Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEIEN TIL LEDELSE Mobilisering av fremtidens ledere Oppstartsamling 12.Mai 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEIEN TIL LEDELSE Mobilisering av fremtidens ledere Oppstartsamling 12.Mai 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEIEN TIL LEDELSE Mobilisering av fremtidens ledere Oppstartsamling 12.Mai 2015

2 Ledermobilisering Oppstartsamling xx.xx.20xx 09.00Velkommen Refleksjoner om veien til ledelse… 10.15Pause 10.30Introduksjon til ledermobiliseringsprogrammet 11.00Gjensidig forventningsavklaring 11.30Om refleksjonsgruppen –Avklare prosessveilederrollen –Refleksjon, dialog, gi og motta tilbakemelding 11.45Etablere refleksjonsgruppene inkl lunsj –Avklaring av gruppens rolle, arbeidsmetode og fremdriftsplan –Bli kjent øvelse 12.45Avslutning og veien videre Ledermobilisering Side 2

3 HVA TENKER DERE OM LEDELSE VED OPPSTART AV PROGRAMMET?

4 Ordsky - adjektiver som beskriver god ledelse for deg Her skal resultatet av alle innsendte adjektiv legges inn som ordsky. Ledermobilisering Side 4

5 De nasjonale lederkravene Ansvarlig og helhetstenkende Endringsvillig og handlekraftig Kommuniserende og inspirerende Ledermobilisering Side 5

6 Visjon og lokale lederkrav Ledermobilisering Side 6

7 INTRODUKSJON TIL FORLØPET

8 Hvorfor ledermobilisering? Våre mål og utfordringer krever god ledelse. Stort behov for nye ledere. For få søkere til lederstillinger. Ledermobilisering Side 8 1

9 Hva tilbyr vi våre lederkandidater? Mulighet til å utforske og reflektere over hva det innebærer å være leder. Bli bedre kjent med deg selv –dine styrker og utviklingsområder med tanke på ledelse. Se foretakets virksomhet ut fra et ledelsesperspektiv. Bygge nettverk med andre lederkandidater. Møte ulike ledere og bli kjent med deres ledelsesutfordringer. Ledermobilisering Side 9

10 Lederkandidat-forløpet Velge ut Bevisstgjøre Trene Prøve ut Tiltrekke Forankre og forberede Informasjon intranett Personal- møte Brosjyre, plakat Motivasjon og potensial Annonse, søknad Avtale Samling Individuell samtale m/ leder Veiledning og refleksjon i grupper Individuelt Oppstarts- samling Skygg en leder Gruppe Samling: Min lederhverdag Nasjonalt trenings lab. Gruppe Status og utvikling Utviklingsplan Lederpraksis Gruppe Veien videre Avslutnings- samling 9 måneder med i alt 9 aktivitetsdager + lederpraksis 6 uker4 uker8 uker

11 GJENSIDIG FORVENTNINGSAVKLARING

12 Forventningsavklaring Hva er dine forventninger til deltakelse i «Veien til ledelse – ledermobilisering»? Tenk selv i 3 min. Diskuter så med sidemann og rundt bordene. Ledermobilisering Side 12

13 - hva sa avtalen? Delta aktivt på alle aktivitetene. Ta ansvar for egen læring ved å gjennomføre planlagte aktiviteter og reflektere over dine erfaringer underveis i prosessen. Bidra med ditt engasjement og synspunkter, og ikke minst dine spørsmål. Dele dine erfaringer og refleksjoner med andre lederkandidater og med din prosessveileder. Bidra til evaluering og forbedring av ledermobiliseringsprogrammet. Ledermobilisering Side 13

14 OM REFLEKSJONSGRUPPER

15 Prosessveileders ansvar Bidra til at dere får størst mulig utbytte av møtene i refleksjonsgruppen. Sørge for at refleksjonsgruppen arbeider innenfor programmets rammer. Hjelpe gruppen til selv å ta hånd om og ansvar for sin virkemåte og utvikling. Intervenere når det er nødvendig av hensyn til gruppeprosessen og for å holde enkeltmedlemmer og gruppen «på sporet». Overholde taushetsplikten. Ledermobilisering Side 15

16 Konkret erfaring Reflektert observasjon Abstrakt begreps- danning Aktiv eksperi- mentering Erfaringslæring Ledermobilisering Side 16 Handle og oppleve Hva, når, hvordan, hvem, hvorfor? Analysere og generalisere: betydning, konsekvens, resultat, læring Anvende i nye situasjoner. Forutsi konsekvens Kolbs læringssyklus 1. 2. 3. 4.

17 Hvordan gi og ta imot tilbakemelding: Vær tydelig. Beskriv reaksjoner og adferd Vær beskrivende – ikke vurderende. Vær konkret! Bruk jeg-form, si: Jeg så at du, jeg hørte at du…. Ikke bruk tolkninger Eks: jeg synes det ser ut som du kjeder deg i gruppa Ta ansvar for din egen tilbakemelding. Snakk for deg selv, ikke for andre Be om tilbakemelding, styr tilbakemelding, be de andre spesifisere Benytt det du synes er til hjelp. Glem det andre! Ledermobilisering Side 17

18 Refleksjonslogg Hensikt: Stimulere til individuell refleksjon over egne opplevelser og erfaringer underveis i forløpet Få fram tema som kan bringes inn i refleksjonsgruppen. Individuell oppgave gjennom hele forløpet. Ledermobilisering Side 18

19 Refleksjonsgruppe Skal bidra til å gi økt forståelse for og nye perspektiver på ledelse i sykehus bli bedre kjent med eget potensial og motivasjon for ledelse. bygge nettverk med andre lederkandidater. Dere skal: reflektere over erfaringer og opplevelser i samtale med de andre i gruppen. trene på refleksjons- og dialogferdigheter. Ledermobilisering Side 19

20 Oppsummering Individuell refleksjon – hva er det viktigste du sitter igjen med etter dagens samling. Spørsmål? Hva skjer fram til neste samling i xxxx:  Gjennomføre skygging av en leder og refleksjonsgruppe Ledermobilisering Side 20


Laste ned ppt "VEIEN TIL LEDELSE Mobilisering av fremtidens ledere Oppstartsamling 12.Mai 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google