Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan planlegge framtidas sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan planlegge framtidas sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan planlegge framtidas sykehus
Nye Molde Sykehus 2013 Veiledere for ulike faser Idefase Hovedfunksjonsprogram Utstyrsprgram Teknisk Konseptfase Byggefase

2 Hovedfunksjonsprogram
Prosjektledere: Britt Rakvåg Roald Guttorm Eldøen Vår oppgave lage et program for et framtidsretta sykehus med intern, lokal forankring

3 En dynamisk brukermedvirkning
Flere hundre deltagere Verdier Prinsipper Faglig utvikling Trender – nye måter å gjøre ting på Hvordan beskrive et nytt sykehus Hvordan endre organisasjonen

4

5 Prosessen Konsulenter og kverulanter Fokus på: Pasientforløp
Funksjoner

6 Ideen Nye Molde sjukehus skal organiseres ut fra 6 hovedsøyler:
En utadrettet behandlingsfilosofi. Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte. God kompetanse gir trygghet til pasientene. Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus og Høgskolen i Molde. Fleksibilitet og endringsvillighet. Samling av psykisk helsevern og somatikk.

7 En utadrettet behandlingsfilosofi
Spesialisthelsetjenesten må ut Ambulante team Sykehjem Telemedisin Primærhelsetjenesten må inviteres inn Felles kontor for hjemmetjenester Intermediæravdeling på sykehuset

8 Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte
Enerom Konfidensialitet Barn Kultur Legge til rette for tverrfaglighet i møte med pasienten Kreftpoliklinikk Sammensatte lidelser

9 God kompetanse gir trygghet til pasientene.
Unngå unødvendige innleggelser Ingen plass til ferdigbehandlede pasienter Høy kompetanse i akuttmottak ”Seng er det siste vi tenker på”

10 Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus og Høgskolen i Molde.
Høgskoleklinikk Utdanning av helsepersonell som trengs Pasientforløp

11 Samling av psykisk helsevern og somatikk.
Full integrering Psykiatrien er i mottak, på poliklinikk, sengeposter. Samtidig ivareta det særegne

12


Laste ned ppt "Hvordan planlegge framtidas sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google