Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsformer til bruk i dialogen med medlemmene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsformer til bruk i dialogen med medlemmene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsformer til bruk i dialogen med medlemmene
Framtidas kompetanse Arbeidsformer til bruk i dialogen med medlemmene

2 Hvilke arbeidsformer som egner seg avhenger av flere ting, f.eks. :
Denne PP-filen inneholder forslag til et utvalg arbeidsformer som kan brukes for å skape gode dialoger. Det starter med en huskeliste som kan være nyttig for å planlegge et møte eller en dialogseanse. Huskelisten I DO ART, hjelper med å strukturere og sikre at vi er gjennomtenkte når vi starter ulike møter og dialoger. De videre slidene viser ulike arbeidsformer som kan brukes i ulike sammenhenger. Hvilke arbeidsformer som egner seg avhenger av flere ting, f.eks. : Hvor stor gruppa er Hvor mye tid som er til rådighet Hvem målgruppa er osv. Hva som er hensikten med dialogen/møtet

3 I DO ART – er en huskeliste for å planlegge møter og samlinger
Det sikrer at vi Blir tydelige på hva møtet skal handle om Har en plan for hvordan det skal gjennomføres Jobber med det vi trenger å jobbe med Er tydelige på hva skal sitte igjen med når møtet/samlingen er ferdig

4 Opplegg og gjennomføring av møtet eller dialogen
I DO ART Intentions (Intensjoner for møtet) Desired outcome (ønsket utbytte av møtet) Agenda (dagsorden) Roles and rules (roller og regler for hvordan vi vil gjennomføre møtet) Time (tiden vi har til rådighet)

5 Walk and talk Metode for å få flere perspektiver på en sak
Reflektert på tvers Bli kjent med flere Bevegelse i en gruppe

6 Flere perspektiver Walk Med noen du vanligvis ikke prater mye med.
Talk Hvordan …? Hvordan ….? Her lager du aktuelle spm.

7 Gallerirunde Få oppmerksomhet på egne styrker Se andres styrker
Dele erfaringer som andre kan ha nytte av Bli kjent – styrker erfaringsutveksling og læring på tvers

8 Erfaringsdeling - gallerirunde
Beskriv et utviklingsarbeid, en arbeidsform eller et tiltak – noe dere er spesielt fornøyd med at dere har fått til i deres kommune Dere får 15 minutter til å forberede dere Skriv ned på flip-over En fra gruppa står igjen ved presentasjonen, de andre går fra en kommune til neste. Ved hver presentasjon har dere 10 minutter Inkludert dialog Det vil bli sagt i fra når 10 min er gått…

9 Idejakt Komme videre på en utfordringer/tema ved hjelp av andres perspektiver og innspill Samle innspill, prioritere og konkretisere videre arbeid

10 Idejakt – jakt på innspill og ideer
Idegruppe for gruppe 1 Utfordringen er….. Jegere Gruppe 2 Gruppe 1 Jegere Gruppe 3 Jegere

11 Idèjakt – ut på jakt Jegerne beskriver problemstillingen og hva de ønsker innspill på Gruppen lytter og stiller oppklarende spørsmål Deretter drøftes problemstillingen, og idegruppa gir innspill til jegerne • Jegerne noterer punkter

12 Idèjakt – hjem og oppsummer
Jegerne kommer med innspillene fra idegruppene Hva fikk vi av innspill og ideer til å se nye muligheter? Drøft innspillene med tanke på hvordan de kan brukes i eget arbeid. Hva er innspillenes styrker og hva må til for å dra nytte av dem i eget arbeid?

13 Oppsummere muligheter, ideer og egne styrker
Se på det gode eksemplet deres Hvordan kan dere bruke styrkene dere ser her inn på området dere har utfordringer?

14 Hva så? Hvordan bruke ideene?
Oppdraget er: Hvordan realisere mulighetene? Hva må gjøres? Hvordan? Hvem involveres? Hvem har ansvar? Frist Hvordan følge opp og evaluere Sjekk opp mot mål/utviklingsområder/visjon. Se den opp mot andre tiltak

15 IGP Individ – Gruppe - Plenum
Arbeidsform for å sikre I: Flere perspektiver/ideer og innspill ved at hver og en tenker individuelt G: Dele innspill G: Alle i gruppa kommer til ordet og blir hørt P: Hele forsamlingen får høre innspill fra de andre gruppene og kan dra nytte av andres innspill og få et enda større tilfang av ideer/perspektiver

16 Regler for arbeid i grupper
IGP-metoden Individuell refleksjon Presentere oppsummering fra funksjonsdelte grupper Gruppe Gå en runde hvor hver og en får gi innspill til gruppa. Etter runden utveksler gruppa synspunkter og skriver ned konklusjoner Plenum. Hver gruppe bringer et moment til plenum. Gruppeleder er den som sist hadde fødselsdag.

