Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statsråd Erna Solberg, 25.01.2005 Utfordringer for kommunesektoren: Strukturreform, regionalisering og moderniseringsbehov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statsråd Erna Solberg, 25.01.2005 Utfordringer for kommunesektoren: Strukturreform, regionalisering og moderniseringsbehov."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statsråd Erna Solberg, 25.01.2005 Utfordringer for kommunesektoren: Strukturreform, regionalisering og moderniseringsbehov

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Hva vil vi med kommunene? Alle skal ha et godt lokalsamfunn å leve i Gode tjenester tilpasset den enkeltes behov Levende lokaldemokratier med reell innflytelse for innbyggerne Økt handlingsrom innenfor overordnede nasjonale rammer Generalistkommunesystem forutsetter robuste kommuner

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Hva er kommunenes styrke ? Desentralisering Tilpasning til lokale forhold Demokratisk fundament Prioriteringseffektivitet Høy tilfredshet med tjenestene - og brukerne mer fornøyd enn innbyggerne generelt De beste er omstillingsdyktige og innovative

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Utfordringer for kommunesektoren Demografisk utvikling Begrenset rom for økte inntekter Konkurranse om arbeidskraften Økte krav fra innbyggerne Mer spesialisert tjenesteproduksjon Små og sårbare fagmiljøer

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Kompetanse

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Behov for endring av strukturen Innbyggere 1.1.2004

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Hva skjer? 2002-2004: –17 områder, 57 kommuner utredet sammenslutninger –Ja: 4 områder; nei: 8 områder; ikke avgjort i resten Høsten 2003 – våren 2005: –Framtidens kommunestruktur

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 ”Fremtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling ” Samarbeidsprosjekt KS og KRD  Mål: Styrket lokaldemokrati gjennom mer robuste kommuner  Diskusjoner og forslag fra kommunene om ulike fremtidsrettede inndelingsalternativer  Alle kommunestyrer skal avgi uttalelse om alternativer for sin kommune  Stortinget orienteres våren 2006

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Gulrøtter Engangskostnader Infrastrukturtiltak –bredbånd –samferdsel –øvrige, f.eks. servicekontor Støtte til –infrastrukturtiltak: vedtak innen 1. juli 2005 –utredning av konkret inndelingsalternativ: vedtak innen 1. juli 2005

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Interkommunalt samarbeid? Løsninger: gjennom forpliktende samarbeid eller sammenslutninger Ulemper samarbeid: demokratisk underskudd, byråkrati, svekket styring og kostnadskontroll Men: –ikke alle kan slutte seg sammen –ikke strukturendringer over natten –noen sektorer og områder bedre egnet enn andre

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Det regionale nivået Regionalmelding, våren 2005 –Vurdering av fylkeskommunen som regional aktør Kommuneprp, våren 2005 –Vurdering av generell status for fylkeskommunen Evaluering av forsøk (enhetsfylke og oppgavedifferensiering) 2007 Forskningsbasert evaluering av fylkeskommunen (neste st.periode)

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Statlige regiongrenser Som hovedregel skal regioninndelingen ikke gå på tvers av fylkesgrensene. Unntak må begrunnes særskilt. Det er den enkelte sektor som har ansvar for å gjøre en bred vurdering av den samlede virkning av regional organisering.

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Moderniseringsarbeidet Staten skal:  Bidra til gode rammevilkår og økt kommunalt handlingsrom som stimulerer til nytenking, omstilling og utvikling i kommunesektoren  Støtte opp om kommunalt omstillings- og utviklingsarbeid – og bidra til formidling av erfaringer

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Brukerretting og valgfrihet Tilpassede tjenester og frihet til å velge - brukervalg Valgfrihet et gode i seg selv  Konkurranse om brukerne gir bedre kvalitet og mer effektivitet  Mangfold av leverandører gir personlig tilpasning av tjenesten

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Åpenhet og dialog Mer åpenhet og bedre dialog med innbyggerne om kommunale tjenester Servicestrategi - en helhetlig strategi for kommunestyrets politikk  Åpenhet om mål, prioriteringer og resultater  Økt fokus på omfang og kvalitet  Avstemme forventninger til det som er realistisk å oppnå

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Forventninger til fylkesmannens moderniseringsarbeid: Identifisere omstillingsbehov Bistand til igangsetting av utredning Bistand til iverksetting Tilbakeholden med konkrete løsningsforslag – for eksempel når det gjelder organisering og prioriteringer

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Regjeringens kommunevisjon Et godt lokalsamfunn å leve i!  Frie og robuste kommuner som leverer gode tjenester  Et levende lokaldemokrati  Kommuner som er en drivkraft for den lokale samfunnsutviklingen  Kommuner som tar hensyn til brukernes ulike behov

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Det er nå vi har muligheten….


Laste ned ppt "1 Statsråd Erna Solberg, 25.01.2005 Utfordringer for kommunesektoren: Strukturreform, regionalisering og moderniseringsbehov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google