Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 2016.09.25 Anskaffelse av konsulenttjenester Merkantilt ansvarlige Trine Reitehaug Malene Haugen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 2016.09.25 Anskaffelse av konsulenttjenester Merkantilt ansvarlige Trine Reitehaug Malene Haugen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 2016.09.25 Anskaffelse av konsulenttjenester Merkantilt ansvarlige Trine Reitehaug Malene Haugen

2 2 2016.09.25 Agenda Generelt om anskaffelsene Generell merkantil gjennomgang av konkurransegrunnlaget Innkomne spørsmål

3 3 2016.09.25 Generelt om anskaffelsene Formålet med tilbyderkonferansen –Presisere hvordan besvare konkurransegrunnlaget, herunder intensjonen med de ulike dokumentasjonskravene –En nøye gjennomgang av konkurransegrunnlaget –Beskrive handlingsrommet som ligger i konkurransegrunnlaget i forhold til besvarelsen

4 4 2016.09.25 Generelt om anskaffelsene 2016007214 Prosjektfaglig støtte (70-200 millioner) 2016007215 Systemteknikk (40-100 millioner) 2016007216 Merkantil støtte (10–40 millioner) 2016007218 Økonomi, revisjon og ressursstyring (40- 150 millioner) 2016007219 Strategisk rådgivning (60-200 millioner) 2016007220 Strategisk IKT (30-80 millioner)

5 5 2016.09.25 Generelt om anskaffelsene Forsvarssektorens behov er mangfoldig og ofte styrt av økonomiske rammebevilgninger til de ulike prosjekter/gjennomføringer Synliggjøres først og fremst i langtidsplaner og andre styringsdokument Det konkrete behov vil bli synliggjort i konkurransegrunnlaget som følger den enkelte gjenåpning av rammeavtalene. FLO gjennomgår ikke behov for de enkelte konkurransene.

6 6 2016.09.25 Merkantil gjennomgang av konkurransegrunnlaget Oppbyggingen av konkurransegrunnlaget Kvalifikasjonskrav Leveransekrav Tildelingskriteriet Innlevering av tilbud Avvik og forbehold

7 7 2016.09.25 Oppbyggingen av konkurransegrunnlaget Del I –Regler for anskaffelsen med vedlegg A-E Del II –Avtalebestemmelser med vedlegg Kvalifikasjonskrav Del I, Vedlegg A-E Leveransekrav, Del II Vedlegg 1 Tildelingskriterier, Del II Vedlegg 2

8 8 2016.09.25 Kvalifikasjonskrav Skatt og avgift (punkt 4.2) –Levere skatteattest (6 måneder fra tilbudsfrist) Lovlig etablert foretak (punkt 4.3) –Levere firma attest Skal ha god vandel (punkt 4.3) –Fylle ut vedlegg B, egenerklæring om vandel Tilstrekkelig kapasitet (punkt 4.4) –Fylle ut vedlegg C ressursmatrise Tilstrekkelig relevant kompetanse (punkt 4.4) –Fylle ut vedlegg D Mal for CV Etablert system for kvalitetsstyring (punkt 4.4) –Levere sertifisering eller en fylle ut beskrivelse av systemet Tilstrekkelig erfaring (punkt 4.4) –Fylle ut vedlegg E, referanseskjema

9 9 2016.09.25 Tilstrekkelig kapasitet – hvordan fylle ut skjema

10 10 2016.09.25 Tilstrekkelig relevant kompetanse – hvordan fylle ut skjema

11 11 2016.09.25 Tilstrekkelig erfaring – hvordan fylle ut skjema

12 12 2016.09.25 Del II Vedlegg 1 Leveransekrav (Leveransekrav, minimumskrav, absolutte krav) Skjema for leveransekrav skal fylles ut med Ja eller Nei. Å utelate oppfyllelse av de absolutte kravene vil kunne medføre avvising

13 13 2016.09.25

14 14 2016.09.25 Tildelingskriteriet - laveste pris To priselementer (pris per time) –Basispris (kun for A-leverandør) –Maksimalpris (den maksimale prisen som kan benyttes ved avrop) Ressursnivå (Se Del II Vedlegg 2) –Juniorkonsulent –Seniorkonsulent –Rådgiver –Seniorrådgiver/partner

15 15 2016.09.25

16 16 2016.09.25 Innlevering av tilbud Presisert i Regler for anskaffelsen punkt 3 Krav til tilbudet –Struktur –Tilbudsformat –Adresse og leveringssted

17 17 2016.09.25 Avvik og forbehold Vi følger LOA/FOA regelverk for åpen anbudskonkurranse. Avvik kan føre til avvisning av tilbud. Viktig å huske ifm. «absolutte krav» - disse følger av leveringsomfang. Det er ikke anledning til forhandling - husk dette når dere priser tilbudet og beskriver oppfyllelsen av kravspesifikasjonen. Lever presise og entydige tilbud – de skal kunne sammenlignes Still spørsmål i forkant dersom noe er uklart isteden for å ta forbehold i tilbudet Tar dere forbehold MÅ disse presiseres og være priset i tilbudet – forbehold kan også føre til avvisning.

18 18 2016.09.25 Innkomne spørsmål før tilbyderkonferansen Avsnitt 6.2 Tildelingskriterier. Det ser ut til at tildelingskriteriet PRIS er gjentatt to ganger. (Det samme i de tre øvrige konkurransegrunnlagene) «6.2 Tildelingskriterier» i Del 1 Regler for anskaffelsen – her står kun pris som tildelingskriterie, både med 30% og 70% vekting – er det riktig?

19 19 2016.09.25 Noen spørsmål?

20 20 2016.09.25 Oppsummering/fremdrift Kontaktpunkt fra 24. mai – Malene Haugen


Laste ned ppt "1 2016.09.25 Anskaffelse av konsulenttjenester Merkantilt ansvarlige Trine Reitehaug Malene Haugen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google