Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid og medbestemmelse Samling: Samarbeid og medbestemmelse i staten. Målgruppe: mellomledere. Arbeidshefte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid og medbestemmelse Samling: Samarbeid og medbestemmelse i staten. Målgruppe: mellomledere. Arbeidshefte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid og medbestemmelse Samling: Samarbeid og medbestemmelse i staten. Målgruppe: mellomledere. Arbeidshefte

2 Mål Målet med samlingen: økt kunnskap om betydningen av et godt samarbeid mellom lederlinjen og de tillitsvalgte. Tema: –samarbeid og medbestemmelse i staten –roller og ansvar – lederlinjen og de tillitsvalgte –dilemmaer i mellomlederrollen – muligheter og utfordringer –dilemmaer for diskusjon og refleksjon

3 Oppgave: Godt samarbeid – roller og ansvar INDIVIDUELT 1. Hva mener du kjennetegner et godt samarbeid mellom partene? Skriv: 2. Hva mener du er øverste ledelsens rolle og ansvar for å bidra til et godt samarbeid? Skriv: 3. Hva mener du er mellomleders rolle og ansvar for å bidra til et godt samarbeid? Skriv: 4. Hva mener du er de tillitsvalgtes roller og ansvar for å bidra til et godt samarbeid? Skriv: Instruksjon: 1. Tenk individuelt – skriv ned noen punkter på hvert punkt (3 min) 2. Del i grupper på 4– 6 og forsøk å bli enig om noen punkter (10 min) 3. Rapportering fra hver gruppe på tavle/flippover (10 min) GRUPPE 1. Hva mener dere kjennetegner et godt samarbeid mellom partene? Skriv: 2. Hva mener dere er øverste ledelsens rolle og ansvar for å bidra til et godt samarbeid? Skriv: 3. Hva mener dere er mellomleders rolle og ansvar for å bidra til et godt samarbeid? Skriv: 4. Hva mener dere er de tillitsvalgtes roller og ansvar for å bidra til et godt samarbeid? Skriv:

4 Rammebetingelser for et godt samarbeid Et godt samarbeid forutsetter et godt og avklart lokalt fundament for samarbeidet. Denne sjekklisten kan brukes av både leder og tillitsvalgte som «egenvurdering» og som grunnlag for en diskusjon og evaluering av samarbeidet. Sjekklisten inneholder både påstander om rammer og samhandling. Begge deler er viktig for et konstruktivt samarbeid. SJEKKLISTE FOR RAMMER OG SAMHANDLING +/- Rammer: Vi har god kjennskap til aktuelt lov- og avtaleverk. Vi har faste, avtalte møtetidspunkt (et årshjul). Vi har en god sakliste som skiller mellom informasjon, drøfting og/eller forhandlingssaker. Vi mottar møtepapirer i tilstrekkelig tid på forhånd. Vi mottar møtepapirer med godt forberedte vedlegg. Vi har avklart fullmaktene og hvem som skal delta på møtene. Vi håndterer de ad hoc-sakene som dukker opp på en hensiktsmessig måte. Vi bruker sjekklister, vurderingsskjema og lignende til å behandle saker. Vi evaluerer samarbeidet. Vi jobber systematisk med å forbedre samarbeidet. Samhandling: Vi er opptatt av å bygge gode samarbeidsrelasjoner. Vi jobber målrettet, strukturert og systematisk. Vi håndterer uenighet på en god måte. Vi forstår og respekterer hverandres roller. Vi har en åpen og ærlig kommunikasjon. Vi skiller sak og person i våre diskusjoner. Vi er grunnleggende løsningsorienterte. Vi stiller oss bak beslutninger som blir tatt. Vi møter godt forberedt til møtene.

5 God ledelse i staten Hvilke krav og forventninger ligger til rollen som leder i staten? Tenk individuelt og del i mindre grupper. God ledelse i staten Hvilke krav og forventninger ligger til rollen som leder i staten? Tenk individuelt og del i mindre grupper.

6

7 Lederes handlingsrom Hva mener du er rammene for lederes handlingsrom i staten? Tenk individuelt og del i mindre grupper. Lederes handlingsrom Hva mener du er rammene for lederes handlingsrom i staten? Tenk individuelt og del i mindre grupper.

8 Lover Leders handlingsrom Avtaleverk: Hovedavtale, Hovedtariffavtaler, tilpasningsavtale med mer. Lover: Tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven med mer.

9 Dilemmaer i lederrollen Hvilke dilemmaer i lederrollen opplever du som mellomleder? Tenkt individuelt og del i mindre grupper. Dilemmaer i lederrollen Hvilke dilemmaer i lederrollen opplever du som mellomleder? Tenkt individuelt og del i mindre grupper.

10 Behovet for individuelle hensyn versus behovet for lik behandling Behovet for å ivareta gode relasjoner versus behovet for resultater Behovet for å involvere versus behovet for å treffe beslutninger Behovet for å ivareta individuell motivasjon versus de strategiske behovene til virksomheten Innebygde dilemmaer i lederrollen

11


Laste ned ppt "Samarbeid og medbestemmelse Samling: Samarbeid og medbestemmelse i staten. Målgruppe: mellomledere. Arbeidshefte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google