Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2015-2018
Kristin Tofte Andresen Kristiansand, 4. november 2014

2 Stø kurs Viderefører prioriterte satsningsområder
Høyt investeringsnivå Redusert lånegjeld Omprioriteringer

3 Utfordringer Demografi
For mange som ikke deltar i arbeidslivet, unge uføre Flere unge mangler læreplass Klima Stort behov for vedlikehold av veinett Fortsatt er E39 for dårlig Krav til effektivisering og innovasjon i offentlig sektor Kommunestruktur

4 Kommunereformen

5 Kommunestruktur 2014 Høsten og fremover: Mange kommuner vurderer eller utreder samarbeid/ sammenslåing. Desember: Ekspertutvalget legger fram rapport om kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta nye oppgaver. 2015 Mars: Stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner legges fram i Stortinget Juni: Stortingsmelding om nye oppgaver til robuste kommuner behandles i Stortinget Kommunale sammenslåingsvedtak tidlig våren 2015 kan bli vedtatt gjennom kongelig resolusjon 15. juli 2015 – 16.mai 2016: Kommunale vedtak 2016 Våren: Siste frist for tilbakemelding fra kommunene. Lokal enighet er ønskelig, men ikke et krav. Kommunale sammenslåingsvedtak høsten 2015 kan bli vedtatt gjennom kongelig resolusjon Høst: Siste frist for oppsummering fra hvert fylkesmannsembete Den regionale prosjektorganisasjonen avvikles i desember 2017 17 juni: Stortinget behandler ny struktur og Lovprop. med nye oppgaver Høsten: Stortingsvalg og eventuelt ekstraordinært valg til nye kommunestyrer Kilde:

6 Utfordringer Utsira – 218 innbyggere Oslo - 634 463 innbyggere
Bildene hentet fra kommunenes facebook-side. Tallene er pr. 1.jan 2014

7

8 Regjeringens hovedprioriteringer i forslaget til statsbudsjett for 2015 er:
Budsjettet skal løse viktige oppgaver i dag og ruste Norge for fremtiden. Regjeringen prioriterer samferdsel, politi og sikkerhet, helse, kunnskap og eldreomsorg. Landet bygges ved et kraftig løft for samferdsel Helseområdet styrkes betydelig Satsingen på Norge som kunnskapsnasjon fortsetter Hverdagen trygges og beredskapen styrkes ved økte midler til justissektoren Kommunene gis mulighet til å tilby flere og bedre tjenester Forsterker klimaforliket Et sterkere sosialt sikkerhetsnett (Kilde: Statsbudsjettet)

9 Våre hovedtrekk i budsjettet
Prioriterer regional utvikling Styrking av samferdsel Fortsatt investering på vei Økt gjennomføring i videregående opplæring Skolebruksplan Fokus på tannhelsetjenesten Høyt nivå på driftsfinansiering Intern effektivisering Stramt driftsbudsjett

10 Økonomiplan 2015-2018 for Vest-Agder fylkeskommune

11 Regionplan Agder 2020 Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020 I år er vi halvveis inn i perioden.

12 Klima

13 Det gode livet: Politisk ledelse

14 Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap
Politisk ledelse

15 Utdanningsnivå Utdanningsnivå (tall i prosent av personer over 16 år)
Vest-Agder Norge 2011 2012 2013 Grunnskolenivå 27,7 27,4 27,1 28,6 28,2 27,9 Videregåendeskole-nivå 46,2 45,9 45,6 42,3 42,0 41,7 Universitets- og høgskolenivå kort 20,9 21,2 21,6 21,7 22,1 22,4 Universitets- og høgskolenivå lang 5,2 5,4 5,7 7,4 7,7 8,0

16 Målsetting: 77 prosent av elevene fullfører og består innen fem år etter påbegynt opplæring
Status våren 2013 er 74 prosent. Det forventes mindre ungdomskull i perioden frem mot 2020 Antall søkere til særskilt inntak er relativt stort i Vest-Agder Status Vest-Agder Mål 2013 2014 2015 Bestått vgo 72 pst 73 pst 75 pst 77 pst

17 Gjennomføring 1 % = 25 elever

18 Kvalitet i videregående opplæring
6.800 elever og løpende lærekontrakter De fire styringsområdene videreføres: Læringsmiljø Gjennomføring Læringsutbytte Ledelse og kompetanse I planperioden vil det være et særskilt fokus på undervisningskvalitet og tettere oppfølging Overordnede føringer for en god skolestruktur skal utvikles og skolebehovsplaner for Kristiansands- og Listeregionen skal behandles desember 2014.

19 Kommunikasjon:

20 Kultur: Politisk ledelse Kultur:


Laste ned ppt "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google