Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SiS – Førde Samhandlingsreformen fra ord til handling Politisk rådgjevar Tord Dale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SiS – Førde Samhandlingsreformen fra ord til handling Politisk rådgjevar Tord Dale."— Utskrift av presentasjonen:

1 SiS – Førde Samhandlingsreformen fra ord til handling Politisk rådgjevar Tord Dale

2 Helse- og omsorgsdepartementet En fantastisk utvikling Fra ord til handling2

3 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordringene fremover Levealderen øker Sykdomsbildet endrer seg Brudd og svikt i tilbudet Personell Forventningsgapet øker Fra ord til handling3

4 Helse- og omsorgsdepartementet Reformer for en bærekraftig utvikling Pensjonsreformen NAV-reformen Omsorg 2015 Samhandlingsreformen Fra ord til handling4

5 Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Satse mer på forebygging Dempe veksten i bruk av sykehustjenester Tilby rett tjeneste på rett sted til rett tid Fra ord til handling5

6 Helse- og omsorgsdepartementet Nye virkemidler Lov om folkehelse Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Nasjonal helse- og omsorgsplan Fra ord til handling6

7 Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseloven – hva er målet? Fremme folkehelse Utjevne sosiale helseforskjeller Sikre at folkehelse prioriteres Langsiktig og systematisk arbeid Bedre samordning Fra ord til handling7

8 Helse- og omsorgsdepartementet Os kommune med sand mot fall Strøbøtter ble delt ut Fra ord til handling8 Hoftebrudd halvert på ett år

9 Helse- og omsorgsdepartementet Kommunal helse og omsorgslov To lover slås sammen i én lov Tydelig om kommunens overordnete ansvar for helse- og omsorgstjenester Regulerer kommunens plikter Definerer funksjoner – ikke profesjoner Bedre styring av kvalitet gjennom funksjonskrav Fra ord til handling9

10 Helse- og omsorgsdepartementet Kommunal helse og omsorgslov: Sentrale forslag Avtalesystem kommuner og sykehus Tilbud om øyeblikkelig hjelp Fastlegeordningen styrkes Bedre kommunal styring med fastlegene Pasientsikkerhet God kvalitet eHelse og bedre samhandling Fra ord til handling10

11 Helse- og omsorgsdepartementet Finansiering av nye tilbud i kommunene fra 2012 Penger til å betale for utskrivningsklare pasienter Penger til å betale for sykehusbehandling (kommunal medfinansiering) – to modeller utredes Samarbeidsprosjekter mellom kommuner og helseforetak hvor helseforetak bidrar med penger Vekst i kommunenes inntekter utover dette avgjøres i årlige budsjett- prosesser 11Fra ord til handling

12 Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 Skal bli stortingsmelding våren 2011 Et strategisk styringsdokument og et operativt redskap for prioriteringer i helsetjenesten Skal vise hvordan samhandlingsreformen kan gjennomføres Fra ord til handling12

13 Helse- og omsorgsdepartementet Nytt nettsted – din mening teller 30 temaer om Folkehelse Den nye kommune- helsetjenesten Helhet og sammenheng Ny pasientrolle Kvalitet og faglighet Helsepersonell Gjennomføring av samhandilngsreformen Fra ord til handling13

14 Helse- og omsorgsdepartementet Felles høring Felles høringsfrist 18. januar 2011 Forslag til ny folkehelselov Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Forslag til justeringer av lov om spesialisthelsetjenester Grunnlaget for nasjonal helse- og omsorgsplan Stortingsbehandling våren 2011 Iverksetting 1. januar 2012 Fra ord til handling14

15 Helse- og omsorgsdepartementet Bedre samhandling til beste for pasientene Fra ord til handling15


Laste ned ppt "SiS – Førde Samhandlingsreformen fra ord til handling Politisk rådgjevar Tord Dale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google