Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsklubbprosjektet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsklubbprosjektet"— Utskrift av presentasjonen:

1 NFF Kvalitetsklubb Presentasjon for Breddekonferansen 2013 Strand Hotel Fevik

2 Kvalitetsklubbprosjektet
Klubbutvikling satt i system Klubbstruktur NFF Kvalitetsklubb – 3 nivåer Klubb med kriterier på plass - anerkjennelse i form av å bli tatt opp i ett av de tre nivåene Bygger på «Klubben som sjef»-filosofien Norges Fotballforbund | Side 2

3 FORMÅLET En kvalitetsklubb har et trygt miljø, gir utfordringer til sine aktive og legger til rette for mestring til alle som har lyst til å spille fotball Norges Fotballforbund | Side 3

4 Kvalitetsklubbprosjektet – Kriterieområder
Aktivitet og sportsplan Organisasjon Kompetanse / utdanning Samfunns- og verdiarbeid (Kriterier med utgangspunkt i NFFs HANDLINGSPLAN) Norges Fotballforbund | Side 4

5 Kriterier Nivå 1 Aktivitet: 1.1.1 Plan for rekruttering
1.1.2 Sportsplan  1.1.3 Treneransvarlig (Trenerutvikler) Organisasjon: 1.2.1 Organisasjonskart med rollebeskrivelser 1.2.2 Plan for økonomistyring 1.2.3 Klubbansvarlig for oppstartsåret for spillerne 1.2.4 Klubbhåndbok iht NFFs kriterier Norges Fotballforbund | Side 5

6 Kriterier Nivå 1 Utdanning/kompetanse: Samfunns og verdiarbeid:
1.3.1 Flertallet i styret med leder I 1.3.2 Barnefotball: en trener pr lag skal ha barnefotballkvelden og en trener pr. årskull skal ha minst ett delkurs fra C-lisens 1.3.3 Ungdomsfotball: En trener pr lag skal ha ungdomsfotballkvelden og en trener pr årskull skal ha C-lisensutdanning Samfunns og verdiarbeid: Klubben har utarbeid et verdisett 1.4.2 Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier 1.4.3 Klubben må følge NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 1.4.4 Klubben skal årlig gjennomgå verdigrunnlag, fair play regler og NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball overfor alle klubbens trenere, ledere og foreldre/foresatte. 1.4.5 Plan for registrering og oppfølging av politiattester 1.4.6 Førstehjelp/skadeforebygging 1.4.7 Kosthold og ernæring 1.4.8 Forsikring Norges Fotballforbund | Side 6

7 Flytdiagram – ”Bli en Kvalitetsklubb”
START Flytdiagram – ”Bli en Kvalitetsklubb” NFF promoterer «Kvalitetsklubb» Klubbene blir kjent med «Kvalitetsklubb» Har vi fanget klubbens interesse? Nei Ja Klubben søker om å være med NFF godkjenner søknad om deltakelse? Nei Ja Flere NIVÅER? Nei Ja YIPPI - Kvalitetsklubb (alle tre nivåer) Klubben jobber for å oppnå kriterier satt i samråd med krets. (pågående prosess) «Selvangivelse» Alle kriterier oppnådd? Nei Ja Norges Fotballforbund | Side 4

8 Flytdiagram – ”Forbli en Kvalitetsklubb”
START Klubben er allerede en ”Kvalitetsklubb” nivå (?) 1 år siden siste helsesjekk? Nei Ja Klubben jobber for å oppnå kriterier satt i samråd med krets. (pågående prosess) Klubben fyller ut en SELVANGIVELSE «Selvangivelse» Alle kriterier oppnådd? Oppnår fortsatt kriterier ift. ”Nivå” Nei Nei Ja Ja ? YIPPI – Fortsatt en Kvalitetsklubb ( nivå?) Norges Fotballforbund | Side 4

9 1. Veileder – Fotball.no Målsetting:
Til oversikt 1. Veileder – Fotball.no 1. Veileder (Presentere og informere om Kvalitetsklubb – fotball.no) Målsetting: Informere om og presentere «Kvalitetsklubb (1-3)» Trigge interesse fra klubb Gi klubbene veiledning til gjennomføring (kriterier / virkemidler) 2. Søknadsprosess (Melde interesse til å bli en kvalitetsklubb - ?) 3. Styringsverktøy (Gjennomføring / Rettledning / Evaluering - FIKS) 4. Virkemidler (Maler / Kurs / E-læring - Treningsøkta.no ) 5. Helsesjekk (Kvalitetsklubbstatus i klubb og krets / Rapportering - FIKS) Norges Fotballforbund | Side 4

10 2. Søknadsprosess Målsetting:
Til oversikt 2. Søknadsprosess 1. Veileder (Presentere og informere om Kvalitetsklubb – fotball.no) Målsetting: Gjøre det mulig for klubbene å melde interesse til å BLI en «Kvalitetsklubb» Målgruppe: Klubbenes styrer, ledere og sentrale personer i administrasjonen Løsning: FIKS Fylle ut et «elektronisk skjema» som styres til riktig krets. Plattform = Fotball.no 2. Søknadsprosess (Melde interesse til å bli en kvalitetsklubb - ?) 3. Styringsverktøy (Gjennomføring / Rettledning / Evaluering - FIKS) 4. Virkemidler (Maler / Kurs / E-læring - Treningsøkta.no ) 5. Helsesjekk (Kvalitetsklubbstatus i klubb og krets / Rapportering - FIKS) Norges Fotballforbund | Side 4

11 3. Styringsverktøy – FIKS
Til oversikt 3. Styringsverktøy – FIKS 1. Veileder (Presentere og informere om Kvalitetsklubb – fotball.no) Målsetting: Være det administrative bindeleddet mellom krets og klubb (gjennomføring fra A til Å) Styre igangsetting, gjennomføring, rapportering og evaluering Vise klubbens «kvalitetsklubbstatus» Henvise til «Veileder» for å beskrive kriterier og virkemidler 2. Søknadsprosess (Melde interesse til å bli en kvalitetsklubb - ?) 3. Styringsverktøy (Gjennomføring / Rettledning / Evaluering - FIKS) 4. Virkemidler (Maler / Kurs/ E-læring - Treningsøkta.no ) 5. Helsesjekk (Kvalitetsklubbstatus i klubb og krets / Rapportering - FIKS) Norges Fotballforbund | Side 4

12 1. 3. Styringsverktøy Fotball.no og FIKS Fotball.no Veileder
Presentere og informere om Kvalitetsklubb – fotball.no 3. Styringsverktøy Oppstart / Gjennomføring / Rapportering / Evaluering - FIKS Norges Fotballforbund |

13 Kick- Off 2014 Vinter/ vår 2014 vil vi invitere alle klubber i Agder til å være med på Kick- Off for søknadsprosessen til å bli Kvalitetsklubb. Spørsmål/ kommentarer? Kontakt for nærmere beskrivelse av kriterier/ Kvalitetsklubbsystemet. Veien videre Norges Fotballforbund | Side 13


Laste ned ppt "Kvalitetsklubbprosjektet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google