Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyder konferanse Nye hovedtavler Valen sjukehus §

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyder konferanse Nye hovedtavler Valen sjukehus §"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyder konferanse Nye hovedtavler Valen sjukehus §

2 Deltakere fra Helse Fonna HF Helse Fonna John Sigfred Stokke (PL) Arve Opsanger Leif Terje Alvestad Rådgivende ingeniører Rolf Magne Skippervik (Cowi)

3 kl. 11:00 Info om prosjektet med mer. Innledning v/Alvestad Info om anbudet v/Stokke Anbudsprosessen v/Alvestad Generell info fra Rådgiver Elektro ca. kl. 1200 Befaring ca. kl. 1330 Oppsummering og gjennomgang av spørsmål og svar (her) slutt ca 1400 AGENDA

4 Informere om prosjektet Beskrive hovedkravene i konkurransegrunnlaget. Gjennomføre felles befaring i de aktuelle områdene. Besvare spørsmål som stilles av tilbyderne. Få tilbakemelding på konkurransegrunnlagets innhold og krav – er kravene realistiske (kostnadsdrivende krav). Målsetting med tilbyderkonferansen

5 Praktisk informasjon Spørsmål noteres fortløpende og sendes pr e-post til Leif Terje Alvestad Alle spørsmål vil bli notert, besvart samt distribuert til alle tilbyderne (navn på spørsmålsstiller vil ikke bli angitt). Det blir skrevet referat fra konferansen, og dette vil bli sendt til samtlige deltakere, i tillegg vil denne presentasjonen også distribueres. Vennligst fyll ut deltakerlisten (1 stk. email adresse pr. leverandør)

6 Generell info Bakgrunn for prosjektet: Valen består av flere eldre bygninger (Adm.bygg 1875) Området ble fra 1910 forsynt via likestrømsnett som ble fornyet på 30-tallet. I 1960 ble elforsyningen på området bygd opp med Høyspent trafokiosker (gml.Hordabu,Valemoen, nordre- og søre Valen) inne på området. De elektriske installasjoner (hovedtavler m/tilhørende utstyr) som Helse Fonna nå har besluttet å skifte ut, er fra 60-tallet. Eksisterende installasjoner fungerer i utgangspunktet(?), men deler kan ikke fremskaffes/tilpasses på forskriftsmessigmåte. I 2010 ble det bevilget penger til et forprsjekt som nå har endt opp i en prosjektbeskrivelse og anbudsunderlag som nå er lagt ut på Dofin. Det ble også utarbeidet en ROS-analyse av el.forsyning Valen, som styret i Helse Fonna har lagt til grunn for beslutning.

7

8

9 Kommersiell informasjon Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Del II - Anskaffelser under terskelverdi Anskaffelsesprosedyre Framdriftsplan Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Avtalestandard og tilbudsstruktur

10 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til prosedyren ” Konkurranse med forhandling" i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7.april 2006. Forskrift om offentlige anskaffelser er tilgjengelig på: http://www.lovdata.no. Forskriften ligger under Forskrifter/Sentrale forskrifter og er videre gruppert under Nærings- og handels- departementet Forskriftens del I - § 2-2 Terskelverdier Bygg og anlegg har en terskelverdi på kr 43.5 mill ekskl mva - bygg og anlegg under denne verdi følger forskriftens del II (under terskel)

11 06. 06.11 kl. 13.00Frist for å stille spm 14.06.11 kl 1200Tilbudsfrist Medio aug Kontraktsinngåelse Fremdriftsplan

12 Kvalifikasjonskrav Minstekrav Skatteattest MVA-attest HMS-egenerklæring Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Firmaattest Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Kredittrating Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Teknisk personell/kapasitet/ressurser og kvalitetssikring Referanser Tiltaksklasse Lønns- og arbeidsvilkår

13 Tildelingskriterier Samlet gjennomføringskostnad50 % Kvalitet25% Plan for gjennomføring25 %

14 Avtalestandard og tilbudsstruktur NS 3431 Alminnelige kontrakts­ bestemmelser for totalentrepriser NS 3436 Formular for kontrakt om totalentreprise NS 3438 Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden Tilbudsstruktur: Signert tilbudsbrev Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Beskrivelse av utførelsen med tilhørende priser Evt. reservasjoner, avvik og tillegg

15 Orientering fra Rådgivere Vise oversiktskart m/markering som refr. til byggnavn og hvor tavler er plassert. Rekkefølge (provisorisk,..koordinering m/drift HF + Kvinnherad Energi) Konkrete planer: Fra lavsp. stativ høysp. kiosker, nye inntak m/grøfter, nye hvd. tavler Form 4A. Jording Gjenbruk av Stord Tavler Bygningsmessige tiltak. SD-/internmåling Isolasjonsovervåking FDV – Gjør oppmerksom om Helse Fonnas krav

16 Befaring Returnere her ca. kl. 13:30

17 Slutt Takk for oppmerksomheten og lykke til med anbudet!


Laste ned ppt "Tilbyder konferanse Nye hovedtavler Valen sjukehus §"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google