Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogmøte – ROR 16.03.16 Klinikk for psykisk helsevern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogmøte – ROR 16.03.16 Klinikk for psykisk helsevern."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogmøte – ROR 16.03.16 Klinikk for psykisk helsevern

2 Aktuelle tema Presentasjon klinikk for psykisk helsevern Samhandling i Klinikk for psykisk helsevern Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager Ambulant arbeid – satsning Nordmøre og Romsdal Psykisk helsevern i SNR? 24.09.2016 2

3 4 avdelinger med i alt 23 seksjoner lokalisert på 13 steder i Møre og Romsdal Kartkilde: googlemaps.no

4

5 Klinikk for psykisk helsevern Nøkkeltall for 2016 752 årsverk I overkant av 1100 tilsette Utgjør omlag 17% av alle tilsette i HMR Tildelt ramme for 2016 Kr 645 mill. 102.000 polikliniske konsultasjoner i 2015 49.243 liggedøgn, 157 senger Gjennomsnittlig liggetid ca. 20 døgn Utnyttelsesgrad 87%

6 Samhandling i KPH Samhandling – Systemnivå – Individnivå Samhandlingskoordinator – Kontaktpunkt i klinikken – Oversikt over samhandlingstiltak – Oppfølgingsansvar samhandlingstiltak – Representere klinikken i ulike råd og utvalg Strategi for samhandling rus/psyk 24.09.2016 6

7 Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 24.09.2016 7 Prosess – Ett av fire satsningsområder – Felles workshop Overgangene Kjennskap til hverandres tjenester Lederforankring – alle nivå – Partssammensatt gruppe utarbeidet utkast – Overordna samhandlingsutvalg – Høring

8 Mål i strategien Mennesker med rus- og psykiske helseplager skal få hjelp til selvstendighet og mestring av eget liv Sikre tilgjengelighet til og koordinering av tiltak for pasienter med rus- og psykiske helseplager i Møre og Romsdal «Rett pasient på rett plass til rett tid» 24.09.2016 8

9 Tiltak «Enkle og konkrete tiltak» som kan gjennomføres innenfor dagens budsjett og arbeidsplaner. Generelle tiltak – Pasientforløp krevende ROP-pasienter (Molde og Ålesund) – Kompetanseheving – Felles fagdager – også mot somatikken – Gjensidig hospitering – Epikriser – hvert nivå bestemmer innhold til tjenester – KAD – også for psykiatri/rus – Riktig og redusert bruk av tvang – «møteplass» 12.05.16. – Habilitering 24.09.2016 9

10 Ambulant arbeid Akutt ambulant team – utvidet åpningstid hverdager fra 01.09.16 Rehabiliteringsteam ACT-team Oppfølgingsteam fra DPS døgnavdeling Knausen Alderspsykiatri – virkedagsmodell? Voksenhabilitering 24.09.2016 10

11 Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

12 Hva skal Sjukehuset Nordmøre og Romsdal være i 2030? Lokalt akuttsjukehus på Hjelset – Somatikk, psykiatri og rusakutt DMS i Kristiansund – «Godt» dagbehandlingstilbud og poliklinikk Tilby pasientens spesialisthelsetjeneste til hele befolkningen i Nordmøre og Romsdal Framtidsretta Effektivt

13 Psykisk helsevern i SNR 39 + 8 senger Voksenhabiliteringstjenesten Klinikksjef deltar i hovedgruppa i konseptfasen Egen gruppe psykiatri i delfunksjonsprogrammet DPS ikke involvert 13


Laste ned ppt "Dialogmøte – ROR 16.03.16 Klinikk for psykisk helsevern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google