Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KUNNSKAPSLØFTET UNNEBERG SKOLE. Kunnskapsløftet Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående skole) Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KUNNSKAPSLØFTET UNNEBERG SKOLE. Kunnskapsløftet Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående skole) Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående."— Utskrift av presentasjonen:

1 KUNNSKAPSLØFTET UNNEBERG SKOLE

2 Kunnskapsløftet Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående skole) Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående skole) Vedtatt av Stortinget 2004 Vedtatt av Stortinget 2004 Starter opp skoleåret 2006/2007, for elever på 1. – 9. trinn Starter opp skoleåret 2006/2007, for elever på 1. – 9. trinn … og fortsetter for 10. årstrinn fra 2007/2008 … og fortsetter for 10. årstrinn fra 2007/2008

3 Dette vil skje…… Mer vekt på læring Mer vekt på læring Nye læreplaner i alle fag … eleven skal… Nye læreplaner i alle fag … eleven skal… Ny fag- og timefordeling Ny fag- og timefordeling Tilpasset opplæring og tettere oppfølging av den enkelte elev Tilpasset opplæring og tettere oppfølging av den enkelte elev Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Metodefrihet Metodefrihet Nasjonale prøver: norsk, engelsk og regning 5. og 8. årstrinn Nasjonale prøver: norsk, engelsk og regning 5. og 8. årstrinn

4 Grunnleggende ferdigheter Fem grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag på alle nivå: Fem grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag på alle nivå: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne lese Å kunne regne Å kunne regne Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne bruke digitale verktøy Å kunne bruke digitale verktøy Et tillegg om sosial kompetanse Et tillegg om sosial kompetanse

5 Styringsdokument I L97 generell del beholdes L97 generell del beholdes Nytt kapittel om prinsipper for opplæringen. Nytt kapittel om prinsipper for opplæringen. Nye, mer generelle nasjonale læreplaner i alle fag. Det er satt opp tydeligere mål for elevene etter 2., 4., 7. og 10. trinn. Nye, mer generelle nasjonale læreplaner i alle fag. Det er satt opp tydeligere mål for elevene etter 2., 4., 7. og 10. trinn.

6 Styringsdokument II Nye lokale læreplaner i alle fag, med trinninndeling fra 1. – 10. nivå (årstrinn) Nye lokale læreplaner i alle fag, med trinninndeling fra 1. – 10. nivå (årstrinn) Sandefjord har laget en felles læreplan som suppleres ved den enkelte skole Sandefjord har laget en felles læreplan som suppleres ved den enkelte skole Breidablikk krets vurderer felles system for å få til tilpasset opplæring for alle Breidablikk krets vurderer felles system for å få til tilpasset opplæring for alle Unneberg skole har allerede begynt å utvikle dette systemet Unneberg skole har allerede begynt å utvikle dette systemet

7 Unneberg starter i 06 En mer enhetlig skole. Forutsigbarhet og struktur. Kvalitet og fellesskap. En mer enhetlig skole. Forutsigbarhet og struktur. Kvalitet og fellesskap. Ansvar for egen læring, ro og trivsel. Ansvar for egen læring, ro og trivsel. Elevsamtaler, nå kalt mentorsamtaler, med samtlige elever hver 14. dag. Elevsamtaler, nå kalt mentorsamtaler, med samtlige elever hver 14. dag. Individuell plan i sosial opplæring Individuell plan i sosial opplæring Delvis individuell plan i matematikk i løpet av skoleåret. Max: 2-3 t/u Delvis individuell plan i matematikk i løpet av skoleåret. Max: 2-3 t/u På sikt (2-3 år) IUP også i norsk, engelsk og ikt (Til sammen opp til 8t/u). På sikt (2-3 år) IUP også i norsk, engelsk og ikt (Til sammen opp til 8t/u).

8 IUP Unneberg Hver elev blir observert og fulgt opp i sosial kompetanse IUP\Stegark\Sosial kompetanse. Alle.doc IUP\Stegark\Sosial kompetanse. Alle.doc Hver elev velger et mål ut fra stegarket IUP\Stegark\STEGARK MATEMATIKK\1. STEGARK.doc IUP\Stegark\STEGARK MATEMATIKK\1. STEGARK.doc Hver elev får arbeidsoppgaver til stegarket IUP\Stegark\STEGARK oppgaver.doc IUP\Stegark\STEGARK oppgaver.doc

9 NYTT Mer vekt på at eleven erverver seg ferdigheter. Mer vekt på at eleven erverver seg ferdigheter. Ferdighetene skal dokumenteres (Portefølje) Ferdighetene skal dokumenteres (Portefølje) Alle har rett til tilpasset opplæring. Alle har rett til tilpasset opplæring. Foreldresamarbeidet blir enda viktigere og tettere. Foreldresamarbeidet blir enda viktigere og tettere.

10 Læringsplakaten Skolen og lærebedriften skal: Skolen og lærebedriften skal: gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte


Laste ned ppt "KUNNSKAPSLØFTET UNNEBERG SKOLE. Kunnskapsløftet Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående skole) Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google