Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prekvalifisering E6 Helgeland Delprosjekt Korgen - Bolna Informasjonsmøte Meyergården Hotell 6. mai 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prekvalifisering E6 Helgeland Delprosjekt Korgen - Bolna Informasjonsmøte Meyergården Hotell 6. mai 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prekvalifisering E6 Helgeland Delprosjekt Korgen - Bolna Informasjonsmøte Meyergården Hotell 6. mai 2014

2 Vegpakke E6 Helgeland ● Litt innledning og historikk for prosjekt E6 Helgeland ● Informasjon om gjennomføring av konkurransen for delprosjekt E6 Korgen - Bolna

3

4 E6 Helgeland - utfordringer  Smal veg  Svingete veg  Flaskehalser  Dårlig bæreevne  Telehiv  Mange avkjørsler  Lite effektiv transport  Store kostnader for næringslivet  Ca 40 trafikkulykker årlig  2-3 mennesker omkommer i trafikken hvert år

5 Prosjekt E6 Helgeland

6 E6 Brattåsen - Lien

7 Hvilken standard skal velges…. Standard H2

8 Vegpakke E6 Helgeland - Kontraktinndeling Vegpakke E6 Helgeland Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland nord Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland sør Brattåsen - Lien

9 E6 Helgeland - Kontraktstrategi ● Ser hele strekninger som ett objekt/pakke ● Kombinerer prosjektering, utbygging og drift/vedlikehold over en lengre strekning ● Utvikler en vegutviklingskontrakt med basis i NS 8407 ● Kontraktsperiode 15 år. Drift i 15 år, utbygging de 4-6 første årene ● Innebærer 2 vegutviklingskontrakter ● ”tradisjonelt”: 20 – 30 byggekontrakter

10 Vegutviklingskontrakt – Hva er det? Entreprenør overtar driftsansvar for eksisterende vegnett Entreprenør drifter og utvikler (prosjekterer, bygger nytt/utbedrer) vegnettet Entreprenør drifter oppgradert vegnett og utbedrer eventuelle «reklamasjoner» Staten overtar et oppgradert vegnett

11 Mulig framdrift

12 Gjennomføring av konkurransen 1.Prekvalifisering 2.Konkurransepreget dialog 3.Kalkulasjon – tilbud 4.Valg av tilbud 5.Kontraktsignering 6.Oppstart drift, prosjektering og bygging

13 Kontraktsoppbygging – NS 3450 / HB 066

14 De ulike fasene

15 Parseller som skal bygges ut

16 1.Informasjonsmøte Mo i Rana 6. mai 2014 2.Innleveringsfrist 23. mai 2014 kl. 12.00 Innlevering: Statens vegvesen, Ytterøra 22, Mosjøen 3.Gjennomgang av prekvalifiseringsdokumenter inkl. referansesjekk. 4.Utsending av prekvalifiseringsresultater 20. juni 2014 Framdriftsplan for prekvalifiseringen

17 Leverandør skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, økonomisk, organisasjonsmessig og administrativt. Formalkrav: ● Rettidig innlevering 23. mai 2014 kl. 1200 til riktig adresse jf. kap. B1 pkt. 2.2 ● Skatteattest jf. kap. B1 pkt. 2.5 ● HMS-egenerklæring jf. kap. B1 pkt. 2.6 ● Språkkrav jf. kap. B1 pkt. 2.7 Prekvalifiseringskrav

18 Krav til økonomi (jf. kap. B2 pkt. 3.3): ● Egenkapital min. 100 mill. kr ● Soliditet minst 15 % ● Omsetning minst 250 mill. kr Dokumentasjonskrav (jf. kap. B2 pkt. 3.3): Det skal leveres årsregnskap for de tre siste år. I tillegg skal det leveres resultatregnskap og balanse siste halvår dersom det er mer enn seks måneder siden siste års regnskap. Jf. kap. E2. Ved vesentlige endringer i leverandørens økonomi skal dokumentasjon for disse endringer fremlegges. Prekvalifiseringskrav

19 ● Leverandører som ønsker å benytte ressurser hos andre leverandører o Forskrift om offentlige anskaffelser § 17-8 og § 17-9 o Krav om at en leverandør som ønsker å påberope seg kvalifikasjoner hos andre foretak må dokumentere at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene. o Viktig at en slik forpliktelseserklæring er klart formulert og ikke etterlater usikkerhet. o Ved usikkerhet kan dette lede til avvisning. o Leverandør bør derfor redegjøre for samarbeidet og dokumentere dette slik anskaffelsesregelverket krever, sammenholdt med kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget

20 Prekvalifiseringskrav  Leverandører som ønsker å delta i konkurransen som en leverandørgruppe eller arbeidsfellesskap o Forskrift om offentlige anskaffelser § 17-7 o Byggherren oppfordrer eventuelle arbeidsfellesskap til å studere kravene til firmakvalifikasjoner nøye o Selskapsformer; ANS er det enkleste, mens AS og andre former også kan aksepteres der man har tilstrekkelig dokumentasjon for sikkerhet, garantier mv. o Det er leverandørene som må dokumentere det planlagte samarbeidet o Ved usikkerhet kan dette lede til avvisning o Leverandører som planlegger deltakelse i grupper bør redegjøre for samarbeidet og dokumentere dette slik anskaffelsesregelverket krever, sammenholdt med kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget

21 Utvelgelse blant kvalifiserte Leverandør skal ha erfaring fra prosjekterings- og byggearbeider av tilsvarende art og vanskelighetsgrad. o Byggherren vil velge ut 4 leverandører blant de kvalifiserte o Utvelgelse ut fra best-kvalifisert-prinsippet – det vil si de fire leverandører som er best kvalifisert vil bli valgt ut o Det er ikke tale om manglende kvalifikasjoner hos de som ikke blir valgt ut - men at det er de 4 best kvalifiserte som blir valgt ut o Viktig at besvarelsen av firmaopplysninger, referanseprosjekter mv. er utfyllende og beskrivende, og at dette knyttes til erfaringer og kvalifikasjoner som er sentrale for gjennomføringen av veiutviklingskontrakten  dette gir oppdragsgiver best mulig forutsetninger for å foreta vurderingen  dette er leverandørens mulighet til å presentere seg på best mulig måte

22 Oppsummering ● Skriv kort og presist ● Legg ved nødvendige dokumentasjoner ● Vær nøye med innleveringsfristen – den er endelig!

23 Prosjektets nettside http://www.vegvesen.no/Europaveg/E6helgelandnord Spørsmål?


Laste ned ppt "Prekvalifisering E6 Helgeland Delprosjekt Korgen - Bolna Informasjonsmøte Meyergården Hotell 6. mai 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google