Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E 16 / Rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg v/ prosjektleder Amund Sjøvik Norsenga bru.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E 16 / Rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg v/ prosjektleder Amund Sjøvik Norsenga bru."— Utskrift av presentasjonen:

1 E 16 / Rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg v/ prosjektleder Amund Sjøvik
Norsenga bru

2 Kongevegen – Tjernsbergs veg
E 16 / Rv 2 Kongevegen

3 Presentasjon av byggeledelsen
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Presentasjon av byggeledelsen Statens vegvesen, Avdeling Hedmark, utbygging Prosjekteier Cato Løkken Prosjektleder Amund Sjøvik Byggeleder Anne Ingeborg L. Nerstad Teknisk byggeleder konstr. Per Ragnar Risberget Teknisk byggeleder veg Per Rudolfsen Kontrollingeniører Anna Stålhandske Adolfsson Erland Myhrer Ricardo Torao HMS-koordinator Stig Johansen

4 Presentasjon av byggeledelsen
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Presentasjon av byggeledelsen Prosjektstøtte Kontraktsingeniør Yngve Sætre Kommunikasjon Tom Fjellheim Eiendom Bjørn Sørum Arbeidsvarsling Hans Otto Benterud Juridisk Helle Glæserud Økonomi NN Geomatikk/Landmåler Steinar Johansen

5 Prosjektinfo E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg
2 km opprustet europaveg/riksveg og ny gang-/sykkelveg Eksisterende kryss ved E16 x Kongevegen skal bygges om til rundkjøring Ny Norsenga bru Ny Vingersnoret bru Omlegging av lokale veger/adkomstveger Overvannssystem, støyskjerming, beplantning og veglys

6 Prosjektutfordringer
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Prosjektutfordringer Arbeid med Norsenga bru, må tilpasses planlagte togstans etter avtale med NSB og Jernbaneverket Arbeid med Vingersnoret bru må utføres skånsomt mot terrenginngrep langs vassdraget Trafikkavvikling; midlertidige bruer og anleggsveger med stor trafikkmengde og stor andel tungtransport

7 Prosjektmål E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg
Konstruksjonene skal dimensjoneres slik at restriksjonene for totalvekt på tungtransporten oppheves Trygg trafikkavvikling for både myke og harde trafikanter i byggetida Støyskjerming av utsatt bebyggelse fom. byggeperioden Anlegget skal utformes for å gi en overgang fra landbruk og industri inn mot by, og gi en god landskapstilpasning med spesielt fokus på randsonen langs vassdraget Vegkonstruksjonen skal også fungere som flomvoll

8 Norsenga bru E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg
Midlertidig bru: Elementbru Unibridge, lengde 109 m på 5 spenn, ett spenn over jernbane. Ny bru: fagverksbru i tre, spissbærende peler i betong, 94,5 m lang To kjørefelt med påhengt gsveg-felt Dekke i tre Tillatt total-last økes fra 50 tonn til 60 tonn Heves som følge av økt krav til fri høyde over jernbane

9 Vingersnoret bru E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg
Midlertidig bru: Mabey universal bru, lengde 49 meter med ett spenn. Ny bru: platebru i spennarmert betong, friksjonspeler, 33 m lang To kjørefelt med avvisende kantstein mot gsveg-felt Oppgradering av bæreevne til 60 tonn

10 Entreprise 1, Forarbeider
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Entreprise 1, Forarbeider Midlertidige bruer Norsenga og Vingersnoret Omkjøringsveger Støyskjerming for anleggsfasen Omlegging av trafikken Rivning av eksisterende bruer

11 E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg
Prosjektinfo

12 Entreprise 1 E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg
Norsenga interimsveg:

13 Entreprise 1 E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg
Norsenga interimsbru:

14 Entreprise 1 E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg
Vingersnoret interimsveg:

15 Entreprise 1 E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg
Vingersnoret interimsbru:

16 Entreprise 2, Permanente arbeider
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Entreprise 2, Permanente arbeider Nye Bruer Norsenga og Vingersnoret Ny rundkjøring erstatter kryss E16/Rv2 x Kongevegen Ny gang- og sykkelveg fra Kongevegen – Tjernsbergs veg Riving av midlertidige bruer og interimsveger

17 Entreprise 2, Permanente arbeider
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Entreprise 2, Permanente arbeider Norsenga

18 Entreprise 2, Permanente arbeider
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Entreprise 2, Permanente arbeider Vingersnoret

19 Entreprise 2, Permanente arbeider
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Entreprise 2, Permanente arbeider Tjernsbergs veg

20 Entreprise 2, Permanente arbeider
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Entreprise 2, Permanente arbeider Norsenga bru

21 Entreprise 2, Permanente arbeider
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Entreprise 2, Permanente arbeider Norsenga bru

22 E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg
Nordsenga bru

23 Entreprise 2, Permanente arbeider
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Entreprise 2, Permanente arbeider Vingersnoret bru

24 Fremdriftsplan entrepriser
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Fremdriftsplan entrepriser Entreprise 1, Forarbeider: Utlysning juni -14 Entreprenør starter opp oktober -14 Omlegging av kjøremønster feb - 15 Entreprenør ferdig april – 15 Entreprise 2, Permanente arbeider: Utlysning desember – 14 Entreprenør starter opp mai – 15 Entreprenør ferdig august – 16

25 E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

26 E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

27 Organisering av prosjektet
E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg Organisering av prosjektet


Laste ned ppt "E 16 / Rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg v/ prosjektleder Amund Sjøvik Norsenga bru."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google