Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planleggingsmøte Tiller Fotball Sesongen 2012 14. mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planleggingsmøte Tiller Fotball Sesongen 2012 14. mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planleggingsmøte Tiller Fotball Sesongen 2012 14. mars 2012

2 Agenda Orientering fra Sporstlig utvalg Budsjett og treningsavgifter Rekruttering til styre og utvalg Organisasjonsutvikling

3 Kommentarer til budsjett og treningsavgifter
Treningsavgifter Treningsavgifter for 2012 er uendret fra Det er styrets ambisjon å holde treningsavgifter for de yngste på et moderat nivå, noe som utvikling de siste årene også viser. Påslag på kr 500,- i 2011 er for de yngste årskullene eneste endring siden For Gutter; Junior og Senior og 6. divisjon har lagene selv påtatt seg finansieringsansvar for sine budsjett, hvor dugnader og sponsorinntekter er avgjørende for hvor store egenandeler som er nødvendig. Prinsipper Utgangspunktet er at alle lag skal finansiere egen aktivitet slik at treningsavgifter og øremerkede inntekter (eksempelvis tilskudd fra Trd Kommune til barneidrett) ikke omfordeles til øvrige lag eller grupper. Dette ligger også til grunn for budsjett for Inneværende sesong har vi en spesiell utfordring som følge av at Senior 3. divisjon av NFF er satt i avdeling for Hedemark. Dette medfører reisekostnader i området ,- som må finansieres. Per i dag er det ikke skaffet tilstrekkelige inntekter til å dekke denne kostnad. Denne utfordring må styret, spillere og støtteapparet rundt laget ta for at sesongen skal kunne fullføres på en god måte. Det er heller ikke for Senior mulig å benytte inntekter som genereres av andre lag. City Syd Kunstgress Kunstgressbane anlagt ved KVT-hallen blir fra og med inneværende år sponset av City Syd. Banen får som følge av dette navnet City Syd Kunstgress. Styret i Tiller Fotball setter stor pris på engasjementet som City Syd gjennom dette viser får barne- og ungdomsfotballen på Tiller. City Syd bidrar med kr ,- i støtte per år i første omgang i en treårsperiode. Budsjettert resultat Budsjettet for 2012 er gjort opp med et overskudd på vel kr ,-. Overskudd i 2012 er nødvendig for å dekke opp underskudd fra Underskuddet i 2011 er relatert til 3 spesielle forhold; faktura fra Tonstad Skole på leie av garderober, dette var ikke hensyntatt, inndekking av egenkapital og innkjøp av utstyr til ny kunstgressbane, samt at vi første år ikke har klart å leie ut alle timer som er nødvendig for å få balanse i leie av KVT-hallen. I sum utgjør underskuddet fra 2011 ca ,-. Dette må dekkes inn i 2012.

4 Treningsavgifter 2012 De aller yngste 1.300 Minigutt og jenter 1.500
LG / LJ 1.700 Smågutter og jenter 2.000 Uendret fra 2012 Inkluderer påslag kr 500,- for KVT Faktura april og august

5 Budsjett 2012

6 Budsjett 2012 opp til Gutter

7 City Syd Kunstgress Fra treningsavgifter Sponsor Lån Drift Ferdigstillelse Solgt 187 andeler

8 Organisering av Tiller Fotball
Vi er få og det må vi gjøre noe med ! Frivillighet Mild tvang Omgående Sekretær Materialforvalter Full modell for å lykkes !

9 Organisering av Tiller Fotball

10 Leder Organisering av Tiller Fotball
Hovedansvarlig Tiller Fotball Representant i styret for Tiller IL Kontaktperson mot krets og forbund Ivareta Tiller Fotballs interesser og være synlig i Trøndersk fotball

11 Økonomiutvalg Organisering av Tiller Fotball
Leder : Kasserer i Tiller Fotball Bør bestå av leder + 2 personer Ansvarsområder Ansvar for regnskap og budsjett Koordinere revisors oppgaver Ansvarlig for avtaler Koordinere dommeroppgjør Kontroll mot lagskasser og fordeling av dugnadsinnsats Medlemsregister (Magnar)

12 Anleggsutvalg Organisering av Tiller Fotball
Leder : Styremedlem i Tiller Fotball Komiteen bør bestå av 4-5 personer Ansvarsområder Koordinering og samarbeid mot TKS City Syd Kunstgress Vedlikehold kiosk Vinterbane

13 Arrangementsutvalg Organisering av Tiller Fotball
Leder : Styremedlem i Tiller Fotball Komiteen bør bestå av 5 personer Ansvarsområder Fjernvarme Cup Tiller Cup Fotballskole Årsfest / klubbkvelder Arrangement av hjemmekamper senior

14 Markedsutvalg Organisering av Tiller Fotball
Leder : Nestleder i Tiller Fotball Komiteen bør bestå av 4 personer Ansvarsområder Ivareta eksisterende sponsorer og avtaler med dem Aktivt jobbe i sponsormarkedet Reklameskilt TKS Sponsorer til våre arrangement Andre inntektsgivende tiltak

15 Informasjonsutvalg Organisering av Tiller Fotball
Leder – Sekretær i Tiller Fotball Utvalg bør bestå av minimum 3 personer Ansvarsområder Sørge for informasjon til medlemmene Web- ansvarlig Oppdatering av kontaktinformasjon Sesonghefte til nærområdet

16 Organisering av Tiller Fotball
Sportslig utvalg Jenter og gutter 6-12 år Jenter/damer fra 12 år Gutter år Gutter fra 19 år Hver avdeling bør bestå av 4-5 personer

17 Ansvar for arrangement
Tine Fotballskole 8 åringer  Tiller Cup 10 åringer Fjernvarmecup 14 åringer

18 Utfordringer Finansiering av senior inneværende år
Konseptet rundt KVT-hallen og vinterbaner Frafall fra 12 år og oppover Holde på alle de fine jenteårskullene Nytt dekke på TKS Organisasjon


Laste ned ppt "Planleggingsmøte Tiller Fotball Sesongen 2012 14. mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google