Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NFF Kvalitetsklubb Presentasjon for Breddekonferansen 2013 Strand Hotel Fevik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NFF Kvalitetsklubb Presentasjon for Breddekonferansen 2013 Strand Hotel Fevik."— Utskrift av presentasjonen:

1 NFF Kvalitetsklubb Presentasjon for Breddekonferansen 2013 Strand Hotel Fevik

2 Norges Fotballforbund | 2 Klubbutvikling satt i system Klubbstruktur NFF Kvalitetsklubb – 3 nivåer Klubb med kriterier på plass - anerkjennelse i form av å bli tatt opp i ett av de tre nivåene Bygger på «Klubben som sjef»-filosofien Kvalitetsklubbprosjektet

3 Norges Fotballforbund | 3 En kvalitetsklubb har et trygt miljø, gir utfordringer til sine aktive og legger til rette for mestring til alle som har lyst til å spille fotball FORMÅLET

4 Norges Fotballforbund | 4 Kvalitetsklubbprosjektet – Kriterieområder Aktivitet og sportsplan Organisasjon Kompetanse / utdanning Samfunns- og verdiarbeid (Kriterier med utgangspunkt i NFFs HANDLINGSPLAN)

5 Norges Fotballforbund | 5 Kriterier Nivå 1 Aktivitet: Plan for rekruttering Sportsplan Treneransvarlig (Trenerutvikler) Organisasjon: Organisasjonskart med rollebeskrivelser Plan for økonomistyring Klubbansvarlig for oppstartsåret for spillerne Klubbhåndbok iht NFFs kriterier

6 Norges Fotballforbund | 6 Kriterier Nivå 1 Utdanning/kompetanse: Flertallet i styret med leder I Barnefotball: en trener pr lag skal ha barnefotballkvelden og en trener pr. årskull skal ha minst ett delkurs fra C-lisens Ungdomsfotball: En trener pr lag skal ha ungdomsfotballkvelden og en trener pr årskull skal ha C-lisensutdanning Samfunns og verdiarbeid: Klubben har utarbeid et verdisett Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier Klubben må følge NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Klubben skal årlig gjennomgå verdigrunnlag, fair play regler og NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball overfor alle klubbens trenere, ledere og foreldre/foresatte Plan for registrering og oppfølging av politiattester Førstehjelp/skadeforebygging Kosthold og ernæring Forsikring

7 Flytdiagram – ”Bli en Kvalitetsklubb” Norges Fotballforbund | 4 Klubbene blir kjent med «Kvalitetsklubb» Klubben søker om å være med Har vi fanget klubbens interesse? Ja Nei NFF promoterer «Kvalitetsklubb» Klubben jobber for å oppnå kriterier satt i samråd med krets. (pågående prosess) NFF godkjenner søknad om deltakelse? START «Selvangivelse» Alle kriterier oppnådd ? Nei Flere NIVÅER? Ja YIPPI - Kvalitetsklubb (alle tre nivåer) Nei Ja

8 Flytdiagram – ”Forbli en Kvalitetsklubb” Norges Fotballforbund | 4 Klubben fyller ut en SELVANGIVELSE Ja START Klubben er allerede en ”Kvalitetsklubb” nivå (?) YIPPI – Fortsatt en Kvalitetsklubb ( nivå?) Nei Oppnår fortsatt kriterier ift. ”Nivå” 1 år siden siste helsesjekk? Nei Ja Klubben jobber for å oppnå kriterier satt i samråd med krets. (pågående prosess) «Selvangivelse» Alle kriterier oppnådd ? Nei ?

9 Veileder – Fotball.no Norges Fotballforbund | Målsetting: Informere om og presentere «Kvalitetsklubb (1-3)» Trigge interesse fra klubb Gi klubbene veiledning til gjennomføring (kriterier / virkemidler) Side 4 1. Veileder (Presentere og informere om Kvalitetsklubb – fotball.no) 2. Søknadsprosess (Melde interesse til å bli en kvalitetsklubb - ?) 3. Styringsverktøy (Gjennomføring / Rettledning / Evaluering - FIKS) 4. Virkemidler (Maler / Kurs / E-læring - Treningsøkta.no ) 5. Helsesjekk (Kvalitetsklubbstatus i klubb og krets / Rapportering - FIKS) Til oversikt

10 Søknadsprosess Norges Fotballforbund | Veileder (Presentere og informere om Kvalitetsklubb – fotball.no) 2. Søknadsprosess (Melde interesse til å bli en kvalitetsklubb - ?) 3. Styringsverktøy (Gjennomføring / Rettledning / Evaluering - FIKS) 4. Virkemidler (Maler / Kurs / E-læring - Treningsøkta.no ) 5. Helsesjekk (Kvalitetsklubbstatus i klubb og krets / Rapportering - FIKS) Til oversikt Målsetting: Gjøre det mulig for klubbene å melde interesse til å BLI en «Kvalitetsklubb» Målgruppe: Klubbenes styrer, ledere og sentrale personer i administrasjonen Løsning: FIKS Fylle ut et «elektronisk skjema» som styres til riktig krets. Plattform = Fotball.no

11 Styringsverktøy – FIKS Norges Fotballforbund | Side 4 1. Veileder (Presentere og informere om Kvalitetsklubb – fotball.no) 2. Søknadsprosess (Melde interesse til å bli en kvalitetsklubb - ?) 3. Styringsverktøy (Gjennomføring / Rettledning / Evaluering - FIKS) 4. Virkemidler (Maler / Kurs/ E-læring - Treningsøkta.no ) 5. Helsesjekk (Kvalitetsklubbstatus i klubb og krets / Rapportering - FIKS) Til oversikt Målsetting: Være det administrative bindeleddet mellom krets og klubb (gjennomføring fra A til Å) Styre igangsetting, gjennomføring, rapportering og evaluering Vise klubbens «kvalitetsklubbstatus» Henvise til «Veileder» for å beskrive kriterier og virkemidler

12 Fotball.no og FIKS Norges Fotballforbund | 1. Veileder Presentere og informere om Kvalitetsklubb – fotball.no 3. Styringsverktøy Oppstart / Gjennomføring / Rapportering / Evaluering - FIKS Fotball.no

13 Norges Fotballforbund | 13 Veien videre Kick- Off 2014 Vinter/ vår 2014 vil vi invitere alle klubber i Agder til å være med på Kick- Off for søknadsprosessen til å bli Kvalitetsklubb. Spørsmål/ kommentarer? Kontakt for nærmere beskrivelse av kriterier/


Laste ned ppt "NFF Kvalitetsklubb Presentasjon for Breddekonferansen 2013 Strand Hotel Fevik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google