Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Riksvegutredningen Pressekonferanse 16/03/2015 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen Foto: Knut Opeide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Riksvegutredningen Pressekonferanse 16/03/2015 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen Foto: Knut Opeide."— Utskrift av presentasjonen:

1 Riksvegutredningen Pressekonferanse 16/03/2015 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen Foto: Knut Opeide

2 Vegnettet 2018 ● 10 433 km langt ● 17 ferjesamband ● 8 korridorer og18 ruter ● 76 % av riksvegnettet har fartsgrense 80 km/t eller høyere ● 90 km kollektivfelt ● 6 500 holdeplasser og 250 knutepunkt ● 2 150 km er tilrettelagt for gående og syklende Riksvegutredningen 2015 16/03/2015 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen

3 Vegstandard Riksvegutredningen 2015 16/03/2015 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen

4 Riksvegutredningen 2015 16/03/2015 Årsdøgntrafikk 2018 2050 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen Trafikkmengde

5 Trafikkulykker ● Møteulykker dominerer på det høytrafikkert riksvegnettet ● Utforkjøringsulykker dominerer på det lavtrafikkerte riksvegnettet ● Personskadeulykker koster samfunnet om lag 7,6 mrd kr pr år Riksvegutredningen 2015 16/03/2015 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen

6 Andre utfordringer ● Mange flaskehalser for næringslivets transporter – Smale og svingete veger – Høyfjellsoverganger – Risiko for skred – Ferjesamband – Høydebegrensninger – Tilknytning mellom terminaler og hovedtransportårene ● Lokal luftforurensning og støyplager ● Inngrep i naturmiljø og kulturmiljø Riksvegutredningen 2015 16/03/2015 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen

7 Kostnader God standard på riksvegnettet vil koste om lag 1 000 mrd kroner Fordelt på: ● 550 mrd kr til firefelts veg ● 150 mrd kr til to- og trefelts veg ● 300 mrd kr til tofelts veg Av dette : ● 200 mrd kr til kollektivtiltak og tilrettelegging for gående og syklende ● 130 mrd kr til ferjeavløsningsprosjekter Riksvegutredningen 2015 16/03/2015 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen

8 Virkninger ● Transportkostnader for samfunnet reduseres med 450 mrd kr ● Transportkostnader for næringslivet reduseres med 160 mrd kr ● Transportkostnader for distriktene reduseres med 200 mrd kr ● Ulykkeskostnadene reduseres med 80 mrd kr ● Reisetiden reduseres med 17 timer Riksvegutredningen 2015 16/03/2015 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen

9 Standard i 2050 Riksvegutredningen 2015 16/03/2015 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen

10 16/03/2015 Grafikk: Grafisk senter/Colourbox Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen

11 Riksvegutredningen 2015 16/03/2015 Foto: Helge Stikkbakke Takk for oppmerksomheten Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen


Laste ned ppt "Riksvegutredningen Pressekonferanse 16/03/2015 Fung. vegdirektør Lars Aksnes, Statens vegvesen Foto: Knut Opeide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google