Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E 16 / Rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg v/ prosjektleder Amund Sjøvik Norsenga bru.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E 16 / Rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg v/ prosjektleder Amund Sjøvik Norsenga bru."— Utskrift av presentasjonen:

1 E 16 / Rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg v/ prosjektleder Amund Sjøvik Norsenga bru

2 E 16 / Rv 2 Kongevegen Kongevegen – Tjernsbergs veg

3 Presentasjon av byggeledelsen Statens vegvesen, Avdeling Hedmark, utbygging ● ProsjekteierCato Løkken ● ProsjektlederAmund Sjøvik ● ByggelederAnne Ingeborg L. Nerstad ● Teknisk byggeleder konstr.Per Ragnar Risberget ● Teknisk byggeleder vegPer Rudolfsen ● KontrollingeniørerAnna Stålhandske Adolfsson Erland Myhrer Ricardo Torao ● HMS-koordinatorStig Johansen E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

4 Presentasjon av byggeledelsen Prosjektstøtte ● KontraktsingeniørYngve Sætre ● KommunikasjonTom Fjellheim ● EiendomBjørn Sørum ● Arbeidsvarsling Hans Otto Benterud ● JuridiskHelle Glæserud ● Økonomi NN ● Geomatikk/LandmålerSteinar Johansen E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

5 Prosjektinfo  2 km opprustet europaveg/riksveg og ny gang-/sykkelveg  Eksisterende kryss ved E16 x Kongevegen skal bygges om til rundkjøring  Ny Norsenga bru  Ny Vingersnoret bru  Omlegging av lokale veger/adkomstveger  Overvannssystem, støyskjerming, beplantning og veglys E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

6 Prosjektutfordringer ● Arbeid med Norsenga bru, må tilpasses planlagte togstans etter avtale med NSB og Jernbaneverket ● Arbeid med Vingersnoret bru må utføres skånsomt mot terrenginngrep langs vassdraget ● Trafikkavvikling; midlertidige bruer og anleggsveger med stor trafikkmengde og stor andel tungtransport E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

7 Prosjektmål ● Konstruksjonene skal dimensjoneres slik at restriksjonene for totalvekt på tungtransporten oppheves ● Trygg trafikkavvikling for både myke og harde trafikanter i byggetida ● Støyskjerming av utsatt bebyggelse fom. byggeperioden ● Anlegget skal utformes for å gi en overgang fra landbruk og industri inn mot by, og gi en god landskapstilpasning med spesielt fokus på randsonen langs vassdraget ● Vegkonstruksjonen skal også fungere som flomvoll E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

8 Norsenga bru ● Midlertidig bru: Elementbru Unibridge, lengde 109 m på 5 spenn, ett spenn over jernbane. ● Ny bru: fagverksbru i tre, spissbærende peler i betong, 94,5 m lang ● To kjørefelt med påhengt gsveg-felt ● Dekke i tre ● Tillatt total-last økes fra 50 tonn til 60 tonn ● Heves som følge av økt krav til fri høyde over jernbane E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

9 Vingersnoret bru ● Midlertidig bru: Mabey universal bru, lengde 49 meter med ett spenn. ● Ny bru: platebru i spennarmert betong, friksjonspeler, 33 m lang ● To kjørefelt med avvisende kantstein mot gsveg-felt ● Oppgradering av bæreevne til 60 tonn E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

10 Entreprise 1, Forarbeider  Midlertidige bruer Norsenga og Vingersnoret  Omkjøringsveger  Støyskjerming for anleggsfasen  Omlegging av trafikken  Rivning av eksisterende bruer E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

11 Prosjektinfo E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

12 Entreprise 1 Norsenga interimsveg: E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

13 Entreprise 1 Norsenga interimsbru: E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

14 Entreprise 1 Vingersnoret interimsveg: E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

15 Entreprise 1 Vingersnoret interimsbru: E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

16 Entreprise 2, Permanente arbeider  Nye Bruer Norsenga og Vingersnoret  Ny rundkjøring erstatter kryss E16/Rv2 x Kongevegen  Ny gang- og sykkelveg fra Kongevegen – Tjernsbergs veg  Riving av midlertidige bruer og interimsveger E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

17 Entreprise 2, Permanente arbeider  Norsenga E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

18 Entreprise 2, Permanente arbeider  Vingersnoret E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

19 Entreprise 2, Permanente arbeider  Tjernsbergs veg E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

20 Entreprise 2, Permanente arbeider  Norsenga bru E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

21 Entreprise 2, Permanente arbeider  Norsenga bru E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

22 Nordsenga bru E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

23 Entreprise 2, Permanente arbeider  Vingersnoret bru E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

24 Fremdriftsplan entrepriser Entreprise 1, Forarbeider:  Utlysning 12. juni -14  Entreprenør starter opp 16. oktober -14  Omlegging av kjøremønster feb - 15  Entreprenør ferdig april – 15 Entreprise 2, Permanente arbeider:  Utlysning desember – 14  Entreprenør starter oppmai – 15  Entreprenør ferdig august – 16 E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg

25

26

27 Organisering av prosjektet E 16/Rv 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg


Laste ned ppt "E 16 / Rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg v/ prosjektleder Amund Sjøvik Norsenga bru."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google