Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsprogram for klubbene i 1. divisjon kvinner Hege Leirfall.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsprogram for klubbene i 1. divisjon kvinner Hege Leirfall."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsprogram for klubbene i 1. divisjon kvinner Hege Leirfall

2 Utviklingsprogram for klubbene i 1. divisjon kvinner Første arbeidsgruppe startet sitt arbeid høsten 2007, og avsluttet i 2008Første arbeidsgruppe startet sitt arbeid høsten 2007, og avsluttet i 2008 Arbeidsgruppen bestod av:Arbeidsgruppen bestod av: –Hege Leirfall, Forbundsstyret –Steinar Molvik, Fotballkretsene –Mikkel Dobloug, FK Fart –Svein Arild Aarestad, SFK –Tone Angeltveit, SFK –Heidi Støre, NFF –Audun Fevik, NFF

3 Utviklingsprogram for klubbene i 1. divisjon kvinner Målet er å styrke og videreutvikle klubbene: Utvikle klubborganisasjonenUtvikle klubborganisasjonen Skape gode og varige strukturerSkape gode og varige strukturer –Styret og organisasjonen Forbedre den sportslige satsingenForbedre den sportslige satsingen Skape større entusiasme.Skape større entusiasme.

4 Utviklingsprogram for klubbene i 1. divisjon kvinner Områdene i utviklingsprogrammet:Områdene i utviklingsprogrammet: –Tillitsvalgte og ansatte –Sportslig utvikling –Økonomi –Infrastruktur –Lov og reglement Utviklingsprogrammet inneholder planer og strategier for oppfølging innenfor de fem prioriterte områdeneUtviklingsprogrammet inneholder planer og strategier for oppfølging innenfor de fem prioriterte områdene

5 Utviklingsprogram for klubbene i 1. divisjon kvinner Ofte avhengig av enkeltpersoner, ”skjøre” miljøer Leder og trenerutdanning er helt nødvendig, viktig å bygge kompetanse Kretsenes rolle blir viktig Ende opp med A3 prosesser i alle klubbene

6 Utviklingsprogram for klubbene i 1. divisjon kvinner Programmet er tydelig på krav og forventninger til klubbene på de prioriterte områdene –Utviklingsverktøy? –Godt bidrag til positiv utvikling? –Er programmet forankret? –Kjenner vi programmet?

7 Tillitsvalgte og ansatte Hvordan sikre et godt samspill mellom tillitsvalgte og administrativt personell?Hvordan sikre et godt samspill mellom tillitsvalgte og administrativt personell? Hvordan bistå klubbene til å ha riktig fokus?Hvordan bistå klubbene til å ha riktig fokus? Hvilken kompetanse besitter klubben?Hvilken kompetanse besitter klubben?Tiltak: –Opplæringsprogram –Kartlegging –Samlinger for ulike grupperinger –Bistand innenfor flere områder

8 Sportslig utvikling Helhetstenkning Mål – Krav - Tiltak (barn, ungdom og voksne) –Sportsplan Hva tilbyr klubben Hvordan jobber vi Hospitering Differensiering m.m Utviklingsstrategi Rekrutteringsstrategi Spillerutvikling Samarbeid med skole, toppklubb, breddeklubber

9 Økonomi Regnskapspakke økonomisk rapportering 1. divisjon kvinner –Er det interessant for klubbene? Egenkapital Likviditet Finansieringskilder Lønnskostnader Etc..

10 Infrastruktur Noen av kravene er absolutte Stor variasjon i kvalitet på anleggene Viktigheten av å ha gode fasiliteter! Gode fasiliteter gir flere tilskuere

11 Lov og reglement Øke bevisst knyttet til rammebetingelser som til enhver tid gjelder for 1. divisjon kvinner Målet er å: –Veilede –Ansvarliggjøre –Ha like betingelser

12 Framdrift Samarbeide med krets på opp å gå Klubbutvikling Noe fra 2. divisjon menn er brukt som bakgrunnstoff Klubbenes ønsker blir veldig viktig Oppfølging både politisk og administrativt


Laste ned ppt "Utviklingsprogram for klubbene i 1. divisjon kvinner Hege Leirfall."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google