Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fire (18) fantasiløse og trauste utfordringer for arbeidsgiverpolitikken 1.Utvikle en kultur for endring og innovasjon 2.Bedre bruk av lederpotensialet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fire (18) fantasiløse og trauste utfordringer for arbeidsgiverpolitikken 1.Utvikle en kultur for endring og innovasjon 2.Bedre bruk av lederpotensialet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fire (18) fantasiløse og trauste utfordringer for arbeidsgiverpolitikken 1.Utvikle en kultur for endring og innovasjon 2.Bedre bruk av lederpotensialet (Gode ledere er magneter) 3.Bedre utvikling og utnytting av enhetskompetansen (forsømt perspektiv) 4.Tilstrekkelig, faglig Individkompetanse (nødvendig, men utilstrekkelig) Ting henger sammen: Mange imponerende kompetanseplaner om behovskartlegging, analyse, rekruttering og opplæring, men lite om kompetanse Lykkes man på 2-3 av punktene (under) vil de andre lettere komme etter. Eks medarbeidersamtaler.. Tidløse utfordringer i arbeidsgiverpolitikken

2 Bedre bruk av lederpotensialet (Gode ledere er magneter) a.Ha tid til, og prioritere å lede. Tiltak som frigjør tid til ledelse.. b.Ledere som forstår større deler av organisasjonen, økt samarbeid mellom ledere. Tiltak.. c.Sektorovergripende læring (ref omsorgskjeder og Ubåtproduksjon) d.Ledere som tør - og får støtte til - å være innovative, stille krav m.m e.Ledere som forstår endringsledelse og som måles på forbedringsarbeid f.Mer strategisk rekruttering, ikke bare i planer. Også i ans-øyeblikket!! g.Gi lederne omsorg!

3 Bedre utvikling og utnytting av Enhetskompetansen a.IKKE bare rekruttere og utvikle kompetente individer. b.Utvikle gode læringsmiljøer, det forutsetter … (Er også magnet) c.Utvikle en juniorpolitikk (morgendagens arbeidskraft, fraflytting- tilbakeflytting) (ref HR-sjefenes liv og lære) d.Flere store stillinger (gir mer dedikert arbeidskraft). e.Få bort ALLE små stillinger f.Redusere fravær og vikarbruk g.Utvikle mer fleksibel arbeidskraft (forutsetter trygging, klare ledere og positive ansatte..) På tvers for å lære og spre det beste..

4 Tilstrekkelig, faglig Individkompetanse a.Hvordan fremstå som attraktive i utdanningsvalget og for den kompetente arbeidskraften? b.Formalkompetanse er ofte pålagt c.Formalkompetanse og fingerferdigheter er nødvendig for å løse de nye oppgavene. Hvordan utvikle fingerferdigheter uten å være tilstrekkelig på jobb? d.Trainne-aktige tiltak gir både individuell og organisatorisk læring e.Opplæring og rekruttering..

5 Handler ikke om lønnskamp og kommunestørrelse (pt), Kanskje litt om samhandlingsreformen Heller ikke om små smarte grep på et avgrenset felt eller siste skrik innenfor ledelses- og organisasjonsteorier Mest om ledelse og tiltak for å komme inn i «sirkelen» Den tiltrekker ny arbeidskraft, gir det beste arbeidsmiljøet, frigjør tid til ledelse og gir de beste tjenestene


Laste ned ppt "Fire (18) fantasiløse og trauste utfordringer for arbeidsgiverpolitikken 1.Utvikle en kultur for endring og innovasjon 2.Bedre bruk av lederpotensialet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google