Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsstyrets rolle i arbeidet med kvalitetsvurdering og skoleutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsstyrets rolle i arbeidet med kvalitetsvurdering og skoleutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsstyrets rolle i arbeidet med kvalitetsvurdering og skoleutvikling

2 FORMÅLET MED SKOLEN Opplæringen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Elevene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre sine liv og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

3 HVA ER KVALITET I SKOLEN? Kvalitetsbegrepet har 3 dimensjoner: Brukerkvalitet handler om å gi det som bruker ønsker og har behov for, på individnivå eller som gruppe. Profesjonell kvalitet handler om vurdering av brukers behov ut ifra faglig standard og tjenesteutførelse i henhold til aksepterte normer. Ledelseskvalitet handler om å utføre tjenester innenfor lover og forskrifter og uten sløsing. ref. ISO 3.1.1 Elev/foreldre Lærer/rektor økonomi Opplærings- tilbudet

4 HVORDAN VURDERE KVALITET? Hvilke data har vi tilgjengelig? – Kartlegging av leseferdighet 1., 2. og 3.trinn – Kartlegging av regneferdighet 1., 2. og 3. trinn – Kartlegging – engelsk 3.trinn – Nasjonal leseprøve 5.,8. og 9. trinn – Nasjonal regneprøve 5., 8. og 9. trinn – Nasjonal prøve i engelsk lesing 5. og 8.trinn – Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4.trinn – Karakterresultater – standpunkt og eksamen – Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn – Foreldreundersøkelse 3., 6. og 9.trinn – Foreldreundersøkelse SFO Resultater danner grunnlaget for refleksjoner og drøftinger om kvalitet og måloppnåelse

5 Stavangerskolen.no

6 NASJONALE MÅL FOR KVALITET Måleindikator: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing og regning ved de nasjonale prøvene sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv.

7 resultater høsten 2015

8 Nasjonale prøver 5. trinn 2015

9 Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring Måleindikator er andelen elever som: trives mobbes får nok utfordringer oppgir at opplæringen er tilpasset deres nivå får faglige tilbakemeldinger NASJONALE MÅL FOR KVALITET

10 Skoleporten.no

11 Opplæringen er tilpasset elevenes nivå Får nok utfordringer Trives Mobbes Faglige tilbakemeldinger

12 KVALITETSPLAN FOR SKOLE 2016 - 20 Utviklingsområder: Medborgerkompetanse og sosialt medansvar Lese- og skrivekompetanse Matematisk kompetanse

13 OM UTVIKLINGSOMRÅDENE

14 Kvalitetsutvikling ved «vår skole» Hva skal forbedres? Hva er driftsstyrets rolle?

15 TILGANG TIL INFORMASJON Alle resultater legges fram for driftsstyret med forslag til konkret oppfølging på trinn-/skolenivå Rektor legger til rette for en reell drøfting av resultatene i driftsstyret Driftsstyret får en gjennomgang av skolens resultater slik de framkommer i Skoleporten / PULS Skolens resultater legges ut på hjemmesidene med kort info om resultat og oppfølgende tiltak

16 SKOLENES HJEMMESIDER

17 Implementering av kvalitetsplanene på skolenivå Kvalitetsplanene ligger på Stavangerskolen.no – Planene foreligger kun i digital versjon. Rektor og skolens ledelse velger strategi for implementering av kvalitetsplanene for alle ansatte, elever og foresatte. Rektor og skolens ledelse har ansvar for at det utarbeides en tiltaksplan/plan for kvalitetsutvikling. – Skolens arbeid med kvalitetsplanene bør starte med en egenvurdering av skolens praksis. – Resultatene fra egenvurderingen danner grunnlaget for skolens tiltaksplan/plan for kvalitetsutvikling. – Planen vedtas av driftsstyret innen 1.oktober 2016. Skolene vil bli bedt om å rapportere på kvalitetsplanene hver vår til Oppvekst og levekår. (første gang 2017) Skolens plan for kvalitetsutvikling revideres/justeres årlig i etterkant av rapporteringen til OL. Kvalitetsplanene ligger på Stavangerskolen.no – Planene foreligger kun i digital versjon. Rektor og skolens ledelse velger strategi for implementering av kvalitetsplanene for alle ansatte, elever og foresatte. Rektor og skolens ledelse har ansvar for at det utarbeides en tiltaksplan/plan for kvalitetsutvikling. – Skolens arbeid med kvalitetsplanene bør starte med en egenvurdering av skolens praksis. – Resultatene fra egenvurderingen danner grunnlaget for skolens tiltaksplan/plan for kvalitetsutvikling. – Planen vedtas av driftsstyret innen 1.oktober 2016. Skolene vil bli bedt om å rapportere på kvalitetsplanene hver vår til Oppvekst og levekår. (første gang 2017) Skolens plan for kvalitetsutvikling revideres/justeres årlig i etterkant av rapporteringen til OL.

18 Driftsstyret skal: informeres om resultater og involveres i skolens arbeid med vurdering av resultater.


Laste ned ppt "Driftsstyrets rolle i arbeidet med kvalitetsvurdering og skoleutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google