Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”HVORDAN SKAL PROBLEMENE I PSYKIATRIEN LØSES?” FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE SØRMARKA 10. OKT 06 innlegg v/Thor Rogan, Helse og omsorgsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”HVORDAN SKAL PROBLEMENE I PSYKIATRIEN LØSES?” FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE SØRMARKA 10. OKT 06 innlegg v/Thor Rogan, Helse og omsorgsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”HVORDAN SKAL PROBLEMENE I PSYKIATRIEN LØSES?” FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE SØRMARKA 10. OKT 06 innlegg v/Thor Rogan, Helse og omsorgsdepartementet

2 Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006 zSt.m. 25 (1996-97): ”Åpenhet og helhet” zSos.komm.: ”Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv”

3 WHO og EU z Overordnete mål - Mestring - Sosial inkludering - kampen mot Stigma z - Forebygging - psykisk helse i andre sektorer - lokalbaserte løsninger – også for alvorlig syke

4 Declaration for Europe I We believe that the primary aim of mental health activity is to enhance people’s well-being and functioning by focusing on their strengths and resources, reinforcing resilience and enhancing protective external factors. WHO, Helsinki 2005

5 St.prp. 63 og tjenestene z Kommunale tjenester - bygges kraftig ut z Psykisk helsevern barn og unge - bygges videre ut etter samme modell z Psykisk helsevern for voksne - omstilling og desentralsering - Utbygging av DPS på landsbasis - Spesialisering av sykehusfunksjoner

6 OPPTRAPPINGSPLANEN STATUS

7 Statsbudsjettet 2006 de 8 områdene z Forebygging z Mestringsperspektivet z Tilgjenglighet z Brukermedvirkning z Faglig innhold z Samhandling og samordning z Tillit til tjenestene z Produktivitet og effektivitet

8 Brukere og pårørende z Pårørende – fra ”problem og plage” til ressurs! Bjørg Njaa, LPP z ”Fra mottager til deltager!” MHN ungdom

9 Et par synspunkter ”Brukerekspertisen er den mest undervurderte ekspertisen i helsevesenet” Tidl. helseminister Dagfinn Høybråten ”Helsevesenet sløser, først og fremst fordi de ikke bruker pårørende som ressurs!” Psykiater Unni Kristiansen

10 Virkemidler: z Øremerkede tilskudd z Lover og regler (pas.rettigheter, tvang, ind. plan…) z Kvalitetsavtale og kvalitetsforskrift z Samarbeidsavtaler z Styring ved mål og indikatorer z Myndighetsstyring generelt z Pedagogiske virkemidler – veiledning og retningslinjer z Forskning, utdanning og rekruttering z Informasjonssatsing – skole mm z Arbeid og psykisk helse

11 UTFORDRING 1 z KVALITET - BYGGE EN KUNNSKAPSKULTUR - SAMARBEIDSKULTUR - la gråsonen bli en samarbeidssone! - INTEGRERE BRUKER- OG MESTRINGSPERSPEKTIV

12 UTFORDRING 2 z ORGANISERING OG RUTINER - kommunale tjenester - spesialiserte tjenester - mellom 1. og 2. linje – arbeid – trygd –sosial (individuell plan med mer)

13 Utfordring 3 zSpesialisthelsetjenesten:Hvordan bidra til at kommunene best kan gjøre sin del av jobben? z Kommunene: Hvordan bidra til at spesialisthelsetjenesten kan gjøre en god jobb?

14 Utfordring 4 z PRIORITERING: - KOMMUNALE TJENESTER – SPESIALISTH.TJENESTE - SOMATIKK-RUS-PSYKISK HELSEVERN - FUNKSJON: - Ambulante funksjoner - poliklinikk - døgnavdelinger (85% av ress.) - NIVÅ: - Dps – sykehus (40-60 eller ??) - BARN/UNGE - VOKSNE

15 UTFORDRING 5 LEDELSE OG PRODUKTIVITET z LOKALE LEDELSESKULTURER - god bedriftskultur eller styrt av ideologier og ”privatpraksis” i offentlige kontorer z PRODUKTIVITET – et dårlig begrep, men bruker vi ressursene godt? - Hvorfor skjer det ikke endring i VOP, mens vi i BUP nærmer oss en dobling….

16 Utfordring 6 - Omstilling z Hva det handler om (Psykiater Sjur Seim): - et sted å bo - noe å leve for - noen å leve sammen med - noe å leve av - behandling (psykoterapi – medikamentelt – miljø) z Hvilken kompetanse trenger vi? - og hvordan skaffe den? z Hvilken rolle skal kommune, DPS og sykehus ha?

17 Psykisk helse – hva handler det om? ”Det handler om retten til å gjenvinne kontrollen over eget liv” Einfrid Halvorsen, generalsekretær i Mental Helse Norge


Laste ned ppt "”HVORDAN SKAL PROBLEMENE I PSYKIATRIEN LØSES?” FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE SØRMARKA 10. OKT 06 innlegg v/Thor Rogan, Helse og omsorgsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google