Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse Fv. 90, Skansvegen, Fremstadvegen – Fagerlundvegen 51.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse Fv. 90, Skansvegen, Fremstadvegen – Fagerlundvegen 51."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse Fv. 90, Skansvegen, Fremstadvegen – Fagerlundvegen 51

2 Dagsorden Velkommen Orientering om prosjektet Litt om konkurransegrunnlaget og bestemmelser Befaring ute

3 Fortau, G/S – veg og bru, støttemur og rekkverk

4 Orientering om prosjektet Tilbudsfrist: 23.02.16, kl. 12.00. Tilbudsåpning: 23.02.16 12.05 Oppstart ca. 04.04.2016 Ferdigstillelse: 26.08.2016

5 Orientering om prosjektet Det skal opparbeides ca. 500 meter med gang- og sykkelveg med rabatt mellom veg og gang- og sykkelveg og ca. 50 meter med fortau. Det skal bygges bru over Skanselva og det skal settes opp ca. 120 meter støttemur og ca. 300 meter rekkverk. Referat fra tilbudskonferansen legges ut på Doffin. Eidsiva energi AS har tatt ned høyspent luftstrekk og lagt ny høyspentkabel i bakken. Det ble samtidig lagt gatelyskabel i samme grøft og satt ned gatelysfundament på motsatt side av ny gang- og sykkelveg. Kommunen setter selv opp gatelys. Kommunen foretok i 2015 oppfylling på deler av strekningen, og det ble bl.a. lagt overvannsledning med kum fra stikkrenne gjennom fylkesvegen Konsulent Cowi AS orienterer om prosjektet.

6 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget er nå bygget opp i henhold til NS 3450. – Kap. A: Innholdsliste, innbydelse til konkurranse og orientering om prosjektet. – Kap. B: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav – Kap. C: Generelle og spesielle kontraktsbestemmelser – Kap. D1: Beskrivelse – Kap. D2: Vedlegg (tegninger med mer) – Kap. E: Svardokumenter

7 Konkurranseregler, kvalifikasjonskrav og svardokumenter Merk krav i kapittel B, både til kvalifikasjonskrav og tilbudets utforming. Viktig at alle svardokumenter og tabeller er fylt ut, og alle vedlegg er lagt ved. Merk kap. B1 punkt 2.8: ” Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes. Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud.” Merk kap. B2 pkt. 1: ”Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. FOA § 8‐4. Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises.”

8 Kontraktsbestemmelser NS 8406 ligger til grunn som alminnelige kontraktsbestemmelser. Spesielle kontraktsbestemmelser finnes i kap. C2. Der det er motstrid mellom NS8406 og bestemmelsene i kap. C2, er det bestemmelsene i kap. C2 som gjelder.

9 Spørsmål? -Spørsmål stilles skriftlig til Jostein Dybvik på jdy@ringsaker.kommune.no -Spørsmål og svar legges ut på Doffin -Spørsmål må være stilt i så god tid at byggherren rekker å publisere svar senest 1 uke før tilbudsfrist (senest 19.02.16) -Referat fra tilbudskonferansen legges også ut på Doffin


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse Fv. 90, Skansvegen, Fremstadvegen – Fagerlundvegen 51."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google