Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOR 024-2015 Kurs for deltakere i Introduksjonsprogrammet, Bergen kommune Kurs dekket av anbudet : -Delleveranse 1: Servicekurs -Delleveranse 2: Bygg-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOR 024-2015 Kurs for deltakere i Introduksjonsprogrammet, Bergen kommune Kurs dekket av anbudet : -Delleveranse 1: Servicekurs -Delleveranse 2: Bygg-"— Utskrift av presentasjonen:

1 NOR 024-2015 Kurs for deltakere i Introduksjonsprogrammet, Bergen kommune Kurs dekket av anbudet : -Delleveranse 1: Servicekurs -Delleveranse 2: Bygg- og anleggskurs

2 -Konkurransgrunnlaget (/dokumentene) hentes i Mercell, og tilbudet skal leveres inn elektronisk via Mercell. -Anskaffelsen skal foretas som ett-trinns konkurranse med forhandling. Tentativ plan om forhandling i uke 21. -Mulig å levere tilbud på en eller begge delleveransene. Konkurranse med forhandling

3 Mål for begge kursene:  Kvalifisering for opptak til voksenopplæring (vgs)  Kvalifisering for ufaglært arbeid Målgruppe for begge kursene:  Deltakere i introduksjonsprogram  Norsknivå A2b – A2c  24 år og eldre (voksenrett vgs)  Servicekurs: Fullført grunnskole  Bygg – og anlegg: Ikke krav om fullført grunnskole  Ha noe arbeidserfaring

4  To dager i uken (tirsdag og onsdag)  6 skoletimer per dag 1 skoletime = 45 minutter. I tillegg kommer pauser. De tre resterende ukedagene: norskopplæring på Nygård skole (ikke en del av anbudet)  Kurset varer 1 år Tidlig august – starten av juli  1 klasse, servicekurs (15-18 deltakere)  1 klasse, bygg- og anleggskurs (15-18 deltakere) (For ytterligere minimumskrav viser vi til krav satt opp i Mercell) MINIMUMSKRAV: - krav til leveransen (overordnede krav) Besvares under fanen «minimumskrav» direkte i Mercell. Alle krav skal besvares

5 Skatte -og merverdiavgifts attest Firmaattest HMS-egenerklæring Økonomisk og finansiell kapasitet Referanseskjema - lignende oppdrag KVALIFIKASJONSKRAV krav knyttet til leverandørens egnethet - kravene må være oppfylt for at tilbudet skal bli vurdert - dokumentasjon lastes opp under hvert krav direkte i Mercell

6 Kundebehandling  Hva kjennetegner god service?  Hvordan gir man god service?  Hvordan møte kunder på en god måte?  Hvordan håndtere «vanskelige» kunder? Grunnleggende innføring i økonomi og regelverk  Budsjett og regnskap  Skatte- og avgiftsregler Grunnleggende om markedsføring  Plassering av varer i butikk/ café mv.  Utstilling av varer  Skilting i butikk/café mv. Servicekurs - FAGLIG PEDAGOGISK INNHOLD

7 Grunnleggende om helse, miljø og sikkerhet  Sykdom og fravær  Hygienetiltak når man arbeider med mat/matvarer i servicebransjen  Bruk av verneutstyr dersom relevant  Kort om arbeidsmiljøloven og mattilsynet Praksisutplassering i 14 uker i løpet av kursperioden, 2 dager i uken  Praksisutplasseringen skal være på en arbeidsplass som faller inn under kursets fagområde, for eksempel i butikk, café mv.  Deltakerne skal fortrinnsvis få praksisplass i hht sin individuelle plan  Deltakerne skal få prøve seg på de ulike arbeidsoppgavene i bedriften  Kursleverandør skal følge opp deltakere i praksis med jevnlige praksisbesøk og dialog med arbeidsgiver  Praksissted skal være et lovlig etablert foretak som tilfredsstiller alle nødvendige lover og regler. Metodisk skal undervisningen være mest mulig praktisk rettet Servicekurs - FAGLIG PEDAGOGISK INNHOLD

8 Praktisk opplæring i en eller flere av følgende fag: tømrer, mur, betong.  Deltakerne skal få opplæring i og testet ut sine evner i hvordan man setter opp enkle konstruksjoner i en eller flere av følgende fag: tømrer, mur, betong. Verktøylære  Opplæring i bruk av relevant verktøy  Velge egnede verktøy knyttet til enkle arbeidsoppgaver  Lære norske navn og begreper på verktøy og byggemateriale Praktisk regning  Opplæring i hvordan man avleser målestokk, måltaking og beregner vinkler knyttet til konstruksjoner.  Lære å lese av, forstå og følge enkle tegninger som skal brukes i produksjon Bygg – og anleggskurs -FAGLIG PEDAGOGISK INNHOLD

9 Grunnleggende om helse, miljø og sikkerhet.  Sykdom og fravær  Bruk av riktig verneutstyr og ulike vernetiltak  Sikkerhetsrutiner, inkludert gjennomgang av de norske begrepene på området  Kort om arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet. Praksisutplassering i 14 uker i løpet av kursperioden, 2 dager i uken  Praksisutplasseringen skal være på en arbeidsplass som faller inn under kursets fagområde, for eksempel i tømrerbedrift, murerbedrift mv.  Deltakerne skal fortrinnsvis få praksisplass i hht sin individuelle plan  Deltakerne skal få prøve seg på de ulike arbeidsoppgavene i bedriften  Kursleverandør skal følge opp deltakere i praksis med jevnlige praksisbesøk og dialog med arbeidsgiver  Praksissted skal tilfredsstille offentlige krav Bygg – og anleggskurs -FAGLIG PEDAGOGISK INNHOLD

10 TILDELINGSKRITERIER  Tildelingskriterium 1: Pris Det skal oppgis en totalpris for ett kurs per år.  Tildelingskriterium 2: Faglig pedagogisk innhold Leverandør vil få score etter det beste faglig pedagogiske innholdet presentert i sitt tilbud.  Tildelingskriterium 3: Lokaler og utstyr Leverandør vil få score etter det best egnet lokaler og utstyr for å gjennomføre kurset.

11  Tlf. 21 01 88 60  Epost: support@mercell.c omsupport@mercell.c om MERCELL SUPPORT

12 SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "NOR 024-2015 Kurs for deltakere i Introduksjonsprogrammet, Bergen kommune Kurs dekket av anbudet : -Delleveranse 1: Servicekurs -Delleveranse 2: Bygg-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google