Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Stag er topp å være med i” Jeg er sammen med venner Jeg får til ting Jeg scoret mål i en kamp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Stag er topp å være med i” Jeg er sammen med venner Jeg får til ting Jeg scoret mål i en kamp."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Stag er topp å være med i” Jeg er sammen med venner Jeg får til ting Jeg scoret mål i en kamp

2 Lagledermøte 30.10.2013 Agenda: Velkommen1800-1810 Klubbutvikling- kvalitetsklubb1810-1830 Stag mot 20161830-1845 Ny i Stag – Årshjul – Instruks1845-1900 Treningstider1900-1930 Utstyr-nøkler etc1930-1945 Avslutninger, Julebord1945-

3 201333 lag 200124 lag

4 Mye bra i Stag! • Mange lag • Bendit-cup • Løkkecupen • Jenter 16 i interkrets • Mellom 2 og 4 lag i alle gutteklasser i barnefotballen (6-12 år) • Mange positive mennesker • Sosial klubb med godt omdømme

5 Organisering av klubben • 3 prosjektgrupper – Vedlikehold av anlegg og klubbhus – Roller og funksjoner – Dugnad – Hvor langt har dere kommet?

6 Det handler det om å legge til rette for trygghet, mestring og gode opplevelser for barn, ungdom og voksne, uansett ønsker og ambisjoner. Alle skal være med!

7 Organiseringen av klubben Det finnes flere mulige organisasjonsmodeller. Her må en se på hvilke roller/funksjoner som bør bemannes, ut fra klubbens ståsted. En velfungerende organisasjon er definitivt et av de mest avgjørende virkemidlene for å oppnå de mål som settes.

8 Leder Eksempel på organisasjonsmodell i en klubb Kasserer Sekretær Sportslig leder Nestleder Arrangements ansvarlig Ansvar for: - spillerregistr. - overganger - e-post, mottak og distribusjon - innkalling/ref styremøter Ansvar for: - dugnader - innkjøp - kiosk - samarbeids partnere Sportsutvalg: - trener koordinator - trenerforum - skolering - dommer koordinator - rekruttering Miljøutvalg Arrangement utvalg - cuper - fotballskole - sosiale arr - banedisponering Fair Play utvalg

9 STYRET • Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene • Ha økonomisk kontroll og lede driften • Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg • Følge idrettens lover og representere klubben utad • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere Oppgave/rollebeskrivelser LEDEREN • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene • Forvalte det overordnede ansvar for utarbeidelse og videreutvikling av strategi og planer i klubben • Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF • Lede forhandlinger i forbindelse med overgangssaker • Være pressekontakt • Ta ansvaret for daglig drift, herunder oppfølging av de administrative rutiner

10 ØKONOMILEDEREN • Lede og koordinere økonomiarbeidet – og lede økonomiutvalget • Koordinere budsjettarbeidet og gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet • Følge opp regnskapsfører • Ta ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger SPORTSLIG LEDER • Være pådriver for å etablere en sportsplan og følge opp retningslinjene i hverdagen • Styre hospitering og andre differensieringstiltak • Ansette trenere og personer i andre sportslige verv • Anbefale økonomiske prioriteringer for sportslig utvikling (anlegg, trenere, etc.) • Utvikle den sportslige kompetansen i klubben

11 SEKRETÆREN • Sende innkalling til styremøtene, referere styremøtene og føre protokoll • Ajourføre klubbhåndboken og være redaktør for klubben/ gruppas hjemmeside • Koordinere innsamlingen og sammensetning av årsmeldinger • Arkivere underveis DOMMERKOORDINATOREN • Sammen med styret rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. • Tilby dommerkurs til de som ønsker og følge opp/veilede • Tilby videre oppfølging i nært samarbeid med kretsen. • Påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet • Påse at dommerutstyr inngår i klubbens utstyrsavtale • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder treningsleir.

12 Flere veier til målet!

13 Kvalitetsklubb • Kvalitetsklubbsystemet er en veileder som skal sette en standard for både den sportslige aktiviteten og verdiarbeid i klubben. • Formålet er å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva NFF legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis. • Systemet skal gi anerkjennelse til de klubbene som arbeider bevisst med verdi- og utviklingsarbeid, og det skal sette en standard på et godt sportslig nivå. • Kvalitetsklubbsystemet har tre nivåer som starter på nivå 1 og der nivå 3 er det høyeste.

14 Kvalitetsklubbkriterier • tre sett med kriterier som klubbene må oppfylle for å kvalifiseres til de ulike nivåene. • Kriteriene finner sitt klare utspring i NFFs handlingsplan og er konsentrert rundt fire hovedområder: – aktivitet, – organisasjon – utdanning/ kompetanse – samfunns- og verdiarbeid

15 Nivå 1 • Sportsplan • Plan for rekruttering • Trenerkoordinator eller Sportslig leder • Tydelig organisasjonskart med klare rollebeskrivelser • En ryddig økonomiplan • Klubbhåndbok i henhold til NFFs kriterier • Leder og trenerutdanning • Følge lover og retningslinjer • Bevisst forhold til Fair play • Implementert sitt eget verdigrunnlag i klubben. Mot Kvalitetsklubb 2 og 3 skjerpes kriteriene ytterligere.

16 Lagledermøte 30.10.2013 Agenda: Velkommen1800-1810 Klubbutvikling- kvalitetsklubb1810-1830 Stag mot 20161830-1845 Ny i Stag – Årshjul – Instruks1845-1900 Treningstider1900-1930 Utstyr-nøkler etc1930-1945 Avslutninger, Julebord1945-


Laste ned ppt "”Stag er topp å være med i” Jeg er sammen med venner Jeg får til ting Jeg scoret mål i en kamp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google