Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En ny helsereform Samhandlingsreformen Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 15. oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En ny helsereform Samhandlingsreformen Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 15. oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 En ny helsereform Samhandlingsreformen Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 15. oktober 2008

2 2 Dato Bygger bro mellom store reformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1998 Fastlegereformen 2001 Sykehusreformen 2002 Samhandlingsreformen 2009

3 3 Dato Vi bruker mest – men er ikke best Sykehus 90 mrd Kommuner 85 mrd Folketrygd 20 mrd 135 mrd 195 mrd 2002 2008

4 4 Dato Mange pasienter blir tapere De får ikke tjenestene de trenger Ansvaret er oppstykket Rammer særlig: –syke eldre –kronisk syke –barn og unge –psykisk syke –rusmiddelavhengige –pasienter som trenger lindrende behandling

5 5 Dato Vi blir eldre og eldre Antall eldre 2000–2050. Kilde: SSB

6 6 Dato Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt 1900 19502000 Sykdomsbildet endrer seg 2050 Psykiske lidelser, rus, kreft, diabetes, fedme, KOLS, astma, demens

7 7 Dato God helse – men store forskjeller Helse er ulikt fordelt blant folk i Norge Sosiale helseforskjeller øker Kroniske lidelser er mest utbredt i grupper med: –kort utdanning –lav inntekt –blant eldre mennesker

8 8 Dato Norge rundt på 10 dager … ….. for å se og høre hva folk mener Foto JE Sundøy, Stjørdalens Blad Foto UUS

9 9 Dato Stjørdal klarer det på tross av … Raskt ut av sykehus Trener daglige aktiviteter Trenger mindre hjelp hjemme Spesialister drar til sykehjemmet Spleiselag – halve prisen Foto JE Sundøy, Stjørdalens Blad

10 10 Dato Søbstad helsehus – bindeledd Forløp Raskt ut fra sykehus Legehjelp, opptrening og kartlegging 18 dager på Søbstad i snitt Forskning viser Færre reinnleggelser Færre på sykehjem Mindre hjelp hjemme Lavere dødelighet Sparte penger og senger Foto: CE Eriksson

11 11 Dato Samarbeid om KOLS-pasienter 800 KOLS-pasienter ut og inn på St.Olavs hospital Feil nivå - trenger hjelp til å klare seg hjemme Samarbeidsprosjekt: kommune, sykehus, InnoMed –Kurs og hospitering –KOLS-telefon ved sykehuset –Tett oppfølging hos fastlegen Forskning viser Færre reinnleggelser Vinn-vinn for alle –Hjemmetjeneste –Sykehus –Pasienten

12 12 Dato Ildsjel i Skien sparer liggedøgn 430 ansatte ved sykehjemmene er kurset i vanlige sykdommer Sykepleier er ildsjel og lærer 290 000 kr fra HelseDialog Flere kommuner interessert Vinn-vinn Pasienten slipper sykehus Artigere jobb Penger spart Senger spart NRK Østafjells, 13.08.08

13 13 Dato Dialyse til distriktene Sykehus og kommune ble ikke enige om økonomi: Pendlet 44 mil tre ganger i uka 2 mill kr i drosje hvert år Presseoppslag førte fram til dialyseenhet i kommunen Opprettet dialyseenhet i kommunen for to pasienter Dagbladet 7.8.08

14 14 Dato Mye samhandling skjer i dag på tross av systemet

15 15 Dato Klokt og smart er vinn-vinn Pasienten Helsepersonell Kommunen Helseregionen (RHF) Sykehuset (HF) … og meg

16 16 Dato Utskrivingsklare pasienter 150 000 ekstra liggedøgn koster ca 800 millioner kr + + + +

17 17 Dato Bjarne Håkon Hanssen til Dagbladet 26.6.08 Så hva er problemet?

18 18 Dato Pasienten får svi når det svikter Venter lenge Står i kø Mange ligger i korridoren Følges ikke opp Kasteball i systemet Får ikke rehabilitering Faller ut av arbeidslivet Blir sykere Trenger enda mer hjelp

19 19 Dato Det er for dårlig kontakt Mellom kommuner og sykehus Mellom faggrupper Mellom etatene Mellom kommunene Innen sykehuset Innen kommunen Mellom folk

20 20 Dato Samhandlingsreformen – mandat Hvilke økonomiske og juridiske systemer trengs for at rett samhandling skal skje på grunn av systemet?

21 21 Dato 3-delt prosjekt Prosjektgruppe i HOD Dialogprosjekt Ekspertgruppe

22 22 Dato Helse-Hanssens ekspertgruppe Anne Kari Lande Hasle Bjørn Inge Larsen Kolbjørn Almlid Nadia Ansar Marit Botnen Dagfinn Enerly Anette Fosse Stein Kaasa Marit Myklebust Victor Norman Karin Søraunet Unn Teslo Nils Fredrik Wisløff … og meg selv

23 23 Dato FLOKE som skal løses Det handler om: Finansiering Lovverket Organisering Kultur, kommunikasjon Elektronisk samhandling

24 24 Dato Altså: Hvordan skal samhandling skje på grunn av systemet?


Laste ned ppt "En ny helsereform Samhandlingsreformen Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 15. oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google