavanger Oslo Sverige Trondheim Ålesund 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011

12 Ålesundregionen Molde og Romsdal Kristiansund og Nordmøre Nordfjord Florø Bergen og omland Karmsund Sandnes Stavanger Stord Kristiansand Egersund Grenland Jernbanestrekningar Stamvegnett Sjøtransport - transportkorridorar Drammen Oslo Trondheim Nasjonalhamner Lokalhamner Vestlandsperspektivet En utbedret Kyststamveg, inkludert gode tilknytninger mot havnene langs Vestlandskysten, vil muliggjøre at en større del av godstransporten til og fra EU-markedet kan flyttes fra veg til sjø med store positive miljø- og samfuns- økonomiske effekter. 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011

13 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011

14 Finansiering – viktigste utfordring 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011 =

15 Takk for oppmerksomheten! Samferdselssjef Arild Fuglseth Møre og Romsdal fylkeskommune 26. august 2011Kystvegkonferansen 2011


Laste ned ppt "Fylkeskommunen sine oppgaver og ressursbehov 26.08.2011 Arild Fuglseth, samferdselssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google