Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2.11.99 Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Sunndal kommune Storfjordkonferansen 01.09.10 Harriet Berntsen assisterende rådmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2.11.99 Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Sunndal kommune Storfjordkonferansen 01.09.10 Harriet Berntsen assisterende rådmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Sunndal kommune Storfjordkonferansen Harriet Berntsen assisterende rådmann

2 Kort om Sunndal Regionsenter på Indre Nordmøre
Kort om Sunndal Regionsenter på Indre Nordmøre 10 mil til Molde, 10 mil til Kristiansund og mil til Trondheim 7.300 innbyggere, hvorav ca bor på Sunndalsøra (kommunesenteret) industrikommune: Hydro Aluminium Sunndal er største arbeidsplass med rundt 800 ansatte mange jobber i Sunndal: vi har ca innpendlere fra nabokommuner

3 Sunndal – vill og vakker
Sunndal – vill og vakker

4 Kort om Sunndal, forts. kommunen er nest største arbeidsplass med rundt 740 ansatte vi har god kommuneøkonomi og et godt tjenestetilbud - kvantitativt og kvalitativt god dekning på institusjonsplasser; 118 plasser inkl. 26 korttidsplasser (26,4 % av 80 år +) godt samarbeid og godt dialog med HF

5 Hvorfor DMS i Sunndal ? vår kommuneplan : regionsenterutvikling er ett av fire satsingsområder diskutert i samarbeidsmøte mellom HNR HF og Sunndal 2008: vedtak i HF sitt styre og i Sunndal kommunestyre

6 Prosjektgjennomføring
Prosjektgjennomføring Forprosjekt gjennomført i 2009: budsjett på kr , (50-50-deling) prosjektleder fra HF (20 % i 6 mnd.) dialog med private aktører (Hydro og Falck) dialog med nabokommuner med invitasjon om å være med studietur til Stjørdal DMS Hovedprosjekt gjennomføres

7

8 Prosjektgruppa Ketil Gaupset, prosjektleder HF
Prosjektgruppa Ketil Gaupset, prosjektleder HF Ellinor Dyrli, øk.rådgiver HF Gry Nordal, lege HF Oddbjørn Tomren, tillitsvalgt HF Harriet Berntsen, ass. rådmann Sunndal Kari Thesen Korsnes, helsesjef Sunndal Tone Marit Hyldbakk, tillitsvalgt Sunndal

9 Aktuelle tilbud i et DMS
Aktuelle tilbud i et DMS Poliklinikk: HF sine spesialister kommer til Sunndal DMS Observasjonssenger: istedenfor/utsette innleggelse på sykehus Intermediære senger: ferdig utredet på sykehus, trenger behandling som kan gjøres utenfor sykehus, men krever mer enn hva som finnes på en korttids-avdeling Interkommunalt helsetilbud: forbygging og mestring

10 Folketall pr. 1.1.2009 Sum: 26.100 innbyggere
Folketall pr Sum: innbyggere

11 Behovsvurdering 1. Kartlegging av innbyggerne i Sunndal, Surnadal, Nesset og Tingvoll sin bruk av spesialisthelsetjenester i 2008 2. Kriterier for anbefaling av poliklinisk tilbud: - tilstrekkelig stort volum - lite utstyrskrevende - tilbud til pasientgrupper som er lite mobile

12 Anbefalte tilbud i Sunndal DMS
Anbefalte tilbud i Sunndal DMS Poliklinikk: Har i dag: hørselssentral og blodtapping Anbefaling 1. fase: ortopedi, psykiatri og røntgen Anbefaling 2. fase: geriatri, hud m.fl. Observasjonssenger: 2 senger Intermediære senger: 6 senger Interkommunalt helsetilbud: ambulante team o.l

13 Veien videre nå = hovedprosjektet
Andre forhold administrativ organisering: skisser aktuelle alternativer fysisk plassering: skisser aktuelle alternativer kostnader: skisserer forventede kostnader til etablering og drift, deriblant også bemanning Veien videre nå = hovedprosjektet prosjektperiode: august 2010 – desember 2011 finansiering: kr pr. år (50-50-deling) prosjektleder: ansatt (100 % ) av Sunndal kommune prosjektplan: er utarbeidet, blir lagt fram for styrene

14 Takk for oppmerksomheten !
Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "2.11.99 Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Sunndal kommune Storfjordkonferansen 01.09.10 Harriet Berntsen assisterende rådmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google