Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Romstad Hvorfor prosjekt? 1.Forelesning 3ØID30 Harald Romstad 24.oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Romstad Hvorfor prosjekt? 1.Forelesning 3ØID30 Harald Romstad 24.oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Romstad Hvorfor prosjekt? 1.Forelesning 3ØID30 Harald Romstad 24.oktober

2 Harald Romstad Hva kjennetegner et prosjekt?  Engangsoppgave  Definert mål  Egen midlertidig organisasjon  Tidsavgrenset  Kompleksitet og tverrfaglighet Velger basisorganisasjonen å anvende prosjekt har de også valgt å overlate oppgaven til en egen organisasjon!

3 Harald Romstad Prosjekt – en egen organisasjon Prosjekt Basisorganisasjon

4 Harald Romstad Hvorfor mer prosjektarbeid?  Økt fokus på mål- og resultatstyring  Strammere ressurs-/budsjettrammer  Komplekse organisasjoner gir for lite fokus  Behov for tverrfaglighet i oppgaveløsningen  Bemanningsutfordringen – kompetanse og kapasitet  Omstillingstempo  Partnerskap og samarbeid  Synlighet  Symboleffekt Prosjektivitet – hvordan organisasjoner kan fornyes og nå sine strategiske mål gjennom effektiv bruk av prosjekter

5 Harald Romstad Utfordringer i offentlige prosjekter  Uklare ansvars- og myndighetsforhold  Manglende eller feil sammensetning av kompetanse  Prosjektorganisasjonen mangler forankring i linjen  Mangelfulle rutiner og systemer for kontroll av framdrift og kostnadsutvikling  Uklare og dels mangelfulle beslutningsgrunnlag  Endringshåndtering: manglende dokumentasjon over konsekvenser ved å gjennomføre endringer  Risikohåndtering – lite fokus på de vesentlige risikofaktorene Kvakkestad: Riksrevisjonen 2003

6 Harald Romstad Noen utfordringer i Arbeidstilsynet  Når skal prosjektarbeidsformen brukes?  Hvordan sikre målstyring og resultatoppnåelse i prosjekter?  Rolle og ansvarsdeling mellom de som arbeider i prosjekter og de som arbeider i linjen  Hvordan følger ledelsen opp prosjektene som oppdragsgivere og prosjekteiere?  Hvordan rapporteres prosjektene?  Regionenes plass og rolle i nasjonale prosjekter  Hvordan frigjøre og sikre ressurser til prosjektene?  Administrative rutiner rundt prosjektene? Forprosjekt AT 2005

7 Harald Romstad Fordeler og ulemper ved prosjekter Fordeler..  Stor fleksibilitet  Økt motivasjon  Effektiv kommunikasjon  Skreddersydd organisering  Riktig kompetanse og ressurstilgang  Fokus på oppgaven Ulemper..  Flere sjefer  Krevende oppstart  Ukjente medarbeidere  For mange samtidige oppgaver

8 Harald Romstad Prosjekt-trekanten Tid Resultat Ressurser

9 Harald Romstad Basisorganisasjon  Har en ”varig” karakter  Har en visjon – langsiktig mål  Er formelt organisert for å arbeide kontinuerlig mot de langsiktige målene Basisorganisasjon er en organisasjon som Det er når dagens organisering ikke på en effektiv måte kan løse oppståtte problemer/muligheter at basisorganisasjonen må vurdere alternative måter

10 Harald Romstad Ledelsens hverdag  Hver dag kommer det inn forespørsler/søknader  Det ligger en rekke tiltak i strategisk plan/handlings- plan, tiltaksplan  Det er gjennomført idesøk, idédugnad, tilsvarende.  Det kommer forslag fra Forslagskassa, andre forslag fra prosj.rapporter,  Det kommer rapporter om status, statistikk, prognoser, osv. Forespørsler Forslag Tiltak Vurdering Ide søk Rapporter

11 Harald Romstad Vurdering av oppgaver  Hvor viktig er oppgaven iht. basisorg. mål og driftssituasjon?  Hva er effektmålet for basisorganisasjonen?  Hva er konsekvensen ved ikke å gjøre noe  Hvor langt i utviklingen er oppgaven?  Realisme: gjennomførbar ”hos oss”?  Hvor god er forankringen i basisorganisasjonen?  Er det flere interessenter som har/bør ha eierskap?  Krever oppgaven samarbeid mellom flere eiere? Samarbeidsavtale? Vurdering 1.Måloppfyllelse 2.Konsekvens 3.Økonomi 4.Gj.førbarhet Viktighet

12 Harald Romstad Beslutningsprosessen Driften Arbeidsgruppe Komité Utvalg Dugnad Prosjekt Forespørsler Forslag Tiltak Vurdering Ide søk Rapporter For- kastet

13 Harald Romstad Prosjektmål Strategisk bruk av prosjekter  Krever at basisorganisasjonens har tydelige mål  Prosjekter er beste måte for å realisere basisorganisasjonens mål Prosjektmål Strategi Visjon Kjernevirksomhet Strategi Mål Prosjektmål

14 Harald Romstad Målstruktur Basis- organisasjon Resultat Effekt ! Prosjekt Prosjekt mål Prosjekt leveranse ?


Laste ned ppt "Harald Romstad Hvorfor prosjekt? 1.Forelesning 3ØID30 Harald Romstad 24.oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google