Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LMU Oppfølging av HoT 2007 v/Oddrun Bollingmo 22.03.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LMU Oppfølging av HoT 2007 v/Oddrun Bollingmo 22.03.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 LMU Oppfølging av HoT 2007 v/Oddrun Bollingmo 22.03.2011

2 HoT 2004 og 2007 Oppdrag fra SiT i samarbeid med: – Velferdstinget – NTNU – HiST – DMMH

3 Felles handlingsplan HoT 2008-2010 Konsernstyrevedtak 07.12.2007: – …utvikle en felles handlingsplan for NTNU, HiST, DMMH, SiT og VT innen 01.04.2008 …med studentdeltakelse Arbeidsgruppe med representanter fra alle aktører utformet handlingsplan som ble sendt på høring med frist 15.09.2008 Handlingsplanen ferdigstilt 13.10.2008.

4 Representanter i arbeidsgruppen fra SiT – velferdsdirektør og personalsjef samt sekretær for gruppen DMMH – administrasjonssjef og student HiST – studiedirektør, rådgiver og student NTNU – studiedirektør, seksjonssjef og student Velferdstinget – student/nestleder

5 Gruppens mandat

6 Arbeidsgruppen definerte fire satsningsområder 1.Rus - hadde førsteprioritet 2.Økonomi 3.Psykisk helse 4.Læringsmiljø

7 Hvert satsningsområde ble beskrevet med Hovedmål Hva gjøres av de forskjellige aktørene i dag Hva bør gjøres; forbedringer av eksisterende tiltak og iverksetting av nye tiltak Evaluering og oppfølging i ny HoT

8 Arbeidsgruppens anbefaling for å sikre oppfølging av HoT Opprette en gruppe bestående av – LMU/NTNU – 2 representanter: student & ansatt – LMU/HiST – 2 representanter: student & ansatt – LMU/DMMH – 2 representant: Student & ansatt – VT – 1 representant – SiT – 1 representant – Trondheim kommune – 1 representant

9 Jevnlige statusmøter Referater fra de ulike organisasjonene om deres tiltak på bakgrunn av handlingsplanen SiT arrangerte seminar om rus og rusforebygging blant studenter for ansatte i alle organisasjonene Innspill til ny helse- og trivselsundersøkelse blant studentene

10 Tiltak i HiST RUS Samarbeid med Quak! om mottak av nye studenter Tydelig kommunikasjon fra utdanningsinstitusjonen om holdning til rus Informasjon i forkant av studiet Støttet rusforebyggende arbeid Deltatt på seminaret om hvordan håndtere rusproblematikk blant studenter

11 Forts. Tiltak i HiST ØKONOMI LMU støttet arbeidet med bedring av studentenes økonomi Støttet opp om SiT sine tiltak ved bl.a. felles presentasjon til alle nesten alle avdelinger i HiST Dekket utgifter til logopediske utredninger og tiltak til studenter med spesielle behov

12 Forts. Tiltak i HiST PSYKISK HELSE Psykisk helse; Studier med støtte (SMS) og Psykososial helsetjeneste Rådgiver, SMS og SiT-råd besøkt nesten alle avdelinger ved HiST for å informere om tilbudene Samarbeid med helsesøster Uttaleleser om NoUer : bl.a. NOU 2009 : 18 Rett til læring - Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn unge og voksne med særskilte behov Utarbeidet ny Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne.

13 Forts. Tiltak i HiST LÆRINGSMILJØ Et aktivt læringsmiljøutvalg har besøkt alle avdelinger og jobbet mye med fysisk arbeidsmiljø Fulgt utviklingen i campusprosjektet Drikkevannsprosjekt Videreutvikling av kvalitetssystemet Utviklet system for avviksmeldinger Jobbet aktivt i forhold til mottak av nye studenter; introduksjon og informasjon Studie- og karriereveiledning

14 Forts. Tiltak i HiST Rådgiver: Henvisning av studenter til utredning ved Logopedisk senter Kurs for studenter – også i samarbeid med NTNU studiestøttende + karriere/jobbsøkekurs Kompetanseheving for ansatte; bl.a. kurs i diskriminerings og tilgjengelighetsloven Synliggjøring av tilbud på WEB Tilrettelegging ved eksamen; møte med koordinatorene, utarbeiding av statistikk. Nå utforming av retningslinjer

15 Tiltak etter SHoT? Hva nå?


Laste ned ppt "LMU Oppfølging av HoT 2007 v/Oddrun Bollingmo 22.03.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google