Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bente Eng Huset i Larvik 9 september 1995. Bente Eng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bente Eng Huset i Larvik 9 september 1995. Bente Eng."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bente Eng Huset i Larvik 9 september 1995

2 Bente Eng

3 Bakgrunn og oppstart Ideen om å etablere kommunalt aktivitetssenter kom fra 2.linjetjenesten i 1992 Bakgrunnen var at dagpasienter som var tilknyttet Distriktspsykiatrisksenter Furubakken skulle overføres til kommunen.

4 Bente Eng Huset Start 1995 Huskjøp og drift av stedet ble finansiert gjennom kommunale midler Var ledd i utvikling og utbygging av psykiatrisk helsevern i kommunen

5 Bente Eng Målsetting Å skape en møteplass for bygging av sosiale nettverk, der trening for egenutvikling er viktig. Rammene skulle legges av de som brukte stedet Det ideologiske plattformen var at det skulle være et ”lavterskeltilbud” ikke et sted for behandling men samvær å samhandling

6 Bente Eng Brukermedvirkning Brukerne ble tatt med i beslutninger fra første stund Små ressurser og en ansatt gjorde at brukermedvirkning gjorde det mer lønnsomt. Nøkler ble utdelt til noen brukere som tok ansvar for og åpne. Dette ble gjort kort tid etter at Huset åpnet.

7 Bente Eng Husets ideologi Selv om drivkraften til brukermedvirkning i oppstarten var økonomisk motivert, hadde kommunen en ideologi om brukermedvirkning som legitimitetsgrunnlag. Man så raskt at brukerstyring var mulig å få til i praksis. Dette skapte en vinn - vinn situasjon både for Huset og kommunen.

8 Bente Eng Flytskjema

9 Bente Eng Aktiviteter på brukernes premisser Alle aktiviteter blir bestemt etter de brukere som til en vær tid bruker Huset. Det betyr at innholdet kan forandres med jevne mellomrom alt ettersom huset fylles av nye brukere.

10 Bente Eng Aktiviteter og tilbud Sysselsettingsplasser knyttet til kjøkkendrift, regnskap, kontor, renhold og transport Motivasjonslønn - lønn til de sysselsatte Kurs ut fra brukernes ønsker. Eks. Keramikk, oljemaling, glassmaling, svømming, trening på trening senter, Trygderett, ets.

11 Bente Eng Huset er delt opp i flere avdelinger Kjøkken Merkantil Vaktmester Transport Brukere jobber i hver avdeling Brukere er avdelingsledere Ansatte står bak ”er tilgjenglig til en vær tid”

12 Bente Eng Ansattes roller og holdninger Formidle tillit og støtte Nytenkning og tålmodighet Allianse mellom brukere å ansatte ”alltid stå på brukernes side Være 100% lojale mot brukernes ønsker

13 Bente Eng Ansatte har ansvar for løsning av konflikter Konfliktrådets retningslinjer Ved forekomst av Rus: Bortvising Ved gjentagelse vurderer utestenging Verbale trusler: Bortvisning fra Huset. 1 uke – til 3 mnd Eventuelt politianmeldelse Fysiske trusler: Politianmeldelse, utestengt fra Huset på ubestemt tid avhengig av situasjonen Tyveri: Tilbakebetaling. Utestengelse, politianmeldelse vurderes. Kjøp/salg: rus/ legemidler. Utestengelse politianmeldelse

14 Bente Eng Brukerstyring på brukrenes primisser Setter fokus på brukernes ressurs og gir folk muligheter til å delta og ta ansvar for egen utvikling og mestring

15 Bente Eng Brukerstyring kan bidra til å være passiv mottager til aktiv deltager. Myndiggjøring av den enkelte bruker, fordi dens meninger og avgjørelser blir sett å akseptert. Bli anerkjent i et sosialt nettverk hvor din mening og stemme lettere blir hørt

16 Bente Eng Personalets rolle Redusere faglig betydning Gi fra seg makt Være åpen og villig til å flytte makt Assistere/veilede brukere ved behov, kunne være inspiratorer og ressurser når det gjelder igangsetting av vedtak Sikre stabilitet og trygghet

17 Bente Eng Viktige faktorer i brukerstyring Eierskap Ansvar Muligheter

18 Bente Eng Brukerstyring bør kvalitet sikres har kommunen et eget kvalitet system bør brukerstyring være en av hovde prosessene

19 Bente Eng Holdninger På hvilken måte kan jeg bidra med at de rundt meg har det bra. Eks: Se seg selv Respektere andre uansett Godta at ingen er like Innrømme feil

20 Bente Eng ”Empowerment” Husets ”grunnfilosofi ” Her på Huset handler det om å mobilisere, utvikle og styrke folks iboende krefter, kunnskap og erfaringer. Huset gir de som ønsker det utfordringer innenfor områder den enkelte kan mestre. Summen blir egenutvikling Tore Tønder 2008

21 Bente Eng KURSHOLDER Bente Eng Huitfeldsgate 18 3263 Larvik Bente-en2@online.no Mob. 92249398


Laste ned ppt "Bente Eng Huset i Larvik 9 september 1995. Bente Eng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google