Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Huset i Larvik 9 september 1995 Bente Eng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Huset i Larvik 9 september 1995 Bente Eng."— Utskrift av presentasjonen:

1 Huset i Larvik 9 september 1995 Bente Eng

2 Bente Eng

3 Bakgrunn og oppstart Ideen om å etablere kommunalt aktivitetssenter kom fra 2.linjetjenesten i 1992 Bakgrunnen var at dagpasienter som var tilknyttet Distriktspsykiatrisksenter Furubakken skulle overføres til kommunen. Bente Eng

4 Huset Start 1995 Huskjøp og drift av stedet ble finansiert gjennom kommunale midler Var ledd i utvikling og utbygging av psykiatrisk helsevern i kommunen Bente Eng

5 Målsetting Å skape en møteplass for bygging av sosiale nettverk, der trening for egenutvikling er viktig. Rammene skulle legges av de som brukte stedet Det ideologiske plattformen var at det skulle være et ”lavterskeltilbud” ikke et sted for behandling men samvær å samhandling Bente Eng

6 Brukermedvirkning Brukerne ble tatt med i beslutninger fra første stund Små ressurser og en ansatt gjorde at brukermedvirkning gjorde det mer lønnsomt. Nøkler ble utdelt til noen brukere som tok ansvar for og åpne. Dette ble gjort kort tid etter at Huset åpnet. Bente Eng

7 Husets ideologi Selv om drivkraften til brukermedvirkning i oppstarten var økonomisk motivert, hadde kommunen en ideologi om brukermedvirkning som legitimitetsgrunnlag. Man så raskt at brukerstyring var mulig å få til i praksis. Dette skapte en vinn - vinn situasjon både for Huset og kommunen. Bente Eng

8 Flytskjema Bente Eng

9 Aktiviteter på brukernes premisser
Alle aktiviteter blir bestemt etter de brukere som til en vær tid bruker Huset. Det betyr at innholdet kan forandres med jevne mellomrom alt ettersom huset fylles av nye brukere. Bente Eng

10 Motivasjonslønn - lønn til de sysselsatte
Aktiviteter og tilbud Sysselsettingsplasser knyttet til kjøkkendrift, regnskap, kontor, renhold og transport Motivasjonslønn - lønn til de sysselsatte Kurs ut fra brukernes ønsker. Eks. Keramikk, oljemaling, glassmaling, svømming, trening på trening senter, Trygderett, ets. Bente Eng

11 Huset er delt opp i flere avdelinger
Kjøkken Merkantil Vaktmester Transport Brukere jobber i hver avdeling Brukere er avdelingsledere Ansatte står bak ”er tilgjenglig til en vær tid” Bente Eng

12 Ansattes roller og holdninger
Formidle tillit og støtte Nytenkning og tålmodighet Allianse mellom brukere å ansatte ”alltid stå på brukernes side Være 100% lojale mot brukernes ønsker Bente Eng

13 Ansatte har ansvar for løsning av konflikter
Konfliktrådets retningslinjer Ved forekomst av Rus: Bortvising Ved gjentagelse vurderer utestenging Verbale trusler: Bortvisning fra Huset. 1 uke – til 3 mnd Eventuelt politianmeldelse Fysiske trusler: Politianmeldelse, utestengt fra Huset på ubestemt tid avhengig av situasjonen Tyveri: Tilbakebetaling. Utestengelse, politianmeldelse vurderes. Kjøp/salg: rus/ legemidler. Utestengelse politianmeldelse Bente Eng

14 Brukerstyring på brukrenes primisser
Setter fokus på brukernes ressurs og gir folk muligheter til å delta og ta ansvar for egen utvikling og mestring Bente Eng

15 Brukerstyring kan bidra til
å være passiv mottager til aktiv deltager. Myndiggjøring av den enkelte bruker, fordi dens meninger og avgjørelser blir sett å akseptert. Bli anerkjent i et sosialt nettverk hvor din mening og stemme lettere blir hørt Bente Eng

16 Redusere faglig betydning Gi fra seg makt
Personalets rolle Redusere faglig betydning Gi fra seg makt Være åpen og villig til å flytte makt Assistere/veilede brukere ved behov, kunne være inspiratorer og ressurser når det gjelder igangsetting av vedtak Sikre stabilitet og trygghet Bente Eng

17 Viktige faktorer i brukerstyring
Eierskap Ansvar Muligheter Bente Eng

18 Brukerstyring bør kvalitet sikres
har kommunen et eget kvalitet system bør brukerstyring være en av hovde prosessene Bente Eng

19 På hvilken måte kan jeg bidra med at de rundt meg har det bra.
Holdninger På hvilken måte kan jeg bidra med at de rundt meg har det bra. Eks: Se seg selv Respektere andre uansett Godta at ingen er like Innrømme feil Bente Eng

20 ”Empowerment” Husets ”grunnfilosofi”
Her på Huset handler det om å mobilisere, utvikle og styrke folks iboende krefter, kunnskap og erfaringer. Huset gir de som ønsker det utfordringer innenfor områder den enkelte kan mestre. Summen blir egenutvikling Tore Tønder 2008 Bente Eng

21 KURSHOLDER Bente Eng Huitfeldsgate 18 3263 Larvik Bente-en2@online.no
Mob Bente Eng


Laste ned ppt "Huset i Larvik 9 september 1995 Bente Eng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google