Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ordførermøte i november.. God prosess Lokalt lederskap har ansvar for å få til en god debatt. Det handler om å bygge framtida Fakta kunnskap Få fram dagens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ordførermøte i november.. God prosess Lokalt lederskap har ansvar for å få til en god debatt. Det handler om å bygge framtida Fakta kunnskap Få fram dagens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ordførermøte i november.

2 God prosess Lokalt lederskap har ansvar for å få til en god debatt. Det handler om å bygge framtida Fakta kunnskap Få fram dagens utfordringer. Få fram konsekvensene for næringsutvikling, kommuneøkonomi og på tjenestetilbudet ved og fortsette som i dag eller ved å slå seg sammen. Blir det bedre eller dårligere? Innbyggerne bør få kunnskap om fysiske, sosiale og kulturelle elementer som blir endret ved en sammenslåing, hva de vil miste og hva som kommer i stedet om det blir sammenslåing. Åpne inkluderende prosesser: Aktiv involvering av alle grupper av innbyggere- ungdom, næringsliv og ansatte

3 Mål for kommunereformen Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

4 Prosjektplan Delmål 1: Utarbeide prosjektplaner for kommunereformen i regionene; forankret i de ulike kommunestyrer. Kommunene er ansvarlig (Frist 1.1.2015) Delmål 2: Utrede dagens status og utfordringer i regionene. Det er her naturlig og ta utgangspunkt i ekspertutvalgets 10 kriterier med utgangspunkt i kommunenes fire roller: Tjenesteyter Samfunnsutvikler Myndighetsutøver Demokratisk arena Kriteriene: Kapasitet, kompetanse, distanse, effektiv tjenesteproduksjon, økonomisk soliditet, valgfrihet, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, høy politisk deltagelse, lokal politisk styring og lokal identitet. Kommunene er ansvarlig

5 Ny fase høst 2015- diskutere nye kommuner 2015

6 Glåmdalen Regionalternativet med alle 7 kommunene og 5 kommuner. (Våler og Åsnes) Nabopraten : Solør kommune med Våler og Åsnes. (Grue) O-dalen kommune med Sør-Odal og Nord-Odal. Kongsvinger kommune med Eidskog og Grue Behov for grensejusteringer?

7 Sør-Østerdalen Regionkommunen: SÅTE (Med eventuelt Elverum og Rendalen) Elverum (Med eventuelt Åmot og Våler) Nabopraten : Trysil og Engerdal Stor-Elvdal, Engerdal og Rendalen Behov for grensejusteringer ?

8 Nord-Østerdalen Røros ønsker utredning med Os og Holtålen. Forslag fra rådmennene 22.5.2015: Nord-Østerdalen kommune. Fjellregionen Endring av fylkesgrenser? Behov for grensejusteringer?

9 Hedmarken Stange, Løten og Hamar har sagt ja til felles prosess/utredning/samtaler. Ringsaker behandler saken i juni. Status kommer i juni. Nye muligheter og ny posisjon med 4 felts E6 og dobbeltspora jernbane. Grensejusteringer ?

10 Fase 2. Alternativet ny kommune Utredning og forhandlinger. Hva skiller/samler oss – hva er vår felles identitet? Hvordan skal en ny kommune se ut? Målene i kommunereformen. Hvordan skal politisk organisering være? Hovedutvalg? Lokalisering av tjenestetilbud?

11 .. Hvor og hvordan skal tjenestetilbudet være? Valg av alternativ innen 1.7.2016 Kan denne prosessen være en del av planstrategien som skal vedtas vår 2016. Her skal kommunene oppsummere status og utfordringer samtidig som de skal gjøre vedtak om hvilke planer som skal revideres.

12 Vil du danse med meg?

13 Kommunereformen Det forutsettes at alle kommuner behandler en kommunestyresak innen 1.7.2016. Saken må minimum inneholde to alternativer: Dagens - og et sammenslåingsalternativ. Det må vurderes om valgt alternativ er i tråd med hovedmålene i kommunereformen. FM skal gi sin innstilling høst 2016 basert på vedtak i kommunene og egne vurderinger.


Laste ned ppt "Ordførermøte i november.. God prosess Lokalt lederskap har ansvar for å få til en god debatt. Det handler om å bygge framtida Fakta kunnskap Få fram dagens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google