Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereform - hva skjer?. Bakgrunn Regjeringen har besluttet å gjennomføre en kommunereform Stortinget har sluttet seg til dette og satt mål for reformen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereform - hva skjer?. Bakgrunn Regjeringen har besluttet å gjennomføre en kommunereform Stortinget har sluttet seg til dette og satt mål for reformen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereform - hva skjer?

2 Bakgrunn Regjeringen har besluttet å gjennomføre en kommunereform Stortinget har sluttet seg til dette og satt mål for reformen Juni 2014: Alle landets kommuner blir bedt om å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner

3 Stortingets begrunnelse Befolkningsutviklingen Sentralisering Manglende samsvar mellom administrative og funksjonelle inndelinger Nye oppgaver stiller økte krav til kommunene Økte krav til kapasitet og kompetanse Utfordringer for lokaldemokratiet

4 Stortingets mål for reformen Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

5 Vedtak x 4 De fire kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer går sammen i prosess for å se på muligheten for å danne en ny kommune. Det tas sikte på likelydende vedtak i de fire kommunestyrene i november 2015. Prosessen skal bygge på dialog, åpenhet og kultur for deling. Vedtatt er også Organisering: politisk prosess med kommunestyret som prosjekteier Fremdriftsplan Utredningsprogram Plan for innbyggerkommunikasjon og involvering av ansatte

6 Noen oppklaringer Kommunene er ikke sammenslått. Prosessen er åpen for debatt og innspill fram til vedtak i kommunestyre-møtet i november. Vi anbefaler folkeavstemming. Dette bestemmes av kommunestyrene i juni.

7 Gode alene – enda bedre sammen?

8 Framdrift

9 Utredninger Barnehage. Skole. Pleie og omsorg. Lokalisering av administrative tjenester. Konsekvenser for ansatte. Utvikling av felles identitet. Jakt-, fiske- og fjellrettigheter - statsallmenninger. Samferdsel. Arealbruk. Interkommunalt samarbeid. Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, pendling. Kommuneøkonomi. Innsparingspotensial – politisk og administrativ ledelse og styring. Politisk organisering og konsekvenser for lokaldemokratiet. Næringsutvikling i regionen.

10 Hva er en intensjonsavtale? Potensialet i den nye kommunen må synliggjøres for å gi svar på «hvorfor slå seg sammen?». Intensjonsavtale kan beskrive hva man vil oppnå med sammenslåingen, gjerne ved definerte hovedmål og delmål. Videre kan den beskrive hva kommunen skal hete, hvor kommunesenteret skal være, hvor ulike kommunale funksjoner skal lokaliseres. Sentral i en intensjonsavtale er hvordan kommunale tjenester skal være - det er noe av det viktigste for innbyggerne. Viktig er også politiske strukturer; hvordan skal de se ut for å sikre lokaldemokratiet - og helheten.


Laste ned ppt "Kommunereform - hva skjer?. Bakgrunn Regjeringen har besluttet å gjennomføre en kommunereform Stortinget har sluttet seg til dette og satt mål for reformen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google