Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Livslang læring. Samhandling hele livet Etter LO-kongressen 2013: ”Lik rett til livslang læring er et grunnprinsipp i LOs utdannings- og kompetansepolitikk,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Livslang læring. Samhandling hele livet Etter LO-kongressen 2013: ”Lik rett til livslang læring er et grunnprinsipp i LOs utdannings- og kompetansepolitikk,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Livslang læring

2 Samhandling hele livet

3 Etter LO-kongressen 2013: ”Lik rett til livslang læring er et grunnprinsipp i LOs utdannings- og kompetansepolitikk, og av avgjørende betydning for å sikre fortsatt høy sysselsetting og lav ledighet.” (Kap. 9 i LOs handlingsprogram) 3

4 Kompetanseplaner Kompetanseheving ut fra en plan heller enn i ”hytt og pine”. Læring gjennom arbeid. Læring og arbeid. Læring utenfor arbeid. De tillitsvalgte. Veiledning.

5 Godt sagt (?)…: Kunnskap gir makt. LO: Kunnskap til få gir makt, kunnskap til alle gir frihet. Kunnskap gir makt, men en god bløff kan gjøre samme nytte! (Ukjent) 5

6 NIFU om læring i arbeidslivet ”Analysene viser at det er store forskjeller i deltakelse mellom ulike yrkes- og utdanningsgrupper og mellom ulike næringer og sektorer. Det er også klare kjønnsforskjeller. Når vi kontrollerer for en rekke forhold deltar kvinner mest i opplæring og videreutdanning.” (NIFU-rapp 7/2013) 6

7 NIFU-rapport forts. (2) De som allerede har høy utdanning, deltar mer og får mer av videreutdanningen finansiert av arbeidsgiver enn de med lavere utdanning. 7

8 NIFU-rapport forts. (3) Implikasjonen av våre funn er at bedre generelle finansieringsordninger gjennom for eksempel individuell støtte til livsopphold eller støtte til bedrifter som investerer i opplæring og videreutdanning, trolig vil føre til at forskjellene i deltakelse ville øke. 8

9 NIFU-rapport forts. (4) - Deltakelsen i både formell videreutdanning, opplæring og læring gjennom arbeidet forsterker sosiale forskjeller. - Målrettede finansieringsordninger rettet mot de som deltar minst vil kunne redusere sosialt bestemte forskjeller i deltakelse… 9

10 Hva sier de tillitsvalgte om etter- og videreutdanning? Konkrete etter- og videreutdanningstiltak er kjent. Ikke alle kommuner har en plan for dette. Kompetanseplaner er nokså godt kjent, men ikke alle kommuner har tatt i bruk slike. Kompetanseplaner er ikke godt kjent på arbeidsplassene. 10

11 Hva sier de tillitsvalgte? Kompetanseplanene dekker ikke Fagforbundets yrkesgrupper i tilstrekkelig grad. Flere steder er dette utfordringer: - manglende tid, - manglende vikar, - ikke tilpasset turnus, - manglende informasjon. 11

12 Kompetanseplanen kan inneholde: Bakgrunn med situasjonsbeskrivelse. Hovedmål. Delmål.

13 Kompetanseplaner kan inneholde: Hvem er vi og hva skal vi drive med? Hva er enhetens kompetansebeholdning? Hva er enhetens prioriterte kompetansebehov/kompetanseønsker? Framtidige kompetansebehov. 13

14 Kompetanseplaner kan inneholde: Finansiering. Hva er enhetens kompetansebehov ved rekruttering? Enhetens interne tiltaksplan for kommende kalenderår med :Tiltak. Mål for kompetansetiltaket. Ansvarlig. Pris per person. Antall deltakere og hvem. Evaluering av gjennomførte kompetansetiltak forrige kalenderår. Kompetanseplanen drøftes i god tid med de tillitsvalgte. 14

15 Fanatunet barnehage Styrer Trude Kyrkjebø, 14. februar 2013 15

16 16

17 17

18 Karriereveiledning i Norge, Karrieresentrene representerer ikke et likeverdig karriereveiledningstilbud til den norske befolkningen. (Kilde: Vox 2012) 18

19 Karriere Troms Karriereveiledning Vi tilbyr karriereveiledning til voksne som er usikker på valg eller endring av yrke / utdanning og deg som vurderer etablering av egen virksomhet. 19

20 Karriere Troms I løpet av et arbeidsliv vil flere av oss skifte jobb, yrke eller ta videreutdanning. Arbeidsmarkedet preges av høy endringstakt, behov for fleksibilitet, kompetanseutvikling, omstillingsdyktighet og effektivitet. Hvordan påvirker det deg? Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, din kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet, kan vi være din støttespiller og veileder. Sammen kan vi finne fram til gode yrkes - og utdanningsvalg for deg. 20

21 Står du ved et veiskille? (Karriere Troms) Hva og hvordan komme i gang? Hvordan skal jeg komme i gang med søkerprosessen til utdanning eller jobb? Hva kan jeg egentlig? Hva har jeg fått med meg av yrkeserfaring? Hva kan dette brukes til? Hva ønsker jeg egentlig å gå i gang med nå? Hva finnes av utdanningsmuligheter Hvordan ser arbeidsmarkedet ut akkurat nå? Hvordan skal jeg gå frem for å søke og komme i posisjon? Karriereveiledning kan da være en mulighet for å få startet. 21

22 Karriere Troms Kontaktinformasjon: Åpningstider Man - fre 09-15 Telefon 77 68 70 50 E-post post@karrieretroms.no Nettsted www.karrieretroms.no Besøksadresse: Strandgata 41 Postadresse: PB. 570, 9256 Tromsøpost@karrieretroms.nowww.karrieretroms.no 22

23 Portal: utdanning.no 23

24 24

25 25 BKA gir tilskudd til kurs i lesing, skriving, regning og data for ansatte i private og offentlige virksomheter.

26 26 TotaltLærling/elevPraksiskandidat Ikke bestått Bestått Ikke bestått Bestått Ikke bestått Bestått Ambulansefaget 452941516530129 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 13718328484053992 Helsearbeiderfaget 141224284125957983 Omsorgsarbeiderfaget 710509796 Ortopediteknikkfaget 080107 Renholdsoperatørfaget 1463011462

27 Sagt om kompetanse: Kompetanse egner seg ikke for langtidslagring, men øker i verdi og bidrar til verdiskapning gjennom anvendelse. (Linda Lai)


Laste ned ppt "1 Livslang læring. Samhandling hele livet Etter LO-kongressen 2013: ”Lik rett til livslang læring er et grunnprinsipp i LOs utdannings- og kompetansepolitikk,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google