Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan planlegge framtidas sykehus Nye Molde Sykehus 2013 Veiledere for ulike faser –Idefase Hovedfunksjonsprogram Utstyrsprgram Teknisk –Konseptfase.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan planlegge framtidas sykehus Nye Molde Sykehus 2013 Veiledere for ulike faser –Idefase Hovedfunksjonsprogram Utstyrsprgram Teknisk –Konseptfase."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan planlegge framtidas sykehus Nye Molde Sykehus 2013 Veiledere for ulike faser –Idefase Hovedfunksjonsprogram Utstyrsprgram Teknisk –Konseptfase –Byggefase

2 Hovedfunksjonsprogram Prosjektledere: –Britt Rakvåg Roald –Guttorm Eldøen Vår oppgave lage et program for et framtidsretta sykehus med intern, lokal forankring

3 En dynamisk brukermedvirkning Flere hundre deltagere –Verdier –Prinsipper –Faglig utvikling –Trender – nye måter å gjøre ting på 1.Hvordan beskrive et nytt sykehus 2.Hvordan endre organisasjonen

4

5 Prosessen Konsulenter og kverulanter Fokus på: –Pasientforløp –Funksjoner

6 Ideen Nye Molde sjukehus skal organiseres ut fra 6 hovedsøyler: En utadrettet behandlingsfilosofi. Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte. God kompetanse gir trygghet til pasientene. Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus og Høgskolen i Molde. Fleksibilitet og endringsvillighet. Samling av psykisk helsevern og somatikk.

7 En utadrettet behandlingsfilosofi Spesialisthelsetjenesten må ut –Ambulante team –Sykehjem –Telemedisin Primærhelsetjenesten må inviteres inn –Felles kontor for hjemmetjenester –Intermediæravdeling på sykehuset

8 Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte Enerom Konfidensialitet Barn Kultur Legge til rette for tverrfaglighet i møte med pasienten –Kreftpoliklinikk –Sammensatte lidelser

9 God kompetanse gir trygghet til pasientene. Unngå unødvendige innleggelser Ingen plass til ferdigbehandlede pasienter Høy kompetanse i akuttmottak ”Seng er det siste vi tenker på”

10 Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus og Høgskolen i Molde. Høgskoleklinikk Utdanning av helsepersonell som trengs Pasientforløp

11 Samling av psykisk helsevern og somatikk. Full integrering Psykiatrien er i mottak, på poliklinikk, sengeposter. Samtidig ivareta det særegne

12


Laste ned ppt "Hvordan planlegge framtidas sykehus Nye Molde Sykehus 2013 Veiledere for ulike faser –Idefase Hovedfunksjonsprogram Utstyrsprgram Teknisk –Konseptfase."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google