Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferranse 08.05.2014 Rv 52: Venås bru II.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferranse 08.05.2014 Rv 52: Venås bru II."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferranse 08.05.2014 Rv 52: Venås bru II

2 Byggeledelsen: ● Byggeleder/HMS-koordinator: Aud Solberg ● Kontrollingeniør landskap og miljø: Torunn Hognestad ● Kontrollingeniør teknisk: Wisam Kasim Rv 52 Venås bru II

3 Anleggsområdet Rv 52 Venås bru II Total lengde 546 m, brulengde 76,1m, sideveger 315 m

4 Tverrprofilet Rv 52 Venås bru II Normalprofil vest for bru: 12, 65m 3x3,25 + 2x1 + 0,6 + 0,3 Med breddeutvidelse i kurve 0,6 m 13,25m

5 Lengdesnitt bru Rv 52 Venås bru II Brulengde: 74 m (20,5 + 33+ 20,5) Pigge ut for fundamenter Tilbakefylles med grove masser (min. 500 – 800 mm). Synlige flater skal ha stedlige masser.

6 Tverrsnitt bru Rv 52 Venås bru II Bredde dekke: 9,1 m Totalbredde: 10,1 m Spennarmering: 8 kabler Rekkverk: Kjøresterkt stålrekkverk Trekkerør: 8 stk

7 Rekkverk Rv 52 Venås bru II Detalj med støyskjerm i polykarbonat (vestside) Detalj brurekkverk (østside)

8 Steinplastring ved landkar, sone 1 Rv 52 Venås bru II Pigget fot 90 grader på erosjonssikret skråning Steinstørrelse 800 mm, avlang med lengste akse inn mot skråning (spesialbestilles)

9 Steinplastring ved landkar, sone 2 Rv 52 Venås bru II Som sone 1, men med skråningsstabilisering med eksisterende morenemasser blander med matjord/undergrunnsmasser. Steinstørrelse D=500 mm.

10 Steinplastring ved landkar, sone 3 Rv 52 Venås bru II Steinstørrelse D=500 mm, skråningsstabilisering med eksistende morenemasser iblandet matjord/undergrunnsmasser

11 Noen detaljer ● Brua skal støpes tørt (Mørkdøla har stor variasjon i vannføringen) ● Glidelager i akse 1 og 4 ● Monolittisk forbindelse mellom søyler i akse 2 og 3 og overbygningen ● Støttemurer i forlengelse av vingemurene Rv 52 Venås bru II

12 Rivning av gammel bru ● Miljøsanneringsrapport skal følges ● Stein fra gammelt landkar skal lagres på deponi ved Storeskard Rv 52 Venås bru II

13 Støyskjerming ● Polykarbonat på brurekkverk (vestside) ● Lokal skjerm på voll ca. 200 m2 ● Skjermen skal omprosjekteres slik at den får en sluse mot vegen. Adkomst til eiendommene flyttes antakelig til baksiden av støyskjermen. Tegninger er under revidering, men det forliggende grunnlaget skal prises. Rv 52 Venås bru II

14 Tidsplan ● Kontraktsinngåelse: medio juni 2014 ● Oppstart: kan starte rett etter kontraktinngåelse ● Delfrister: Bruarbeider: 11. september 2015 Asfaltarbeider: 18. september 2015 ● Ferdig anlegg: 1. oktober 2015 Rv 52 Venås bru II

15 Ytre miljøplan ● Støy - fra anleggsdriften skal ikke overskride grenseverdier ● Forurensing jord og vann – elva og grunnvann – brønner – vannprøver ● Landskap – strandsonen skal etter bygging utformes slik at den får tilbake sitt opprinnelige preg. Toppmasser og store steiner – stedegne materialer ● Nærmiljø og friluftsliv – skiløyper legges om – ingen mål satt. Entreprenør skal informere berørte naboer og beboere. ● Naturmiljø – naturmiljørapport – ● Energiforbruk – tiltaket skal bidra til redusert energiforbruk gjennom effektiv materialtransport og økokjøring ● Materialvalg og avfallshåndtering Prosjektets miljømål

16 Kontroll av miljømessig kvalitet ● Byggherre skal utpeke en egen miljøkoordinator som er ansvarlig for kontroll og oppfølgning av miljømessig kvalitet i prosjekterings- og byggefase. ● Post på byggemøte ● Rigg og marksikringsplan ● Revegetering og erosjon ● Stein fra elveleie ● Riving og mellomlagring av stein fra eksisterende bru Miljøkoodinator

17 Rigg- og marksikringsplan

18 Terreng og landskap


Laste ned ppt "Tilbudskonferranse 08.05.2014 Rv 52: Venås bru II."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google