Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Planleggingsmøte Tiller Fotball Sesongen 2012 14. mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Planleggingsmøte Tiller Fotball Sesongen 2012 14. mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Planleggingsmøte Tiller Fotball Sesongen 2012 14. mars 2012

2 2 Agenda 1.Orientering fra Sporstlig utvalg 2.Budsjett og treningsavgifter 3.Rekruttering til styre og utvalg Organisasjonsutvikling

3 3 Kommentarer til budsjett og treningsavgifter Treningsavgifter Treningsavgifter for 2012 er uendret fra 2011. Det er styrets ambisjon å holde treningsavgifter for de yngste på et moderat nivå, noe som utvikling de siste årene også viser. Påslag på kr 500,- i 2011 er for de yngste årskullene eneste endring siden 2003. For Gutter; Junior og Senior og 6. divisjon har lagene selv påtatt seg finansieringsansvar for sine budsjett, hvor dugnader og sponsorinntekter er avgjørende for hvor store egenandeler som er nødvendig. Prinsipper Utgangspunktet er at alle lag skal finansiere egen aktivitet slik at treningsavgifter og øremerkede inntekter (eksempelvis tilskudd fra Trd Kommune til barneidrett) ikke omfordeles til øvrige lag eller grupper. Dette ligger også til grunn for budsjett for 2012. Inneværende sesong har vi en spesiell utfordring som følge av at Senior 3. divisjon av NFF er satt i avdeling for Hedemark. Dette medfører reisekostnader i området 250- 300.000,- som må finansieres. Per i dag er det ikke skaffet tilstrekkelige inntekter til å dekke denne kostnad. Denne utfordring må styret, spillere og støtteapparet rundt laget ta for at sesongen skal kunne fullføres på en god måte. Det er heller ikke for Senior mulig å benytte inntekter som genereres av andre lag. City Syd Kunstgress Kunstgressbane anlagt ved KVT-hallen blir fra og med inneværende år sponset av City Syd. Banen får som følge av dette navnet City Syd Kunstgress. Styret i Tiller Fotball setter stor pris på engasjementet som City Syd gjennom dette viser får barne- og ungdomsfotballen på Tiller. City Syd bidrar med kr 60.000,- i støtte per år i første omgang i en treårsperiode. Budsjettert resultat Budsjettet for 2012 er gjort opp med et overskudd på vel kr 250.000,-. Overskudd i 2012 er nødvendig for å dekke opp underskudd fra 2011. Underskuddet i 2011 er relatert til 3 spesielle forhold; faktura fra Tonstad Skole på leie av garderober, dette var ikke hensyntatt, inndekking av egenkapital og innkjøp av utstyr til ny kunstgressbane, samt at vi første år ikke har klart å leie ut alle timer som er nødvendig for å få balanse i leie av KVT-hallen. I sum utgjør underskuddet fra 2011 ca 200.000,-. Dette må dekkes inn i 2012.

4 4 Treningsavgifter 2012 • De aller yngste1.300 • Minigutt og jenter1.500 • LG / LJ1.700 • Smågutter og jenter2.000  Uendret fra 2012  Inkluderer påslag kr 500,- for KVT  Faktura april og august

5 5 Budsjett 2012

6 6 Budsjett 2012 opp til Gutter

7 7 City Syd Kunstgress • Fra treningsavgifter200.000 • Sponsor60.000 • Lån175.000 • Drift 35.000 • Ferdigstillelse50.000 • Solgt 187 andeler

8 8 Organisering av Tiller Fotball • Vi er få og det må vi gjøre noe med ! • Frivillighet • Mild tvang • Omgående • Sekretær • Materialforvalter • Full modell for å lykkes !

9 9 Organisering av Tiller Fotball Tiller Fotball Leder Økonomi utvalg Kasserer + 2 pers Anleggsutvalg Styremedl + 4-5 pers Arrangement utvalg Styremedlem + 5 pers Markedutvalg Nestleder + 4 pers Infoutvalg Sekretær + 3 personer Sprtslig utvalg 5 pers

10 10 Organisering av Tiller Fotball Leder • Hovedansvarlig Tiller Fotball • Representant i styret for Tiller IL • Kontaktperson mot krets og forbund • Ivareta Tiller Fotballs interesser og være synlig i Trøndersk fotball

11 11 Organisering av Tiller Fotball Økonomiutvalg Leder : Kasserer i Tiller Fotball Bør bestå av leder + 2 personer Ansvarsområder • Ansvar for regnskap og budsjett • Koordinere revisors oppgaver • Ansvarlig for avtaler • Koordinere dommeroppgjør • Kontroll mot lagskasser og fordeling av dugnadsinnsats • Medlemsregister (Magnar)

12 12 Organisering av Tiller Fotball Anleggsutvalg Leder : Styremedlem i Tiller Fotball Komiteen bør bestå av 4-5 personer Ansvarsområder • Koordinering og samarbeid mot TKS • City Syd Kunstgress • Vedlikehold kiosk • Vinterbane

13 13 Organisering av Tiller Fotball Arrangementsutvalg Leder : Styremedlem i Tiller Fotball Komiteen bør bestå av 5 personer Ansvarsområder • Fjernvarme Cup • Tiller Cup • Fotballskole • Årsfest / klubbkvelder • Arrangement av hjemmekamper senior

14 14 Organisering av Tiller Fotball Markedsutvalg Leder : Nestleder i Tiller Fotball Komiteen bør bestå av 4 personer Ansvarsområder • Ivareta eksisterende sponsorer og avtaler med dem • Aktivt jobbe i sponsormarkedet  Reklameskilt TKS  Sponsorer til våre arrangement • A ndre inntektsgivende tiltak

15 15 Organisering av Tiller Fotball Informasjonsutvalg Leder – Sekretær i Tiller Fotball Utvalg bør bestå av minimum 3 personer Ansvarsområder • Sørge for informasjon til medlemmene • Web- ansvarlig • Oppdatering av kontaktinformasjon • Sesonghefte til nærområdet

16 16 Sportslig Leder Barne- fotball Ungdoms- fotball Senior Jente- fotball Jenter/damer fra 12 år Jenter og gutter 6-12 år Gutter 12-19 år Gutter fra 19 år Sportslig utvalg Hver avdeling bør bestå av 4-5 personer Organisering av Tiller Fotball

17 17 Ansvar for arrangement  Tine Fotballskole 8 åringer  Tiller Cup10 åringer  Fjernvarmecup14 åringer

18 18 Utfordringer  Finansiering av senior inneværende år  Konseptet rundt KVT-hallen og vinterbaner  Frafall fra 12 år og oppover  Holde på alle de fine jenteårskullene  Nytt dekke på TKS  Organisasjon


Laste ned ppt "1 Planleggingsmøte Tiller Fotball Sesongen 2012 14. mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google