Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederen som coach Jeg kan ikke lære noen noe, Jeg kan bare få dem til å tenke! Socrates 470 f.k – 399 f.k.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederen som coach Jeg kan ikke lære noen noe, Jeg kan bare få dem til å tenke! Socrates 470 f.k – 399 f.k."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederen som coach Jeg kan ikke lære noen noe, Jeg kan bare få dem til å tenke! Socrates 470 f.k – 399 f.k

2 Oppgave 2+2 Tenk på en person som du har møtt i løpet av livet som fungerte som en god coach for deg. Det kan være en lærer leder, trener eller lignende: Hvordan vil du beskrive den personen? Hva gjorde han/hun?

3 Coaching – en definisjon Coaching - en toveis prosess hvor personer utvikler kompetanse gjennom praktisk erfaring, veiledning og systematiske tilbakemeldinger innenfor rammene av organisasjonens mål.

4 Coaching Prestasjonfokusert Få frem potensial Ansvarliggjørende Likeverdig relasjon

5 Positiv mestringstro

6 Ledere som coacher hjelper medarbeidere til å: Fjerne indre hindringer for god ytelse Utvikle Tenkemåte Væremåte Læremåte Kilde: Morten Emil Berg

7 Når kan ledere fungere som coach? Medarbeidere som har mer å gå på Medarbeidere som sliter med dårlig motivasjon Ved uhensiktsmessig atferd Når en planlagt oppgave ikke utføres etter forventningene

8 Coaching  Formell  Uformell

9 Hva gjør en leder som driver coaching l Skaper en kontekst l Avgrenser og skaper fokus l Utvikler gode mål l Stiller gode/virkningsfulle spørsmål l Er 100 % tilstede - lytte aktivt

10 Hva gjør en leder som driver coaching l Se mønstre hos medarbeidere l Ikke la seg absorbere av innholdet l Se etter og påpeke ressurser/talenter hos medarbeideren l Være løsningsorientert

11 Grunnholdninger l Mennesker ønsker å utnytte sitt potensial og å prestere l Menneskers iboende ønske om å lære og utvikle seg l Troen på at mennesker kan finne svar og løsninger på sine med problemer

12 Relasjonskvalitet 100 % tilstedeværelse Åpenhet Likeverdighet Medarbeideren bør jobbe / snakke mest

13 Stegene i Coaching 1. Skape kontekst - kontraktere 2. Få frem fakta – ”scanne” 3. Avgrense og definere tema – ”foreta valg” 4. Beskrive en ønsket tilstand - mål 5. Få frem ideer og løsningsforslag 6. Handling og oppfølging

14 Grow-modellen 1.Goal Hva er målet?  Hva er viktig for deg å bruke denne samtalen til?  Hva vil du oppnå med samtalen?  Beskriv detaljert det du vil oppnå?  Hva er tegn på at du har opnådd det du ønsker med samtalen? 2.Reality Kartlegge status?  Hva er problemet / utfordringen?  Hva kan være årsaken?  Hvilke fordeler og ulemper er forbundet med situasjonen slik den er?  Hva er det store bildet her?  Hva er kjernen i det du sier?  Hva mestrer du og hva mestrer du ikke? 3.Options Hvilke muligheter har du?  Hva kan du gjøre for å løse problemet / utfordringen?  Hvilke alternative har du?  Hva er konsekvensen av de ulike alternativer?  Hva er konsekvensen dersom endring ikke skjer?  Er det alternative måter å se dette på? 4. Will Hvordan skal du få det til? I hvilken grad vil valget av løsning bidra til at du når dine mål? Hva er fordeler og ulemper ved din løsning? Hva må du si ja til for å gjennomføre din løsning? Hva må du si nei til for å gjennomføre din løsning? Hva kan være ditt neste skritt? Hva er tegn på fremskritt?

15 Eksempler på åpningsspørsmål  Hva ønsker du å få ut av denne samtalen?  Hva vil du snakke om?  Hva er motivasjonen din for å snakke med meg?  Hva forventer du av meg som din veileder?  Hvor stor tro har du på at denne samtalen vil være nyttig for deg?  Hva må skje for at du skal oppleve den nyttig?  Hvilke erfaringer har du fra slike samtaler tidligere?  Hva forventer jeg av deg som din veileder?

16 Kartleggingsspørsmål  Hva er du spesielt opptatt av akkurat nå?  Hva er det viktigst for deg å ta tak i?  Hva er dine største utfordringer?  Hvor ”brenner” det mest?  Hvor står du akkurat nå?  Hvor er du i prosessen akkurat nå?  Hva trenger jeg å vite?  Hva er hovedpoenget i det du vil fortelle meg?  Hvor viktig er denne samtalen for deg?

17 Prosesspørsmål  Hva kan hindre deg?  Hvordan kan du hindre deg selv?  Hva betyr dette for deg?  Hvordan har du det akkurat nå?  For at jeg skal forstå det bedre, hva kan du fortelle meg?  Hva vil føre deg videre nå?  Hva er mest nyttig for deg nå?  Hva vil skje dersom du gjør A, B etc.  Hva vil skje dersom du ikke gjør noe?

18 Avsluttende spørsmål  Hvordan har denne samtalen vært for deg?  Hva vil du ta med deg fra denne samtalen?  Hva ønsker du å bli holdt ansvarlig for?  Hva er det viktigste vi har snaket om?  Hva er det første du vil gjøre med det vi har snakket om?  Hva er det viktigste du har lært?  Er det noe du vil fortelle eller si før du går?


Laste ned ppt "Lederen som coach Jeg kan ikke lære noen noe, Jeg kan bare få dem til å tenke! Socrates 470 f.k – 399 f.k."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google