Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EN BEDRE HVERDAG MED GOD HABILITERING Stjørdal, 11. -12. november 2009 av Grete Müller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EN BEDRE HVERDAG MED GOD HABILITERING Stjørdal, 11. -12. november 2009 av Grete Müller."— Utskrift av presentasjonen:

1 EN BEDRE HVERDAG MED GOD HABILITERING Stjørdal, 11. -12. november 2009 av Grete Müller

2 Disposisjon: Hva forstår vi med habilitering Historisk tilbakeblikk Utviklingen etter 1991 Habilitering i dag Individuell plan (IP) og retten til å medvirke BPA og ulike turnusordninger Om å planlegge et livsløp Prosjektet ”Helges bilverksted”

3 Habilitering er tidsavgrensede, planlagte tiltak med klare mål og virkemidler hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats - for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

4 Kong Kristian Kvart med utagerende festing i Bergen1599 Fromhet styrker riket

5 Et kort historisk tilbakeblikk 1. Opplysningstid og humanisme 2. Trondhjemskommisjonen 3. Institusjonene kommer

6 Avvikling av institusjonene Bort med gammelt tankegods Nytt syn på mennesker med funksjonshemninger

7 Helsevernet for psykisk utviklingshemmede = HVPU ( opprettet 1969) Lossiusutvalget – gjennomgang av HVPU Konklusjon: Ikke forsvarlig HVPU nedlagt pr. 1/1-1991

8 Hva mener vi med habilitering? Overkomme en funksjonssvikt Gi hjelp til selvhjelp Sette tiltak inn i en sammenheng

9 habilitering barnets totale livssituasjon, og er summen av de tiltak som må til for at det enkelte barn og familie skal mestre sin livssituasjon best mulig. Habilitering setter barnets og familiens behov og forutsetninger i fokus, og er livsløpsorientert. habilitering barnets totale livssituasjon, og er summen av de tik som må til for at det enkelte barn og familie skal mestre sin livssituasjon best mulig. Habilitering setter barnets og familiens behov og forutsetninger i fokus, og er livsløpsorientert. habilitering barnets totale livssituasjon, og er summen av de tiltak som må til for at det enkelhabilitering barnets totale livssituasjon, og er summen av de tiltak som må til for at det enkelte barn og familie skal mestre sin livssituasjon best mulig. Habilitering setter barnets og familiens behov og forutsetninger i fokus, og er livsløpsorientert. te barn og familie skal mestre sin livssituasjon best mulig. Habilitering setter barnets og familiens behov og forutsetninger i fokus, og er livsløpsorientert. Habilitering – omfatter den totale livssituasjonen 1. Summen av de tiltak som er nødvendig for at den enkelte kan mestre sin livssituasjon best mulig 2. Habilitering setter den enkeltes behov og forutsetninger i fokus 3. Habilitering er livsløpsorientert

10 Habilitering er en prosess  Individuell plan – et hjelpemiddel for å synliggjøre habiliteringsbehovet  Synliggjøre aktørene som deltar i prosessen  Fordele oppgaver og ansvar

11 Sosialtjenesteloven § 1-1, formålsparagrafen sier: Bokstav b) Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

12 Den enkeltes livskvalitet må stå i fokus: Få delta i meningsfulle aktiviteter Stabilitet og trygghet i tjenestetilbudet Kommunale tjenester som fremmer selvstendighet

13 Hva med de kommunale tjenestene? Organisering Medvirkning Evaluering

14 Planlegge et livsløp 1. Overgang ungdom –voksen 2. Videregående opplæring 3. Skaffe seg arbeidserfaring 4. Samarbeid med voksenhabiliteringstjeneste + NAV 5. Skaffe seg sitt eget hjem 6. Fritidsaktiviteter ut fra egne interesser

15 Habiliteringsprosessen - som kokkekunst a la carte

16 Prosjektet ”Helges bilverksted” i Flora Kommune Et bo- og arbeidstilbud med utgangspunkt i Helges ønsker og behov

17 Kvalitetskommuneprogrammet www.kvalitetskommuner.no Kontaktperson: lasse.seim@flora.kommune.no

18 Oppsummering og avslutning


Laste ned ppt "EN BEDRE HVERDAG MED GOD HABILITERING Stjørdal, 11. -12. november 2009 av Grete Müller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google