Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rv. 4 Mohagen-Lygna Nytt kryss Lygna og akselerasjons- og retardasjonsfelt Mohagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rv. 4 Mohagen-Lygna Nytt kryss Lygna og akselerasjons- og retardasjonsfelt Mohagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rv. 4 Mohagen-Lygna Nytt kryss Lygna og akselerasjons- og retardasjonsfelt Mohagen

2 BH representanter Prosjektleder: Ole Einar Fossen Byggeleder:Johannes Sletten Kontrollingeniør: Knut Lomsdalen Byggherrestøtte:Siw Norstrøm

3 Rv. 4 Mohagen

4 Mengder Mohagen Sikring av høyspentmast Fjell i linjen : 5250 m3 Dypspregning : 3770 m3 Fylling : 250 m3 Dekkeareal : 1800 m2

5 Info Mohagen ÅDT ca. 6900 (2010), tungtrafikkandel 12 % Bygging av akselerasjonsfelt, lengde 250 m Forlengelse av retardasjonsfelt, lengde 50 m Sprengning Oppsprukket fjell Sømborring Samarbeid med byggherre Nytt kjøremønster Trafikk

6 Rv. 4. Lygna

7 Mengder Lygna Jord i linjen : 8200 m3 Fjell i linjen : 1000 m3 Dypspregning : 4150 m3 Fylling inkl Masseutskifting 3000 m3 Masseutskifting : 800 m3 Dekkeareal : Rv. 4, : 3500 m2 Dekkeareal andre : 4000 m2

8 Info Lygna ÅDT ca. 5400 (2010), tungtrafikkandel 12 % Breddeutvidelse av rv. 4. Lengde 750 m og bygging av 2 nye kryss. Bygging av ny innkjøring til Lygna fra fv. 180 Etablere veglysanlegg på hele strekningen Legging av 1400 mm kulvert, tidsfrist 1. nov Etablering av provisorisk kjørefelt Bruk av trafikklys

9 Tidsfrister/innlevering - 1 Utlevering av grunnlaget, Doffin.no Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget. Må være levert BH senest 4. juni 2011 kl. 12.00 Tilbudsfrist utløper 11. juni 2012 kl. 13.00 Innleveringssted: Statens Vegvesen, Storgata 12, 2806 Gjøvik Skal være med: –Konkurransegrunnlag –Elektronisk prisfil,.gap-fil eller.xml-fil –Vedlegg som beskrevet i konkurransegrunnlaget

10 Tidsfrister/innlevering - 2 Tilbudsåpning 11. juni 2012 kl. 1300, Storgata 12 Ferdigstillelse: 1. juli 2013

11 Samhandlingsfasen/oppstartsmøte Avholdes etter signering, men før oppstart Deltakere: EN, BH og prosjekterende Avsatt 1 dag C2-8 viser minimumsliste Prises i E4, betales av byggherren etter medgåtte timer

12 Merk-1 C3-16.8: Fakturagrunnlaget til A-notaer skal inneholde kolonner som angir hva som er MVA- pliktig andel på hver prosess, både utført pr. periode og akkumulert C3-16.9 Igangsettelse av arbeid kan ikke foretas før skriftlig endringsordre foreligger E4 og C2-20:Ved lengre tids sammenhengende innleie, varighet over 100 timer pr. maskintype skal gis en rabatt på 20% på maskintimepriser. Rabattsatsen brukes på de overskytende timene over 100 timer

13 Merk-2 MVA: Se håndbok 244 – Merverdiavgift i vegsektoren CE-dokumentasjon av masser i overbygningen skal leveres i god tid før utlegging, NS-EN 13242 (se s. 12 i håndbok 018) Måleregler er angitt for hver prosess Ordinær kontroll er inkludert i hver prosess. 11.4 gjelder kun for kontroll som ikke er dekket av øvrige prosesser

14 Prinsippskisse for masseuttak

15 Trafikkavvikling - Mohagen Rv. 4 forbi Mohagenkrysset skal holdes åpen for trafikk i hele byggeperioden, 1 kjørefelt i hver retning Unntak: –Ved sprengning –Nattestenging ved gravearbeider. Avtales med byggherre.

16 Trafikkavvikling - Lygna Parsellen skal holdes åpen i hele byggeperioden –Unntak: ved sprengning Ved strekninger der trafikken må avvikles på en felts veg, skal det benyttes trafikklys Omkjøringsvei fra profil 350-650 Kjøresterkt rekkverk, minimum styrkeklasse T3 Nødvendig adkomst for myke trafikanter Private eiendommer skal sikres adkomst i hele byggeperioden

17 Oppbygging av konkurransegrunnlaget Hoveddel Stedkode A- Mohagen. Stedkode B- Lygna.

18 Spørsmål fra entreprenørene ?


Laste ned ppt "Rv. 4 Mohagen-Lygna Nytt kryss Lygna og akselerasjons- og retardasjonsfelt Mohagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google