Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplan trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014 - 2017 Presentasjon for Politisk samordningsgruppe 13.02.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplan trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014 - 2017 Presentasjon for Politisk samordningsgruppe 13.02.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplan trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014 - 2017 Presentasjon for Politisk samordningsgruppe 13.02.2014

2 TRAFIKKSIKKERHETSSATSNINGEN I VEST- AGDER OMFATTER SEKS HOVEDOMRÅDER  Strategiplan for Agder fylkene  Trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder  Partnerskap i tre nullvisjonsprosjekter  Trafo – trafikksikkerhetsprosjekt for ungdom  18 pluss – trafikksikkerhetsprosjekt for ungdom  Samarbeid med Trygg Trafikk

3 VISJONER OG MÅL  En visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken (Nullvisjonen) ligger til grunn for strategiplanen.  Hovedmål for planen er: Det skal maksimalt være 32 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Agderfylkene i 2024

4 Drepte og hardt skadde i Aust-Agder – Utvikling 2000-2012 og målkurve for 2014-2024

5 Drepte og hardt skadde i Vest-Agder – Utvikling 2000-2012 og målkurve for 2014-2024

6 Trekk ved ulykkesbildet i Aust-Agder  Ulykkesstatistikken for Aust-Agder viser en svært positiv utvikling, med mer enn en halvering av drepte og hardt skadde etter år 2000.  Ulykkesstatistikken for 2007-2012 viser:  18 prosent av alle drepte og hardt skadde i Aust- Agder ble drept eller hardt skadd i MC-ulykker og 7 prosent i mopedulykker. I begge tilfeller er Aust- Agder fylket med høyest andel.  Aust-Agder er blant fylkene der andelen alvorlige utforkjøringsulykker er høyest. 42 prosent av alle drepte og hardt skadde i fylket ble drept eller hardt skadd i utforkjøringsulykker.  20 prosent av alle drepte og hardt skadde var i alderen 16 – 19 år. Det innebærer at Aust-Agder er det fylket der andelen alvorlige ulykker i denne aldersgruppen ligger høyest.

7 Trekk ved ulykkesbildet i Vest-Agder  Tallet på drepte og hardt skadde i Vest-Agder er mer enn halvert fra 2000 til 2012. Trenden har vært særlig positiv for fylkesvegnettet.  Ulykkesstatistikken for 2007-2012 viser:  37 prosent av alle drepte og hardt skadde i Vest- Agder ble drept eller hardt skadd i møteulykker. Vest- Agder er blant fylkene i landet med høyest andel møteulykker.  15 prosent av alle drepte eller hardt skadde i Vest- Agder ble drept eller hardt skadd i MC-ulykker. Det er kun Aust-Agder som har en høyere andel.  Vest-Agder er blant fylkene med høyest risiko for å bli drept eller hardt skadd pr kjørte km på fylkesvegnettet.

8 SATSNINGSOMRÅDER I STRATEGIPLANEN  Nasjonal Transportplan 2014-2023 har som mål at vekst i persontrafikken i byer og tett-steder skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Dette stiller krav til økt trafikksikkerhetsfokus overfor disse gruppene og legger føringer for det regionale trafikksikkerhetsarbeidet.  Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene skal styrkes ved å tilføre etatene kunnskap, holdninger og kompetanse  Påvirke arbeidsgivere i offentlige og private virksomheter til å ta inn trafikksikkerhet i Homolog internkontrolldokumenter.

9 Satsningsområder forts.  Barn og unge skal sikres tilstrekkelig informasjon om trafikksikkerhet og god trafikkopplæring i barnehage og skole.  Redusere utforkjøringsulykker og møteulykker ved tiltak i veg- og trafikkmiljø.  Sikre myke trafikanter, fotgjengere og syklister gjennom fysisk tilrettelegging, kampanjer og kunnskapsoppbygging.  Effektivisere og spisse politi og vegvesens kontrollvirksomhet mot utsatte målgrupper.

10 PLANLEGGINGS- OG SAMORDNINGTILTAK  Samordning politisk og administrativt nivå  Oppfølgning av fylkeskommunalt trafikksikkerhetsarbeid  Oppfølgning av kommunalt trafikksikkerhetsarbeid  Samordnet areal- og transportplanlegging  Trafikksikkerhet og folkehelse  Trafikksikkerhet i kollektivtransporten  Samordning med andre aktører  Trafikksikkerhet og HMS

11 HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID LIVSFASER OG ULYKKESRISIKO

12 HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID  Informasjon og opplæring i barnehage og skole  Nullvisjonsprosjektene  «Ikke tøft å være død», «Si i fra», «Kampen for livet»  Tiltak for russen  Trafoen – ungdomsprosjekt  18pluss – ungdomsprosjekt sammen med Aust- Agder  65+ for eldre bilførere  Nyttårsaksjonen felles med Aust-Agder  Sykkelgården på Myra i Arendal

13 KONTROLLTILTAK  Politiets og UP’s kontrollinnsats - fartskontroller - ruskontroll - kontroll bruk av personlig utstyr - reaksjon på aggressiv og annen farlig adferd - økt oppmerksomhet på annen kriminell aktivitet langs veien  Statens vegvesens kontrollinnsats - tungbil - kjøre- hviletid - sikring av last - bilbelte - ATK

14 TILTAK I VEI OG TRAFIKKMILJØ  Redusere møteulykkene  Redusere utforkjøringsulykkene  Sikring av myke trafikanter  Trafikksikkerhet i drift og vedlikehold

15 www.vaf.no


Laste ned ppt "Strategiplan trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014 - 2017 Presentasjon for Politisk samordningsgruppe 13.02.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google