Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse Rammeavtale for service og vedlikehold av ventilasjons- og komfortkjølanlegg 08.11.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse Rammeavtale for service og vedlikehold av ventilasjons- og komfortkjølanlegg 08.11.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse Rammeavtale for service og vedlikehold av ventilasjons- og komfortkjølanlegg 08.11.13

2 Agenda Velkommen Presentasjon av prosjektgruppe Presentasjon av Omsorgsbygg Gjennomgang av sentrale punkt i forespørsel Spørsmål og svar Oppsummering og avslutning

3 Referat Blir skrevet og distribuert etter tilbyderkonferansen – Presentasjonen blir også vedlagt Spørsmål blir anonymisert Dersom ikke spørsmålet kan besvares i dag vil det komme sammen med referatet.

4 Bedre bygg, bedre liv Vår visjon:

5 Brukerorientering Respekt Engasjement Redelighet Profesjonalitet Våre verdier

6 155 fast ansatte

7 Sammensetning av team Eiendomsansvarlig/teamleder: Økonomiansvarlig opp til 200 000,- Teknisk forvalter Innehar bestillerfunksjon Driftsleder Innehar bestillerfunksjon for interne og eksterne driftsteknikere Driftstekniker Ansatt i OBY eller innleid Innehar bestillerfunksjon

8 Nøkkeltall for Omsorgsbygg 2013-2016 Investeringsbudsjett 2013-2016: 4,3 mrd. Brutto driftsbudsjett 2013: 1,7 mrd

9 Eiendommene våre Type/funksjon Forvaltn. enheterBTA Sykehjem37293344 Førskole/barnehage355270048 Kommunalt disponerte boliger3767783 Tilbud til personer med rusproblemer2438400 Kulturbygg1235023 Kommunal næringsvirksomhet1427043 Beredskap mot branner og andre ulykker826337 Administrasjonslokaler723177 Institusjonslokaler (sykehjem unntatt)2119283 Diagnose, behandling, re-/habilitering516153 Kultur- og idrettsbygg4512165 Aktiviserings- og servicetjenester eldre/funksjonshemmede106414 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid31524 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende1729 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste1712 Annet6546851 Sum645884986

10 Langerud sykehjem med sansehage

11 Margarinfabrikken barnehage

12 Kværnerdalen barnehage

13 Rehabilitering: Munkedamsveien 92

14 Standardiserte barnehagebygg levert av Skanska, Momenta, Trygge Barnehager og Barnebygg

15 Smedstad brann- og ambulansestasjon

16

17 Amaldhus

18 Barneslottet, rehabilitert og UU

19 Miljø og energi Omsorgsbygg Oslo KF skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive helse- og omsorgsbygg Energi og energibruk Materialvalg ved nybygg og rehabilitering Avfallshåndtering

20 Gjennomgang av forespørsel Konkurransegrunnlaget – Oppbygningen følger standard OBY mal Anbudskonkurranse – Forhandlingsforbud, hva innebærer dette? Kontrakt – Oslo kommunes standardvilkår Tilbudsskjema og prisposter Kravspesifikasjon

21 Gjennomgang av forespørsel Evaluering – Pris Vektes 30-40% Ferdig utfylt tilbudsskjema/postskjema – Kvalitet Vektes 60-70% Oppdragsorganisasjonskart og CV-er til tilbudt personell Caseoppgave

22 Gjennomgang av forespørsel Viktige datoer Det oppfordres om at spørsmål til konkurransegrunnlaget rettes til oppdragsgivers kontaktperson senest 8 dager før utløpet av tilbudsfristen. – Siste frist for å stille spørsmål 29/11/2013 kl. 15:00 Viktigheten av å stille spørsmål, konsekvens ved for sent – Tilbudsfrist 09/12/2013 kl. 11:00

23 Gjennomgang av forespørsel Krav til tilbudet – Kapittel 2.4-Ønsket presentasjonsform Signert tilbudsbrev – Forbehold og avvik skal klart fremgå av tilbudsbrevet eller tilbudsskjema Dokumentasjon ift tildelingskriteriene, jf. punkt 4.2 Minnepinne med komplett tilbud samt sladdet utgave av tilbudet Husk at manglende eller mangelfull innlevering av dokumentasjon kan medføre avvisning.

24 Spørsmål og svar

25 Oppsummering Siste frist for å stille spørsmål 29/11/2013 kl. 15:00 Oppdragsgivers kontaktperson: Sigmund Tønnesen Henvendelser skal kun skje via e-post, ikke per telefon postmottak@oby.oslo.kommune.no Epost merkes «Spørsmål i konkurranse – Rammeavtale for service og vedlikehold av ventilasjons- og komfortkjølanlegg ved Sigmund Tønnesen » Tilbudsfrist 09/12/2013 kl. 11:00 Lykke til!


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse Rammeavtale for service og vedlikehold av ventilasjons- og komfortkjølanlegg 08.11.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google