Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltningsreforma – Høyringsmøte v/samferdselssjef Magnus Vestrheim, Hordaland fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltningsreforma – Høyringsmøte v/samferdselssjef Magnus Vestrheim, Hordaland fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltningsreforma – Høyringsmøte v/samferdselssjef Magnus Vestrheim, Hordaland fylkeskommune

2 Forvaltningsreforma på samferdselsområdet Ny vegeigar for dagens øvrige riksvegnett (nye fylkesvegar) Nokre vegstrekningar på dagens øvrige riksvegnett er framleis klassifisert som riksvegar Driftsansvar for 15 nye ferjesamband Fylkesvegar 20091760 km Øvrig riksveg som blir fylkesveg1170 km Sum fylkesvegar2930 km

3 Forvaltningsreforma - viktige føresetnader Overføring av riksvegane m.m, med den standard dei har pr. 01.01.10 Rammefinansiering og øyremerking Takststyresmakt for ferjedrifta Sams vegadministrasjon Styrking av fylkeskommunale administrative funksjonar over statsbudsjettet Alle bompengeprosjekt skal handsamast av Stortinget

4 Fylkeskommunen som aktiv vegeigar – nye administrative oppgåver Overordna strategisk planlegging Regional planstrategi/regional plan (ny plan- og bygningslov) Handlingsprogram (investering/vedlikehald/planlegging) Kontakt med kommunar, næringsliv osv. Overordna prosjektoppfølging og budsjett- og økonomistyring Investering Drift/vedlikehald Rapportering og dokumentasjon Ferjedrift Kontraktsoppfølging Anbodsprosessar Takst Informasjon Internett Mediekontakt Vegopningar

5 Fylkeskommunen som aktiv vegeigar – krev styringskompetanse Samarbeid/prosessar mellom fylkeskommunane og vegdirektoratet. Styringssystem for dei nye fylkesvegane. - Rammeavtale - Leveranseavtale Rekruttere nødvendig administrativ kompetanse.

6 Fylkeskommunen- heilskapeleg transportetat!


Laste ned ppt "Forvaltningsreforma – Høyringsmøte v/samferdselssjef Magnus Vestrheim, Hordaland fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google