Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lek Glede Humor 13.07.2014 Torhild Gran Instruktørsamling for Norges Svømmeforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lek Glede Humor 13.07.2014 Torhild Gran Instruktørsamling for Norges Svømmeforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lek Glede Humor 13.07.2014 Torhild Gran Instruktørsamling for Norges Svømmeforbund

2 Mitt ståsted: Førskolelærer og styrer. Tillitsverv og trener innenfor idretten i mange år, og startet selv med idrett når jeg var 7 år. Genuint opptatt av at barn skal ha gode lærings og oppvekstvilkår i barnehagen.

3 Temaer: Hva er læring? Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for læring? Hvordan skape godt læringsmiljø for barn? Kommunikasjon. Hvordan se det enkelte barnet i en gruppe på 4-5 barn? Mål for kurset: Å styrke instruktørens kommunikasjonsevner i forhold til barn. Å gi instruktøren tips om læring og kommunikasjon.

4 Hva er læring? Ulike definisjoner: Kunnskapstilegnelse. Læring er endring i atferd, eller prosessen hvor levende organismer skaffer seg ny kunnskap. En relativt varig endring i opplevelse og atferd som følge av tidligere erfaring.

5 Læring i et teoretisk perspektiv Sosiokulturelt læringssyn. Opptatt av kunnskapskonstruksjoner. Det sosiale og det kulturelle rundt barnet er viktig for utviklingen. Kommunikasjon og samarbeid er sentralt. Læringserfaringer og kunnskapskonstruksjoner. Behavioristisk læringssyn. Barn som kontrolleres og instrueres. Barns om lærer gjennom positiv og negativ forsterker. Opptatt av ytre stimuli Barnet har ingen innflytelse på egen læring.

6 Utviklingspsykologiske læringssyn Læring – en aktiv konstruksjonsprosess. Barns modnes og utvikles. Kulturens og sosiale relasjoner påvirker ikke barnets utvikling. Voksne som til retteleggere av aktiviteter. Barns egne tanker og ideer sees på som et forstyrrende element.

7 Hvor er dere som instruktører i dag? Hvilke læringssyn passer best til det dere utfører med barna.

8 Dagens syn på barn Helhetlig læringssyn og syn på barn og oppdragelse. Barn blir sett på som subjekt. Hvert barn er et eget individ som skal behandles ut fra sitt ståsted. I treningssituasjon må vi se på barnet som et medmenneske.

9 Anerkjennelse «Anerkjennelse er noe vi ønsker fra den andre, og for at for at relasjoner skal være i utvikling må begge få dette ønsket oppfylt. Gjensidig anerkjennelse innebærer at de to tar hverandres synspunkt og bytte perspektiv» (Bae)

10 ….dagens syn på barn. All læring skal være lekpreget. Kunnskapen alene står ikkje i sentrum. Prosessene barnet skal gjennom: Erfare Opprette nye relasjoner Oppleve kroppslige utfordringer Bli kjent med materielle/utstyr Alderstrinnene er også viktig å tenke på. Barnets individuelle ståsted.

11 Hva skal til for å lære? Gode erfaringer. Tydelige mål og forventninger. Hvordan legger vi til rette for treningene? Hvor mange barn har vi på den enkelte gruppe? Hvilke erfaringer trenger barnet for å komme tilbake neste gang? Den voksen – instruktøren

12 Barnet Det å se det enkelte barnet. Trygghet – den voksne - instruktøren. Trygghet – vanntilvenning. Trygghet – rommet. Mestring – vannet. Metring – nye omgivelser. Mestring – Nye mennesker.

13 Gode forutsetninger for at barn lærer er altså: Voksne som gir barna gode opplevelser! Skape trygghet og tillit. Voksen som ser barnet og som har en anerkjennende væremåte. Tar barna på alvor. Det viktigste er altså: Instruktøren – dere!

14 Kommunikasjon Verbal. Non-verbal. 1-2 åringene: Energiske med behov for bevegelse. Bevegelsene er ikke retningsbestemt. Starter med å utvikle følelsesregisteret. Voksne må: Være tydelig i kommunikasjone Det vi sier mener vi. Ikke vise tvetydighet. Tenke igjennom stemmebruk.

15 3-6 år. Barna er trygger på omgivelser. Regel leker Vennskap og andre barn og voksne er lettere og akseptere. Voksne må: Ta barnets perspektiv. Se dem og bevist bruke språket. Samsvar med det verbale og non-verbale. Skape god relasjon og et lekent miljø. Bruke blikk, smil aktivt. Oppmuntre og rose.

16 Instruktøren – oss voksne. Ha kjennskap til idrettens barnerettigheter. Være aktiv i forhold til barnets læringsprosess. Nærværende og aktiv sammen med barna. Kommunikasjon. Sensitive voksen. Utarbeide en felles plan – mål for arbeidet som er utarbeidet i nær forståelse med barna. LEKEN! Det viktigste med all læring er å ha det gøy – sammen med andre barna. Det skal være sosialt og barna skal ønske å komme tilbake til neste trening.


Laste ned ppt "Lek Glede Humor 13.07.2014 Torhild Gran Instruktørsamling for Norges Svømmeforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google