Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon JOHARI Tilbakemeldinger Aktiv lytting og åpne spørsmål Gruppearbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon JOHARI Tilbakemeldinger Aktiv lytting og åpne spørsmål Gruppearbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon JOHARI Tilbakemeldinger Aktiv lytting og åpne spørsmål Gruppearbeid

2 Alt som er å vite om meg Tenk deg all kunnskap om deg selv Føflekk i nakken Anlegg for golf Høyde- skrekk Snorker etc. … Dialekt Jobb

3 Noe vet du selv, noe vet du ikke Det jeg vet om meg selv Føflekk i nakken Anlegg for golf Høyde- skrekk Snorker Dialekt Jobb

4 Et annet perspektiv: Hva andre vet Det jeg vet om meg selv Det som andre vet om meg Åpent

5 Åpent ↔ skjult Åpent Skjult Det jeg vet om meg selv Det andre ikke vet om meg Det som andre vet om meg Åpent Skjult

6 Blindt ÅpentBlindt Skjult Det jeg ikke vet om meg selv Det jeg vet om meg selv Det andre ikke vet om meg Det som andre vet om meg ÅpentBlindt Skjult

7 Siste kvadrant: Ukjent ÅpentBlindt SkjultLukket Det jeg ikke vet om meg selv Det jeg vet om meg selv Det andre ikke vet om meg Det som andre vet om meg ÅpentBlindt SkjultUkjent

8 Joharis vindu Sier noe om hvordan vi forholder oss til hverandre - hvordan vi eksponerer oss - hvordan vi mottar tilbakemeldinger - vår personlige stil i relasjon til andre Kan brukes til å bli mer bevisst på oss selv og på vår egen kommunikasjon ÅpentBlindt SkjultLukket Det jeg ikke vet om meg selv Det jeg vet om meg selv Det andre ikke vet om meg Det som andre vet om meg ÅpentBlindt SkjultUkjent

9 Øke selvinnsikt ÅpentBlindt SkjultLukket Det jeg vet om meg selv Det andre ikke vet om meg Det som andre vet om meg ÅpentBlindt Skjult Ukjent Tilbake- meldinger Det jeg ikke vet om meg selv

10 Åpenhet og trygghet ÅpentBlindt SkjultLukket Det jeg ikke vet om meg selv Det jeg vet om meg selv Det andre ikke vet om meg Det som andre vet om meg Åpent Blindt Skjult Ukjent Fortelle om meg selv

11 Åpne spørsmål … starter med - Hvem - Hva - Hvor - Hvordan - Hvorfor - Hvilken - Hvem - Når … (Vær obs på ”hvorfor”; ikke sett noen i forsvarsposisjon) Åpne spørsmål kan ikke besvares med ja/nei Åpne spørsmål leder til refleksjon

12 Åpne spørsmål: Kort øvelse Prøv selv: Still hverandre åpne spørsmål rundt bordet!

13 Åpne spørsmål: Kort øvelse Hvordan gikk det?

14 Aktiv lytting Snakk med hverandre – ikke til hverandre Prøv å forstå den andre når hun/han snakker i stedet for å forberede ditt eget svar Vær oppmerksom både på saksplan og følelsesplan Ikke anta hva den andre mener; sjekk ut hva som er rett / om du har forstått (gjenta med egne ord) ­Still åpne spørsmål

15 Aktiv lytting – ”være tilstede” i samtalen Mener du at… Er det slik at… Det høres ut for meg som… Du synes altså at… Slik jeg forstår det så… Har jeg forstått deg riktig når… … eller si de samme tingene med andre ord

16 Hva påvirker et budskap? Ord 7 % (faguttrykk, ladete ord) Tonefall38 % (inkl. volum, tempo) Ikke-verbal adferd55 % (ansikt, holdning, …)

17 Husk: Bruk jeg-budskap Eks:”Det var feigt av deg å skygge banen så snart Morten hevet stemmen.” (Du-budskap; retter oppmerksomheten mot andre) Evt.:”Det virket på meg som om du trakk deg ut av diskusjonen da Morten hevet stemmen, og det irriterte jeg meg over. Jeg syntes ikke det kom godt nok frem at vi står sammen om dette.” (Jeg-budskap: Adferd – reaksjon/følelse – virkning)

