Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FLØY IL Fløy IL Struktur og Ansvarsforhold. FLØY IL Fløy trenger retningslinjer som beskriver ansvarsforholdene til de enkelte styrer  Mange mennesker,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FLØY IL Fløy IL Struktur og Ansvarsforhold. FLØY IL Fløy trenger retningslinjer som beskriver ansvarsforholdene til de enkelte styrer  Mange mennesker,"— Utskrift av presentasjonen:

1 FLØY IL Fløy IL Struktur og Ansvarsforhold

2 FLØY IL Fløy trenger retningslinjer som beskriver ansvarsforholdene til de enkelte styrer  Mange mennesker, styrer og utvalg jobber mye for å skape aktivitet. Dette arbeidet må koordineres for å unngå at noe blir håndtert feil, enten dobbelt eller at ingen gjør noe  Ofte vil flere avdelinger ha interesser rundt de samme områdene. Dette nødvendiggjør en grenseoppgang For å sikre at vi arbeider effektivt og mot de samme målene må ansvarsforhold klargjøres For å unngå at man kjemper om de samme midler eller ressurser må ansvaret plasseres  Vi bruker mye krefter på å hente inn midler som skal finansiere aktiviteten vår. Det er viktig at dette koordineres slik at det ikke er "førstemann til mølla prinsippet" som avgjør hvem som får midler Klargjør mandater og beslutningsprosesser  Diskusjoner og grenseoppgang vil sikre at mandater overholdes og at beslutninger foretas i de rette fora  Fordeling av ansvarsområder vil sikre best mulig beslutningsprosesser

3 FLØY IL Hovedstyrets primæroppgaver Aktivitet Interesser Kontroll Visjon, mål og verdier Formaliteter  Ivareta klubbens interesser mot kommune, krets og forbund  Sikre at klubben drives forsvarlig  Tilrettelegge for at de enkelte avdelinger kan ha maksimal aktivitet  Sikre at alle i Fløy jobber etter de samme verdier og retningslinjer og prinsipper  Hovedstyret er det eneste organ som kan forplikte Fløy Koordinering Økonomistyring Helhetstenking Strategi og Sportsplan Ansvar og eierskap til ulike områder

4 FLØY IL Hovedstyret Struktur Omgivelser Administrativt Sportslig Plussbankcup Kommune Forbund/kretsØkonomi Avtaler SportsplanKoordinering WebPresse Innt.bring aktiviteter Sponsor Årshjul Medlems- aktiviteter Klubbhus Strategi Spiller Leverandør Resultat og likviditet Media Rutiner/ policy Prosjekter

5 FLØY IL Seniorstyrets primæroppgaver Økonomi Interesser Sportslig  Ivareta klubbens interesser mot krets og forbund  Arbeide for at sportsplanen følges for alle lag i avdelingen  Sørge for samsvar mellom ambisjoner og midler  Korrigere satsingen dersom rammebetingelser endres  Rapportere økonomisk info til hovedstyret Utvalg Sportsplan Helhetstenking og toppsatsing

6 FLØY IL Seniorstyret Struktur FløyshopKioskDugnad Divisjons- foreningen MediaSenioravd Sportslig AdministrativtOmgivelser Utvalg Koordinering Krets/forbundAndre klubber Arrangement Hjemmekamper

7 FLØY IL Juniorstyrets primæroppgaver Økonomi Aktivitet Sportslig  Sørge for at det er maksimal aktivitet avdelingen  Arbeide for at sportsplanen følges for alle lag i avdelingen  Sørge for samsvar mellom ambisjoner og midler  Korrigere satsingen dersom rammebetingelser endres  Rapportere økonomisk info til hovedstyret Utvalg Sportsplan Gøy i Fløy

8 FLØY IL Juniorstyret Struktur ØkonomiDugnad Lags- påmeldning Turneringer Sportslig AdministrativtOmgivelser Sosiale tiltakKrets/forbundJunioravdKompetanse Trenere/ ledere Spillere Cuper Fotball- skoler Trener- koordinator

9 FLØY IL Håndballstyret Struktur Omgivelser Administrativt Sportslig Forbund/krets Sportsplan

10 FLØY IL Skistyret Struktur Omgivelser Administrativt Sportslig Kommune Forbund/krets Sportsplan

11 FLØY IL ÅrsmøteHovedstyretSeniorstyretJuniorstyretHåndballSki Strategi VedtaUtarbeide og følge opp Sportsplan VedtaUtarbeideFølge Økonomi Vedta budsjettRutiner. Overvåke; Drift, likviditet Kontroll og rapportering Aktivitet Fordele, kontroll Media Klubb, økonomiLag Avtaler SignereForeslå

12 FLØY IL Hvilke implikasjoner har dette? Møter Oppfølging iht ansvarsområder Rapportering Status rapportering Avviksrapportering Økt fokus på de rette områdene Bedre kontroll Mulighet til å handle tidlig Aktivitet Økt aktivitet som følge av tydelige eierskap Oppnåelse av Fløys hovedmålsetning Effekt Områder

13 FLØY IL So what? Årshjul –Aktiviteter –Møter Hvordan/når skal understyrer ha sine styremøter ift hovedstyremøtene Tilsvarende; Hvordan/når skal understyrene sikre at de får de rapportene de trenger fra sin organisasjon Agenda hovedstyremøter –Godkjenning av innkalling og Referat –Gjennomgår økonomi Statusrapport, avvik, likviditet Krever periodisering – et av utvalgene bør utvikle det –Saker fra avdelingene Sport Admin –Div saker –Neste møte

14 FLØY IL Hovedstyret Struktur Omgivelser Administrativt Sportslig Plussbankcup Kommune Forbund/kretsØkonomi Avtaler SportsplanKoordinering WebPresse Fløyshop Kiosk Dugnad Innt.bring aktiviteter Sponsor Årshjul Medlems- aktiviteter Klubbhus InnkjøpMailboks Økonomirutiner opp mot Jorunn og styrert Flekkerøyposten Hjemme- kamper Strategi Spiller Leverandør Resultat og likviditet Media


Laste ned ppt "FLØY IL Fløy IL Struktur og Ansvarsforhold. FLØY IL Fløy trenger retningslinjer som beskriver ansvarsforholdene til de enkelte styrer  Mange mennesker,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google