Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva betyr rekruttering og kompetanse for oppdrettsbedriftene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva betyr rekruttering og kompetanse for oppdrettsbedriftene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva betyr rekruttering og kompetanse for oppdrettsbedriftene?
Foredrag 1. desember 2004 Lise A. Dahl Karlsen, organisasjonssjef, Fjord Seafood Norway AS

2 Noen generelle betraktninger / mine påstander :
Kompetanse er en viktig konkurransefaktor fordi: Næringen møter sterk konkurranse, nasjonalt så vel som internasjonalt Våre folk må kunne sine ting – har ikke råd til noe annet…………. Oppdrettsnæringen er en ung næring, høy utviklingstakt og store strukturendringer Vi må følge med, tenke nytt, effektivisere og skape læring i organisasjonen for ekspertisen kanskje det er oss? Tilgangen til innsatsfaktorer i form av råvarer, arbeidskraft og kapital er ikke i seg selv nok til å være ledende – vi må være kompetente også………. Rekruttering: Viktig at ungdommen blir kjent med næringen og tør å satse på oss Viktig å satse på og få med flere jenter Hente inn ansatte med annen kompetanse fra annen næring/sektor Nye medarbeidere er fornyende, skjerpende og utfordrende for organisasjonen

3 Hva betyr å være kompetent?
Det er ikke ensbetydende med å ha høy kompetanse, men at en har anvendelig og verdifull kompetanse i forhold til de krav dagens og fremtidige oppgaver stiller Formell definisjon (Linda Lai) : ”Samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål.” ”Rett person på rett plass”

4 Noen kjernespørsmål for bedriften?
Hvilken kompetanse trenger vi for å nå våre mål og utvikle bedriften? Kompetansekrav Hvilken kompetanse har vi i dag og vet vi egentlig hva vi har? Kompetansebeholdning Hvilken kompetanse mangler vi i bedriften? Kompetansebehov Hvordan skaffer vi oss denne kompetansen? Tiltak for å heve kompetansen –2 måter enten opplæring av egne folk eller nyrekruttering.

5 Utdrag fra vår kompetansepolicy:
For å nå våre overordnede mål er det viktig at medarbeiderene innehar den nødvendige kompetanse til å utføre det arbeidet de settes til på en mest mulig optimal måte. At våre medarbeidere har forskjellig yrkesbakgrunn, utdanning og annen kompetanse vitner om positivt mangfold. For å utnytte dette mangfoldet er det grunnleggende at vi har oversikt over den enkeltes kompetanse. Likeledes er det viktig å nedfelle virksomhetens kompetansebehov for de nærmeste årene, slik at vi på grunnlag av dette tilbyr målrettet kompetanseheving til de ansatte. Det bidrar til å videreutvikle vår organisasjon samt at den enkelte ansatte får bedre muligheter til personlig utvikling. Alt basert på felles ansvar og innsats.

6 Fjord Seafood Skolen Skal inneholde alle våre undervisnings- og opplæringstilbud Introduksjonskurs for nyansatte Lovpålagt opplæring Fagutdanning Lederutvikling Spesialmoduler - Dataopplæring for driftsledere, Høgskolekurs Samarbeid med Høgskolen i Bodø: Perioden 2001 – 2003: 343 studenter Desentralisert skreddersydd høgskoleopplæring tilpasset bedriftens behov Ulike vektallskurs, IKT, akvakultur, biologi/fiskehelse, HMS, ledelse, akvakulturforretningsengelsk, organisasjonsutvikling.

7 Kompetansekartleggingsprosjektet – Hvem kan hva?
Definering av kompetansekravene i tilknytning til den enkelte stilling. Vi definerer hvilken kompetanse vi trenger for å utføre våre oppgaver og på hvilket nivå. 2. Kartlegging av eksisterende kompetanse Vi kartlegger hvilken kompetanse den enkelte ansatte har generelt og hva den kan i forhold til jobben. 3. Opplysningene dokumenteres og registreres inn i vårt Personaldatasystem. 4. Vi henter ut kompetansegapet og dermed hva vi mangler av kompetanse. 5. I medarbeidersamtalene – går leder og medarbeider igjennom den enkeltes kompetanse og ser på behovet, ønsket og mulighetene for påfyll den kommende perioden. 6. Vi setter oss mål for kompetansehevingstiltak for den kommende periode. Alt fra medarbeiders, til avdelings, til selskapsnivå.

8 Rekruttering Samarbeider med Val vgs Tar inn lærlinger
Lokalsamfunnspolicy Prøver å skape en arbeidsplass folk ønsker å bli en del av

9 Veien videre…………….. Løpende kompetansefokus
Videreutvikle modulene i Fjord Seafood skolen Dekke kompetansegap Flere fagarbeidere Intern utveksling av ansatte Intern markedsføring og motivasjon E-lærings-tilbud Fjord Seafood skolen – internasjonaliseres


Laste ned ppt "Hva betyr rekruttering og kompetanse for oppdrettsbedriftene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google