Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILBUDSKONFERANSE Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILBUDSKONFERANSE Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILBUDSKONFERANSE Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud

2 Konkurransegrunnlaget A – Prosjektinformasjon B – Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav C – Kontraktsbestemmelser D – Beskrivende del D1 – Beskrivelse D2 – Tegninger og supplerende dokumenter E – Svardokumenter Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud Tilbudskonferranse

3 Konkurransegrunnlaget A2 Innbydelse til anbudskonkurranse: ● Tilbudsfrist: 2016-04-01, kl. 12:00 ● Tilbudsåpning: 2016-04-01, kl. 13:00 ● Vedståelsesfrist: 2016-05-31 ● Ferdigstillelsesfrist: 2017-06-30 ● Delfrist: 2016-11-18 Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud Tilbudskonferranse

4 Konkurransegrunnlaget A3 Orientering om prosjektet ● Bygging av 1,1 km gang og sykkelveg langs Fv 205. ● Etablering av system for drens og overvann, samt eksisterende jordbruksdrenering. ● Forstøtningsmur og reetablering av steingjerde. Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud Tilbudskonferranse

5 Konkurransegrunnlaget A3 Orientering om prosjektet 4 Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlige endringer av bevilgningstakt. Prosjektet er avhengig av en formel bevilgning fra overordnede myndigheter, dette vil bli klargjort i god tid før kontraktstildeling. Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud Tilbudskonferranse

6 Konkurransegrunnlaget A3 Orientering om prosjektet 8 Byggeplassen/Anleggsområdets beliggenhet. Anleggsområdet ligger langs fv. 205 ved Roverud og starter der fylkesvegen krysser Roverudåa. Totale utstrekningen av anlegget er ca 1,1 km. 9 Andre entrepriser, eller byggherrens egne arbeider. Vegoppmerking – Dekkeprosjektet i region øst. Kabeletater – Givas, Eidsiva, Telenor Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud Tilbudskonferranse

7 Konkurransegrunnlaget B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler 3 Levering av tilbud Tilbud gis på prisskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap E1, eventuelt i tillegg til forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Legg vekt på god dokumentasjon i hver eneste konkurranse med Statens vegvesen. På grunn av likebehandlingsprinsippet kan vi ikke vurdere tilbyder ut fra tidligere erfaring. Tilbudet skal merkes med: «Tilbud 15/206728 Fv 205 Steinerud bru-x Bergerud, gang og sykkelveg». Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud Tilbudskonferranse

8 Konkurransegrunnlaget D1 Beskrivelse D1 Beskrivende del, prosesser D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-1 Prosjektinformasjon D2-2 Grunnlagsdata D2-3 Modellgrunnlag D2-4 Tegningsgrunnlag D2-5 Geoteknisk rapport D2-6 SHA-plan m/risikovurdering D2-7 Skjemaer Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud Tilbudskonferranse

9 Konkurransegrunnlaget E1 - Dokumentasjon fra tilbyder E2 - Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner E3 - Beskrivelse med utfylte priser E4 - Prisskjema E5 - Tilbudsskjema Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud Tilbudskonferranse

10 Befaring ● Vi drar ut og ser på anleggsområdet Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud


Laste ned ppt "TILBUDSKONFERANSE Fv. 205 Steinerud bru x Fv. 368 Bergerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google