18 Felles forståelse? Avsender og mottaker AvsenderMottaker

19 Tenkt budskap Avsender og mottaker Det hun tenker

20 Tenkt budskap Avsender og mottaker Det hun tenker Det hun sier

21 Tenkt budskap Avsender og mottaker Det hun tenker Det hun sier Det han hører

22 Tenkt budskap Avsender og mottaker Det hun tenker Det hun sier Det han hører Det han tror

23 Oppfattet budskap Tenkt budskap Avsender og mottaker Det hun tenker Det hun sier Det han hører Det han tror Det han tenker

24 Tilbakemeldinger =Andres observasjoner av oss selv og adferden vår =Noe av det mest verdifulle vi kan få hvis vi ønsker å utvikle oss som mennesker Tilbakemeldinger kommer mest naturlig der det er trygghet og åpenhet

25 Gruppeoppgave Tilbakemeldinger Finn 5 gode råd / ting det er viktig å være obs på i forhold til å GI tilbakemeldinger Finn 3 gode råd / ting det er viktig å være obs på i forhold til å MOTTA tilbakemeldinger

26 Å gi tilbakemeldinger Hensikten med å gi tilbakemeldinger …: hjelpe andre til å få en mer effektiv og hensiktsmessig adferd Konstruktive tilbakemeldinger bør være beskrivende og nøytrale Merk: Det er opp til mottaker å bestemme om han/hun ønsker å dra nytte av tilbakemeldingen

27 Gode råd i forhold til å gi tilbakemeldinger 1. Vær klar over hva du vil si på forhånd – og start med noe positivt 2. Gi tilbakemeldingen så raskt som mulig 3. Rett søkelyset mot adferd og handlinger (det du kan observere), ikke holdninger/karaktertrekk 4. Ikke vurder – beskriv det du ser og hører

28 Gode råd i forhold til å gi tilbakemeldinger 5. Referer til adferd som faktisk kan endres 6. Sjekk tolkningene dine 7. Forviss deg om at du imøtekommer den andres behov, ikke dine egne 8. Vær konstruktiv – ikke destruktiv Tilbakemelding kan blant annet virke destruktiv hvis du gir den for din egen del!

29

30 Gode råd i forhold til å motta tilbakemeldinger 1. Be om den tilbakemeldingen du ønsker, men ikke får 2. Lytt uten å benekte eller argumentere (Det kan være ubehagelig, men du vil sitte fattigere tilbake uten) 3. Vær sikker på at du har forstått det som blir sagt; sjekk forståelsen din!

31 Gode råd i forhold til å motta tilbakemeldinger 4. Ikke stol bare på en kilde: Lytt til hva flere har å si for å få et nyansert og balansert bilde 5. Bestem deg for om/hvordan du vil gjøre deg nytte av tilbakemeldingen; det er du som må vurdere verdien av tilbakemeldingen du får 6. Takk den som gir deg tilbakemelding

32 Kommunikasjon Det handler om å formidle et budskap Kommunikasjon består av 3 elementer i følge Aristoteles’ Rhetoric, - the speaker (senderen) - the speech (budskapet) - the audience (mottakerne) Mange ulike modeller men stort sett handler de om det samme

33 Case 1 En medarbeider har over tid ikke ytet tilstrekkelig i henhold til krav og forventninger - Hvilke spørsmål kan/bør leder stille for å få vite mest mulig, og på den måten komme til en løsning? - Diskuter i grupper på 3-4 og gjennomfør en minisamtale der en er leder, en er medarbeider og en-to er observatør(er) - Tren på aktiv lytting, åpne spørsmål og tilbakemeldinger

34 Case 2 En feil har oppstått i produksjonen. I etterkant ønsker leder å finne ut hva som skjedde og hvorfor. - Hvilke spørsmål kan/bør leder stille for å få vite mest mulig, og på den måten forhindre at feilen skjer igjen? - Diskuter i grupper på 3-4 og gjennomfør en minisamtale der en er leder, en er medarbeider og en-to er observatør(er) - Tren på aktiv lytting og åpne spørsmål


Laste ned ppt "Kommunikasjon JOHARI Tilbakemeldinger Aktiv lytting og åpne spørsmål Gruppearbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google