17 Plassere seg i rommet – hestesko, linje / eller på arket
Visualiserer meninger, opplevelser eller vurderinger For å synliggjøre forskjeller-likheter og hvordan en gruppe som helhet forholder seg til et «spørsmål» Gjennom å reflektere med de som står i posisjonene ved siden av får deltakerne tydeliggjort for seg selv hva som er grunnene til at de har plassert seg der de står. Tydeliggjøre synspunkter, både for seg selv og som gruppe Godt grunnlag for videre beslutninger

18 Innspill til plenum i en hestesko
Still opp i høyre side av hesteskoen dersom du har fått mye ut kan ta med å bruke i eget arbeid når du kommer hjem Still opp i venstre side av hesteskoen dersom du har fått lite du kan ta med å bruke i eget arbeid når du kommer hjem Snakk med hverandre og drøft hva dere har fått med dere Fordel dere langs hele hesteskoen

19 Vurderingsskala Få synliggjort egne vurderinger av en tilstand/prosess eller lignende Gjøres best ved indiviuell refleksjon først etterfulgt av deling av begrunnelser for egen plassering. Utgangspunkt for å vurdere videre utviklingsarbeid Kan gi økt forståelse av en gitt situasjone og hvorfor det er som det er

20 Vurderingsskala Her kan du sette inn et relevant spørsmål for å vurdere en tilstand/tiltak/prosess. F.eks. «Hvordan er omfanget av relevant informasjon om egen situasjon for å drive kvalitetsutvikling?» Lite relevant informasjon Svært mye relevant informasjon 1 2 3 4 5 6

21 Kjent – nytt - nyttig Til refleksjon etter innlegg / foredrag o.lign.
Gir rom for å knytte ny kunnskap til det deltakeren allerede vet. Dette viser forskning er viktig for å tilegne seg ny kunnskap. Reflektere over hva som skiller seg fra det en selv vet kan gi aha-opplevelser og utvide perspektivet Nyttig gir rom for å koble det som er sagt opp mot det arbeidet gruppa/kommunen er i gang med i denne sammenhengen.

22 Individuell refleksjon over innlegg/andres erfaringer
Hva var kjent? Hva var nytt? Hva var nyttig?

23 Speed-date Kan brukes for å få hele gruppen til å reflektere over et spørsmål Sikrer at alle får kommet til ordet og koblet seg på Skaper bevegelse Kan gi nye perspektiver som kan tas med videre i et arbeid

24 Dialogkafe Hente innspill, ideer og flere perspektiver til en konkret utfordring gruppa har. Øvelse i disiplinert dialog Du trenger papirduk/store ark og tusjer Samle sammen,konkretisere og gi innspill til videre arbeid Skaper bevegelse Trinn 1: Definere en konkret utfordring Trinn 2: Ideutvikling Maksimal spredning, alle går til nye grupper Trinn 3: Prioritering Tilbake til de opprinnelige gruppene

25 Flere perspektiver på for å øke gjennomføringskraften!
Konkretiser det som er viktig å få innspill på i dag? Hva gjør at dette er viktig akkurat nå? Hvis dere spør medarbeidere hvorfor dette er viktig - hva vil de svare? Hva er den største gevinsten ved å få tatt tak i dette nå?

26 TRINN 1 i Dialogkafeen Oppdraget i trinn 1 er:
Definere en utfordring dere vil ha innspill på. Formuler gjerne åpne underspørsmål! Velg en vert som skal sitte igjen ved bordet og presentere problemstillingen Arbeidsformen i trinn 1 er: Dere bruker arket til å tegne og skrive på Arket er felles hukommelse og et idéutviklingsområde Det er effektivt å bruke symboler til å illustrere tanker og ideer Start opp med at en og en får tenke og skrive/tegne sine egne innspill.

27 TRINN 2 i Dialogkafeen Oppdraget i trinn 2 er:
Få fram flest mulig ideer til hvordan møte utfordringen. Sentrale spørsmål kan være: Hva er mulig? Hvilke kreative ideer har vi? Hva kan vi forandre? Hvilke nye tilnærminger kan vi komme på? Hvordan kan vi få til endring her? Arbeidsformen i trinn 2 er: Verten presenterer utfordringen. Start opp med at en og en får tenke og skrive/tegne sine egne innspill. Gå runder i gruppa og la hver enkelt få gi sitt innspill Arket er felles hukommelse og et idéutviklingsområde Bruk Arket til å få nye ideer, bygg på det som allerede står der

28 Tilbake til opprinnelig gruppe

29 Oppsummer og prioriter
Verten forteller hva som har kommet fram Gruppa drøfter ideene Bygg på hverandres betraktninger Hold egne synspunkter på vent Undersøk synspunkter som er veldig ulike dine egne Avklar om det er noe dere vil ha ytterligere avklart eller utdypet i plenum. Velg en til tre innspill dere vil ta med dere videre

30 Hva gjør vi nå? Arbeid kommunevis
Oppdraget er Beskrive hva dere skal gjøre for å komme nærmere ønsket situasjon. Hvilke mål/delmål trenger dere å sette dere? Hvordan vil dere organisere dere for å få det til? Hvilke arenaer trenger dere å bruke? Hvem vil dere involvere? Arbeidsformen Tenk igjennom hver for dere hva dere har fått med dere som kan være nyttig i eget arbeid Gå en runde, hvor hver enkelt gir innspill Drøft i gruppa hva dere nå bør gjøre for å komme enda nærmere ønsket situasjon

31 Skjema for veien videre
Konkretisere og skriftliggjøre det videre arbeidet mot målet. Hvilke tiltak/ aktiviteter? Hvordan gjør vi det? Hvem har ansvaret? Hvem må involveres? Når skal det være ferdig? Hvordan skal det evalueres?

32 En kollega i gangen Gir mulighet til å tydeliggjøre budskap
Tenk deg at du onsdag morgen møter en kollega i gangen. Hun spør hvordan ….. (her kan du legge inn et relevant spørsmål) Individuelt: Notér 2-4 setninger som passer som svar på hennes spørsmål. I par: Still spørsmålet og del svarene


Laste ned ppt "Arbeidsformer til bruk i dialogen med medlemmene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google