Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring i helseinstitusjoner Landssamling på Hamar 15. og 16. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring i helseinstitusjoner Landssamling på Hamar 15. og 16. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring i helseinstitusjoner Landssamling på Hamar 15. og 16. september 2010

2 Helseinstitusjoner i Oppland Pr i dag tar Oppland fylkeskommune opplæringsansvaret i 16 helseinstitusjoner:  7 institusjoner innenfor psykisk helsevern  5 institusjoner med behandling av rusmiddelavhengige  4 institusjoner med somatisk behandling  4 institusjoner gir opplæring til barn med rett og plikt til grunnskoleopplæring (ca 400 pasienter 2009/2010).  Opplæringen ved 12 institusjoner retter seg mot voksne innen rusomsorgen, psykisk helsevern eller med behov for logopedi (ca 200 pasienter 2009/2010).  Budsjett 2010 for opplæring i helseinstitusjoner: Ca 17 millioner.

3 Dagens opplæring i helseinstitusjon Opplæringen som gis pr i dag:  Vurderes av institusjon og skole som verdifull for pasientene  Opplæring gis både rettighetselever og en del som ikke har rettigheter etter opplæringsloven  Opplæringen knyttes ikke alltid til læreplaner. Ofte uavklart om det er grunnskoleopplæring eller videregående opplæring.  Skillet mellom opplæring og behandling er ikke alltid klart  Omfanget og organiseringen av opplæringen tilpasses institusjonen

4 Spørsmål til avklaring 1. Hvem skal få opplæring?  Kun de som har rettigheter etter opplæringsloven?  Hvem skal i så fall vurdere rettigheten?  § 4A-1: Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1  Hvordan skal et behov for opplæring vurderes?  Hvem skal vurdere behovet? Egenvurdering?

5 Spørsmål til avklaring forts. 2. Hvilket innhold skal opplæringen ha?  Rundskriv Udir-10-2009: ”Pasienter i institusjon har… krav på opplæring i samsvar med Læreplanverket for kunnskapsløftet, herunder fag- og timefordeling..”.  Hvordan kan det gjøres formelt riktig mht  sakkyndige vurderinger?  fatting av vedtak om fritak eller spesialundervisning?  Hvor går skillet mellom opplæring og behandling, for eksempel i forbindelse med deltakelse på turer og trening.

6 3. Hvilket omfang skal opplæringen ha?  Omfang tilpasses institusjonen og behandlingen der.  Ivaretar Fylkeskommunen sitt ansvar når for eksempel grunnskoleelever får en time teori annenhver dag? Hvis ikke – hva er godt nok? Spørsmål til avklaring forts.

7 4. Omfatter fylkeskommunens ansvar polikliniske pasienter?  Rundskriv 10-2009 - opplæringsansvaret kan omfatte dagpasienter etter konkret individuell vurdering  Hvem skal vurdere rettighetene?  Hvordan skal fylkeskommunen eventuelt organisere et tilbud for aktuelle polikliniske pasienter?

8 Spørsmål til avklaring fortsetter 5. Refusjonskrav  Lovendring fra 1.8.2009: Fylkeskommunen der en institusjon ligger kan kreve refusjon av utgifter fra fylkeskommunen der pasienten var bosatt på tidspunkt for innleggelse.  Refusjonsordningen er begrenset til institusjoner som tilbyr behandling for rusmiddelavhengige og pasienter innen psykisk helsevern.  I hvilken grad skal rettigheter etter opplæringsloven og omfang av opplæringen dokumenteres også ved bruk av laveste refusjonssats? Kan vi forvente presiseringer vedrørende opplæring i helseinstitusjoner fra sentralt hold?


Laste ned ppt "Opplæring i helseinstitusjoner Landssamling på Hamar 15. og 16. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google