Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Stag er topp å være med i”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Stag er topp å være med i”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Stag er topp å være med i”
Jeg er sammen med venner Jeg får til ting Jeg scoret mål i en kamp

2 Lagledermøte 30.10.2013 Agenda: Velkommen 1800-1810
Klubbutvikling- kvalitetsklubb Stag mot Ny i Stag – Årshjul – Instruks Treningstider Utstyr-nøkler etc Avslutninger, Julebord

3 lag lag Flint 98 – Eik 54 – Store Bergan 46 – Teie 44 – Runar 42 – Halsen 41 – Stokke+Ørn 36 – Nanset+Nøtterøy 34 – Stag 33 nr 11 av 54 klubber

4 Mye bra i Stag! Mange lag Bendit-cup Løkkecupen Jenter 16 i interkrets
Mellom 2 og 4 lag i alle gutteklasser i barnefotballen (6-12 år) Mange positive mennesker Sosial klubb med godt omdømme

5 Organisering av klubben
3 prosjektgrupper Vedlikehold av anlegg og klubbhus Roller og funksjoner Dugnad Hvor langt har dere kommet?

6 Det handler det om å legge til rette for
trygghet, mestring og gode opplevelser for barn, ungdom og voksne, uansett ønsker og ambisjoner. Alle skal være med!

7 Organiseringen av klubben
Det finnes flere mulige organisasjonsmodeller. Her må en se på hvilke roller/funksjoner som bør bemannes, ut fra klubbens ståsted. En velfungerende organisasjon er definitivt et av de mest avgjørende virkemidlene for å oppnå de mål som settes.

8 Arrangementsansvarlig
Eksempel på organisasjonsmodell i en klubb Leder Sekretær Kasserer Sportslig leder Nestleder Arrangementsansvarlig Ansvar for: - spillerregistr. - overganger - e-post, mottak og distribusjon - innkalling/ref styremøter Ansvar for: - dugnader - innkjøp - kiosk - samarbeids partnere Sportsutvalg: - trener koordinator - trenerforum - skolering - dommer koordinator - rekruttering Miljøutvalg Arrangement utvalg - cuper - fotballskole - sosiale arr - banedisponering Fair Play utvalg

9 Oppgave/rollebeskrivelser
STYRET • Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene • Ha økonomisk kontroll og lede driften • Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg • Følge idrettens lover og representere klubben utad • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere LEDEREN • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene • Forvalte det overordnede ansvar for utarbeidelse og videreutvikling av strategi og planer i klubben • Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF • Lede forhandlinger i forbindelse med overgangssaker • Være pressekontakt • Ta ansvaret for daglig drift, herunder oppfølging av de administrative rutiner

10 ØKONOMILEDEREN • Lede og koordinere økonomiarbeidet – og lede økonomiutvalget • Koordinere budsjettarbeidet og gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet • Følge opp regnskapsfører • Ta ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger SPORTSLIG LEDER • Være pådriver for å etablere en sportsplan og følge opp retningslinjene i hverdagen • Styre hospitering og andre differensieringstiltak • Ansette trenere og personer i andre sportslige verv • Anbefale økonomiske prioriteringer for sportslig utvikling (anlegg, trenere, etc.) • Utvikle den sportslige kompetansen i klubben

11 SEKRETÆREN • Sende innkalling til styremøtene, referere styremøtene og føre protokoll • Ajourføre klubbhåndboken og være redaktør for klubben/ gruppas hjemmeside • Koordinere innsamlingen og sammensetning av årsmeldinger • Arkivere underveis DOMMERKOORDINATOREN • Sammen med styret rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. • Tilby dommerkurs til de som ønsker og følge opp/veilede • Tilby videre oppfølging i nært samarbeid med kretsen. • Påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet • Påse at dommerutstyr inngår i klubbens utstyrsavtale • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder treningsleir.

12 Flere veier til målet! Flere veier til målet!

13 Kvalitetsklubb Kvalitetsklubbsystemet er en veileder som skal sette en standard for både den sportslige aktiviteten og verdiarbeid i klubben. Formålet er å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva NFF legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis. Systemet skal gi anerkjennelse til de klubbene som arbeider bevisst med verdi- og utviklingsarbeid, og det skal sette en standard på et godt sportslig nivå. Kvalitetsklubbsystemet har tre nivåer som starter på nivå 1 og der nivå 3 er det høyeste.

14 Kvalitetsklubbkriterier
tre sett med kriterier som klubbene må oppfylle for å kvalifiseres til de ulike nivåene. Kriteriene finner sitt klare utspring i NFFs handlingsplan og er konsentrert rundt fire hovedområder: aktivitet, organisasjon utdanning/ kompetanse samfunns- og verdiarbeid

15 Nivå 1 Sportsplan Plan for rekruttering
Trenerkoordinator eller Sportslig leder Tydelig organisasjonskart med klare rollebeskrivelser En ryddig økonomiplan Klubbhåndbok i henhold til NFFs kriterier Leder og trenerutdanning Følge lover og retningslinjer Bevisst forhold til Fair play Implementert sitt eget verdigrunnlag i klubben. Mot Kvalitetsklubb 2 og 3 skjerpes kriteriene ytterligere.

16 Lagledermøte 30.10.2013 Agenda: Velkommen 1800-1810
Klubbutvikling- kvalitetsklubb Stag mot Ny i Stag – Årshjul – Instruks Treningstider Utstyr-nøkler etc Avslutninger, Julebord


Laste ned ppt "”Stag er topp å være med i”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google