Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anleggsbransjen Frokostmøte 5. desember 2013 Fakta og analyse Stein Gunnes, sjeføkonom Tore A. Larsen, næringspolitisk rådgiver Håvard Almås, næringspolitisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anleggsbransjen Frokostmøte 5. desember 2013 Fakta og analyse Stein Gunnes, sjeføkonom Tore A. Larsen, næringspolitisk rådgiver Håvard Almås, næringspolitisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anleggsbransjen Frokostmøte 5. desember 2013 Fakta og analyse Stein Gunnes, sjeføkonom Tore A. Larsen, næringspolitisk rådgiver Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver

2 •Status for anleggsmarkedet −Omsetning −Anbudsåpninger og kontrakter •Kapasiteten blant MEF-bedriftene −Ledig kapasitet til å bygge veg/vann og avløp •Konjunkturbarometer −Ordrereserve −Ansettelsesplaner −Anskaffelse av maskiner •Ny regjering: Forventninger og bekymringer •Oppsummering Tema

3 Status for anleggsmarkedet

4 Omsetningen i anleggsbransjen, 2010-2013 Millioner kroner Kilde: SSB

5 Antall kontrakter pr. måned i regi av Statens vegvesen, 2011-2013 (t.o.m. oktober) Antall kontrakter Kilde: Statens vegvesen Januar – oktober 2013: 436 kontrakter Januar – oktober 2012: 410 kontrakter

6 Antall kontrakter pr. måned i regi av Statens vegvesen, 2011-2013 (t.o.m. oktober) Antall kontrakter Kilde: Statens vegvesen Kontraktsverdi 2013: 17,5 mrd. kr Kontraktsverdi 2012: 13,3 mrd. kr

7 Statens vegvesen kontrakter, 2013 - Fordelt etter region, antall og verdi Antall kontrakter Millioner kroner Kilde: Statens vegvesen

8 Konkurransesituasjon - Statens vegvesen kontrakter Antall tilbydere pr. kontrakt Kilde: Statens vegvesen Januar - oktober 2012: 3,8 tilbydere pr. kontrakt Januar - oktober 2012: 3,8 tilbydere pr. kontrakt Januar - oktober 2013: 3,5 tilbydere pr. kontrakt Januar - oktober 2013: 3,5 tilbydere pr. kontrakt

9 Konkurransesituasjon - Statens vegvesen kontrakter, med trendlinje Antall tilbydere pr. kontrakt Kilde: Statens vegvesen Januar - oktober 2012: 3,8 tilbydere pr. kontrakt Januar - oktober 2012: 3,8 tilbydere pr. kontrakt Januar - oktober 2013: 3,5 tilbydere pr. kontrakt Januar - oktober 2013: 3,5 tilbydere pr. kontrakt

10 Statens vegvesen kontrakter, 2013 - Fordelt etter verdi Kilde: Statens vegvesen

11 Kapasiteten i bransjen

12 Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg - Andel av total kapasitet (ansatte) Ledig kapasitet

13 Mye ledig kapasitet til å bygge veg, etter bedriftsstørrelse (antall ansatte) Andel bedrifter

14 Mye ledig kapasitet til å bygge veg, desember 2013, etter region Andel bedrifter

15 Mye ledig kapasitet til å bygge VA, etter bedriftsstørrelse Andel bedrifter

16 Mye ledig kapasitet til å bygge VA, fordelt etter region, 1. kvartal 2014 Andel bedrifter

17 Konjunkturbarometer

18 Ordrereserve, neste halvår Andel bedrifter

19 Arbeidskraft, neste halvår Andel bedrifter

20 Maskinpark, neste halvår Andel bedrifter

21 Konjunkturbarometer, 2009-2013 Indeks

22 Ny regjering: Forventninger og bekymringer Ny regjering: Forventninger og bekymringer

23 •Arbeidsgiverperioden ved permittering skal økes fra 10 til 20 dager f.o.m. 1. januar 2014. •Maksimal dagpengeperiode reduseres fra 30 til 26 uker. Endringer i permitteringsregelverket

24 •Medlemsundersøkelsen viser: −En betydelig andel av bedriftene varsler permitteringer og oppsigelser i løpet av det neste halvåret. −Kun syv prosent av bedriftene vurderer å ansette flere i løpet av det neste halvåret. •MEF frykter at oppsagte anleggsarbeidere forsvinner ut av bransjen. Endringer i permitteringsregelverket

25 •Medlemsundersøkelsene viser: −Bedrifter i flere regioner har mye ledig kapasitet til å bygge veg - særlig Nord-Norge, Midt-Norge og Sørlandet. •Dette er et paradoks med tanke på det store vedlikeholdsetterslepet i disse regionene. •Det er viktig at det satses mer på fylkesvegene og på vegvedlikeholdsarbeid. •Mange av tiltakene for å redusere forfallet på vegnettet kan gjennomføres raskt, uten omfattende planleggingsprosesser. Økt satsing på veg – Geografisk fordeling bekymrer

26 Oppsummering

27 •Økt omsetning for bedrifter med veg og jernbane og grunnarbeid som arbeidsområde. •Rekordmange kontrakter i regi av Statens vegvesen i 2013. •Flere bedrifter enn i fjor melder om mye ledig kapasitet til vegbygging. −med unntak av bedrifter med mer enn 50 ansatte. •Mange entreprenører med mye ledig kapasitet i nord.

28 •63 prosent av bedriftene melder om god ordrereserve neste halvår – samme nivå som i fjor. •Svært få bedrifter vurderer nyansettelser, samtidig vurderer svært mange å si opp eller permittere ansatte. −Dette er urovekkende med tanke på regjeringens innstramming i permitteringsreglene fra 1. januar 2014. •MEFs konjunkturbarometer for neste halvår holder seg fortsatt på den positive siden, men viser en klart synkende tendens. •Framtidsbildet synes å være mest negativt for bedriftene i Nord-Norge, Midt-Norge og på Sørlandet.

29 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Anleggsbransjen Frokostmøte 5. desember 2013 Fakta og analyse Stein Gunnes, sjeføkonom Tore A. Larsen, næringspolitisk rådgiver Håvard Almås, næringspolitisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google